Drie leden Raad van Toezicht – Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs – SBO Aquamarijn

Aquamarijn logo
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeLeeuwarden play_arrowGeplaatst op: 23 november 2018

Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs in Leeuwarden zoekt drie leden Raad van Toezicht voor SBO Aquamarijn.

Onder de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden (SCSBO) vallen SBO Aquamarijn en het expertisecentrum Briljant. Aquamarijn is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs. Op school wordt lesgegeven aan leerlingen uit de hele provincie Friesland met de nadruk op Leeuwarden.

De Raad van Toezicht opereert vanuit betrokkenheid op afstand en vergadert minimaal vier keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Twee keer per jaar vindt overleg met de MR
plaats.

De vacante functies

Op dit moment zijn er 3 vacatures:

 • Lid Raad van Toezicht – aandachtsgebied juridisch
 • Lid Raad van Toezicht – aandachtsgebied financieel
 • Lid Raad van Toezicht – aandachtsgebied algemeen maatschappelijk-bestuurlijk

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht heeft de volgende hoofdtaken:

 • Vervullen van de werkgeversrol.
 • Houden van toezicht.
 • Geven van advies en functioneren als sparring partner voor de directeur-bestuurder.
 • Het afleggen van verantwoording.

 De toezichthoudende taken hebben betrekking op:

 • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie.
 • De resultaten die de organisatie realiseert.
 • Het functioneren en handelen van de directeur-bestuurder.
 • Het anticiperen op belangrijke externe ontwikkelingen door de directeur-bestuurder.
 • De relatie van de directeur-bestuurder met de belangrijkste stakeholders.
 • Het bewaken van de goede reputatie.
 • De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord.
 • Het nemen van wettelijk en statutair voorgeschreven beslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder en als lid van remuneratiecommissie.

Profiel

Algemene eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Binding met de uitgangspunten van de school en het expertisecentrum.
 • Onafhankelijk (zonder zakelijk of persoonlijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon geen nauwe persoonlijke binding met de directeur-bestuurder of met personeelsleden van de organisatie).
 • Integer.
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Kennis en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Affiniteit met onderwijs.
 • Analytisch en (zelf)kritisch.
 • Strategisch inzicht en helicopterview.
 • Proactieve houding.
 • Kunnen functioneren in een collegiaal team van toezichthouders.

Specifieke eisen aan het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied: Juridisch

 • Kennis van het Nederlands recht en/of onderwijsrecht.
 • Kennis van of ervaring met de juridische kanten van personeelsbeleid (met name arbeidsrecht) strekt tot aanbeveling.

 Specifieke eisen aan het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied: Financiën

 • Heeft inzicht in de financiële risicofactoren van een onderwijsorganisatie.
 • Kennis van en ervaring met financiële verantwoording en administratieve organisatie.
 • Kan op basis van financieel inhoudelijke deskundigheid toezicht houden op strategische besluitvormingsprocessen.

Specifieke eisen aan het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied: Algemeen Maatschappelijk – bestuurlijk

 • Is goed geïnformeerd over (veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de stichting en toont inzicht in bestuurlijke verhoudingen en mechanismen.
 • Is bij voorkeur bekend met regionale politiek en maatschappelijke verhoudingen.

Solliciteren?

We roepen u op om uw cv met korte motivatiebrief, waarin u aangeeft voor welke van de drie vacatures u in aanmerking wilt komen (financieel, juridisch, algemeen maatschappelijk-bestuurlijk) zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 11 december a.s. te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 19 december 2018. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Gea Spaans

Contactpersoon

Adviseur Gea Spaans begeleidt de sollicitatieprocedure. Gea Spaans is bereikbaar via: gea.spaans@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 51 87 22 23.

 

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.