Lid college van bestuur – Achterhoek VO

Achterhoek VO
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeDoetinchem play_arrow1,0 fte play_arrowConform de cao-bestuurders vo play_arrowGeplaatst op: 4 oktober 2019

Achterhoek VO in Doetinchem is op zoek naar een lid college van bestuur.

Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo dekkend en divers mogelijk netwerk van zo thuisnabij en kleinschalig mogelijke onderwijsvoorzieningen te waarborgen.

De functie

 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte.
 • Startdatum: uiterlijk 1 april 2020.
 • Inschaling: conform de cao-bestuurders vo.

Doel van de functie

Van het college van bestuur wordt verwacht dat het op strategisch niveau onderwijs-, financieel en HRM-beleid ontwikkelt en vaststelt voor de stichting. Daartoe ontwikkelt het college van bestuur beleid over de koers en positionering van Achterhoek VO en de implementatie hiervan. Het college van bestuur functioneert kaderstellend. Het bestuur werkt volgens een collegiaal model onder eindverantwoord­e­lijk­heid van de voorzitter. Kernwoorden voor het college van bestuur zijn: visie, verbinden en faciliteren van directies van scholen om te vernieuwen.

Kerntaken van het college van bestuur

 • Besturen van de stichting;
 • De ontwikkeling faciliteren van een onderwijsvisie en organisatiestrategie;
 • Aansturen, ontwikkelen en representeren van de stichting;
 • Motiveren van rectoren/directeuren en hen vragen zich te verantwoorden;
 • Managen van de middelen;
 • Netwerken en lobbyen in een complexe omgeving;
 • Borgen en verantwoorden van de resultaten.

Resultaatgebieden lid van het college van bestuur

 • Draagt zorg voor de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleid op stichtingsniveau;
 • Draagt, met inachtneming van de met de voorzitter van het college van bestuur overeengekomen portefeuilleverdeling, zorg voor het integraal management van de stichting, het onderwijskundig beleid, het financieel, facilitair en personeelsmanagement binnen de stichting en de profilering, positionering en vertegenwoordiging van de stichting;
 • Neemt deel aan diverse overleggremia binnen en buiten de stichting;
 • Vervangt de voorzitter van het college van bestuur bij zijn of haar afwezigheid.

Rol van het lid van het college van bestuur

Het lid van het college van bestuur fungeert als sparringpartner van de voorzitter, kan autonoom handelen binnen de kaders van de functie en heeft nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid.

Specifiek profiel lid van het college van bestuur

 • Het lid van het college van bestuur herkent zich volledig in de decentrale besturingsfilosofie en neemt deze van harte als uitgangspunt voor zijn of haar dagelijks handelen.
 • Vanuit visie op onderwijs is het lid van het college van bestuur in staat organisatie-breed beleid (zoals onderwijskundig beleid, professionalisering en HRM, financiën, inkoop, huisvesting, ICT) en mensen met elkaar te verbinden.
 • Het lid van het college van bestuur stuurt op samenwerking en samenhang tussen de verschillende onderdelen van de organisatie en creëert een sterke mate van gemeenschap­pe­lijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Het lid van het college van bestuur is op een natuurlijke wijze de inspirator en de regisseur inzake de strategische beleidsterreinen binnen de stichting én stelt prioriteiten, intervenieert daar waar nodig, en neemt besluiten.
 • Het lid van het college van bestuur beschikt over een dynamische persoonlijkheid en durft buiten kaders te denken.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Liefde voor onderwijsontwikkeling, -processen en -kwaliteit;
 • Kennis van en affiniteit met bedrijfsvoering van complexe organisaties;
 • Ervaring met het leidinggeven aan complexe organisaties;
 • Bestuurlijke ervaring.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Inspirerende en toegankelijke bestuurder met bestuurlijke visie;
 • Teamwerker met strategisch inzicht;
 • In staat om in verbinding met anderen beweging te creëren;
 • Gericht op samenwerking, het creëren van vertrouwen en een sterk empathisch vermogen voor de problematiek van de professional in het onderwijs;
 • Humor en relativeringsvermogen.

Solliciteren

Leest u in deze vacature een mooie uitdaging, die bij u past, dan roepen wij u op uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 27 oktober 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. U kunt uw brief richten aan Jaap Engbers, de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Lid-College-van-Bestuur-Achterhoek-VO.pdf
Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.