Hoofd bedrijfsvoering – Trevianum scholengroep

Trevianum Scholengroep logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeSittard play_arrow1,0 fte play_arrowcao-VO schaal 12 play_arrowGeplaatst op: 22 maart 2018 play_arrowSolliciteren voor: 20 april 2018

Trevianum scholengroep in Sittard zoekt een hoofd bedrijfsvoering.

Trevianum scholengroep heeft ca. 2.800 leerlingen en bestaat uit drie scholen samengebracht in één schoolcomplex: respectievelijk havo Trevianum, atheneum Trevianum en gymnasium Trevianum. Elke school heeft een eigen team van mentoren, coördinatoren en een directeur.

Functie

 • Functieniveau: conform CAO-VO schaal 12
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: 1 augustus, uiterlijk 1 september 2018

De opdracht

Het hoofd bedrijfsvoering zorgt voor (ver)binding tussen directe collega’s en houdt de organisatie financieel en met betrekking tot de bedrijfsvoering structureel gezond en op orde.

Hiertoe doet het hoofd bedrijfsvoering de volgende zaken:

 • Signaleert, onderzoekt en beoordeelt in- en externe ontwikkelingen (o.a. wet- en regelgeving), analyseert deze op mogelijke consequenties en adviseert hier het bestuur proactief over.
 • Analyseert resultaten en onderneemt naar aanleiding daarvan actie in samenwerking met andere leidinggevenden.
 • Ontwikkelt gevraagd en ongevraagd beleidsvoorstellen en –adviezen op financieel-economisch en administratief terrein en reageert op voorstellen van het bestuur.
 • Stelt tijdig, juist en volledig bruikbare financiële stuurinformatie samen om zo een adequate bedrijfsvoering te bewerkstelligen en financiële risico’s optimaal te beheersen.
 • Ontwikkelt kaders, richtlijnen en modellen t.b.v. de verbetering van de administratieve organisatie of van het financieel beheer en vertaalt rapportages naar stuurinformatie.
 • Stelt financiële (meerjarige) planningen en diverse soorten begrotingen (exploitatie, personele en liquide middelen etc.) op en draagt zorg voor de voorbereiding van de meerjarenbegroting, de jaarbegroting en de begrotingswijzigingen, de jaarrekening en tussentijdse rapportages en is belast met en verantwoordelijk voor het cashmanagement en liquiditeitsbeheer van de instelling.
 • Voert een juiste financiële administratie, voert periodieke controles uit op informatie en gegevens en corrigeert zo nodig. Daarnaast stelt hij/zij financiële maand-, kwartaal- en jaaroverzichten en verantwoordingsrapportages op en analyseert gegevens.
 • Draagt zorg voor het (bestuurs)formatieplan, inhoudelijk (tekstueel) en cijfermatig.
 • Bereidt het beleid voor met betrekking tot de verdeling van de personele budgetten en voert control-gesprekken met de budgethouders en rappelleert aan het bestuur.
 • Geeft (functioneel) leiding aan facilitaire zaken (via het hoofd facilitaire zaken), financiën, personeelsbeheer en administratie (via het hoofd administratie), ICT en het boekenfonds.
 • Voert personeelszorg uit in de vorm van het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers binnen de eigen dienst, adviseert over aanstellingen.

Persoonlijk profiel

Het hoofd bedrijfsvoering:

 • brengt rust en vertrouwen;
 • heeft analytisch vermogen en behoudt het overzicht;
 • is communicatief sterk;
 • kan goed samenwerken;
 • is organisatiesensitief en diplomatiek;
 • is empathisch én standvastig;
 • kan doortastend iets tot een resultaat brengen;
 • zoekt constructief de scherpte in het gesprek zonder de verbinding te verliezen.

Selectie-eisen

Het hoofd bedrijfsvoering:

 • heeft hbo of academisch werk- en denkniveau;
 • heeft brede kennis van de financiële wet- en regelgeving en op het gebied van financiën, formatie, P&C, bedrijfsvoering (waaronder personeelsbeheer en leerlingenadministratie), contractrecht, boekhouding (incl. wet- en regelgeving);
 • heeft aantoonbare ervaring met leidinggeven aan hoog opgeleide (onderwijs)professionals.

Selectiewens

Het hoofd bedrijfsvoering heeft affiniteit met het (voortgezet) onderwijs.

Solliciteren op deze onderwijsvacature?

We roepen je op om je uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 20 april 2018 a.s. te uploaden via de solliciteer button op onze website. De deadline voor de searchperiode is 26 april 2018.

 

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt de sollicitatieprocedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80 .

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.