Hoofd Stafbureau – DaCapo

DaCapo_logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeSittard play_arrow1,0 fte play_arrowCao-VO S12 play_arrowGeplaatst op: 29 maart 2019

DaCapo in Sittard zoekt een Hoofd Stafbureau met ruime ervaring in een leidinggevende functie.

DaCapo is een school voor vmbo- en praktijkonderwijs in Sittard met ca. 1500 leerlingen. Ten gevolge van de herhuisvesting van de vmbo locaties President Kennedysingel, Eysenhegge, Rijksweg Zuid en Born in één locatie aan de Havikstraat per 1 augustus 2019, wordt de organisatiestructuur van DaCapo tegen het licht gehouden.

DaCapo kent vanaf 1 augustus 2019 een tweetal scholen, één school voor het vmbo (02IB) en één school voor het Praktijkonderwijs (05GV). De school voor het vmbo is dan gehuisvest op 3 locaties: de hoofdvestiging op de Havikstraat met nevenvestigingen op de Milaanstraat en in Geleen. De school voor het praktijkonderwijs blijft gehuisvest op de locatie in Geleen.

De GMR heeft (op het moment van schrijven van het organisatie- en functieprofiel dat je hieronder kunt downlaoden) nog géén instemming verleend op de aanpassing van de aansturing zoals voorgesteld door het college van bestuur.

De functie

Het Hoofd Stafbureau ondersteunt het college van bestuur (en OMT), ondersteunt en adviseert bij beleid en geeft leiding aan het stafbureau.

 • Functieniveau/salariëring: cao-VO S12
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Ingangsdatum: 1 augustus 2019

De opdracht

De opdracht van het Hoofd Stafbureau bestaat uit:

 • Leiding geven aan de medewerkers op het stafbureau; dit betreft medewerkers van de financiële, personeels- en leerlingenadministratie en de afdeling ICT.
 • Zorgdragen dat de financiële huishouding van DaCapo op orde blijft en dat hier tijdig en correct middels begroting, tussenrapportages en jaarrekening over verslag wordt gedaan en verantwoording wordt afgelegd.
 • Realiseren van een goed functionerend leerlingen-, personeels- en salarisadministratiesysteem en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden. Hierbij tevens het oplossen van in het bijzonder de meer gecompliceerde en complexe vraagstukken die niet in de organisatie zelf of de lijn opgelost kunnen worden.
 • Voorbereiden van de kaders en uitgangspunten voor en het (mede) opstellen van het formatieplan. Het wakend oog zijn voor formatieve effecten van (voorgenomen) keuzes binnen de organisatie.
 • Het opstellen van en onderhandelen over regelingen voor het personeel conform financiële, juridische, pensioen-technische, fiscale en onderwijswetgeving.
 • Bewaken van schooloverstijgende impact van zaken en ontwikkelingen (zoals Europese aanbestedingen, cao-afspraken en (subsidie)regelingen), langetermijneffecten (bijvoorbeeld pensioenafspraken, fiscale effecten, meerjarenplannen (zoals het meerjaren onderhouds- en investeringsplan).
 • Communiceren met alle relevante stakeholders vanuit bovengenoemde verantwoordelijkheden, waaronder CvB, RvT, GMR, GMT en externe partijen als onderwijsinspectie, accountant, fiscus, banken en andere overheidsinstanties.

Persoonlijk profiel

Het Hoofd Stafbureau:

 • Is integer;
 • staat tussen de mensen met empathie en inlevingsvermogen;
 • heeft inzicht en overzicht;
 • is analytisch sterk;
 • denkt en werkt pro-actief, systematisch en nauwgezet;
 • vindt balans in zakelijkheid en de menselijke maat;
 • is gezond nieuwsgierig;
 • is besluitvaardig.

Selectie-eisen

Het Hoofd Stafbureau:

 • Heeft HBO+ werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring in een leidinggevende functie;
 • heeft kennis van en ervaring met de in deze functie relevante aandachtsgebieden.

Selectiewens

Het Hoofd Stafbureau heeft bij voorkeur ervaring opgedaan in zowel een onderwijsorganisatie als in het bedrijfsleven.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide CV met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 12 april 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. De deadline voor de searchperiode is 19 april 2019. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.