Lid College van Bestuur – Stichting Fioretti Teylingen Voorhout

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeVoorhout play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 23 juli 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 15 september 2021

Stichting Fioretti Teylingen is op zoek naar een stevig, veranderkundig lid College van bestuur.

De sinds 2000 vanuit een fusie ontstane Stichting Fioretti Teylingen is van onderscheidende betekenis voor de leerlingen en samenwerkingspartners in de regio Duin en Bollenstreek. Onder de stichting vallen zes scholen voor voortgezet onderwijs die als een ‘netwerk van scholen’ met elkaar verbonden zijn. De in totaal circa 5.000 leerlingen die de scholen dagelijks bezoeken, vormen een mooie afspiegeling van de samenleving. 700 medewerkers telt de stichting. Diversiteit, toegankelijkheid, sterk ontwikkelde identiteit en mooie tradities zijn woorden die de scholen van de stichting typeren en daarin ook onderling verbinden.

De stichting werkt volgens de ‘Code goed onderwijsbestuur’ van de VO-Raad met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, dat samen met de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen het directieoverleg vormt. De leden van het directieoverleg en de scholen worden ondersteund door de medewerkers van de diverse diensten van het bedrijfsbureau en de medezeggenschap is goed georganiseerd middels een GMR met deelraden.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: Conform cao bestuurders VO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 januari 2022

De opdracht

 • Inrichten en implementeren van de strategische koers 2022-2026.
 • Inhoud geven aan de bedoeling van de stichting, waarbij zowel de sturende en voorwaardenscheppende rol wordt ingevuld, maar ook de rol van de stichting bij het organiseren en stimuleren van de samenwerking in het onderwijs inhoud wordt gegeven.
 • Het als gevolg van pensionering vormgeven van -en aandacht besteden aan- het ‘nieuwe team aan de top’ van de organisatie. Visie van het College van Bestuur op m.n. leiderschap, professionele cultuur en inhoud van de besturingsfilosofie zijn daarbij cruciaal.
 • Vanuit een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid zorgen voor optimale synergie tussen de scholen onderling. Scholen moeten, met behoud van hun relatieve zelfstandigheid, meer met elkaar samenwerken en invulling geven aan de wens om van elkaar leren.
 • Het verder ontwikkelen van het bedrijfsbureau (m.n. aandacht voor HR, ICT, facilitair en financiën) en zodanig positioneren, dat in de scholen, in goede interactie met het bedrijfsbureau, de aandacht voor het onderwijs zo maximaal mogelijk kan zijn.
 • Inrichten van een sterk HR-beleid gericht op modern en aantrekkelijk werkgeverschap, om hiermee zo goed mogelijk voorbereid te zijn op en zo weinig mogelijk last te hebben van de groeiende personele krapte.
 • Verder versterken van een goede spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio en afstemmen van het aanbod.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Stevig, standvastig.
 • Veranderkundig sterk.
 • Politiek en bestuurlijk sensitief.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Innovatief.
 • Reflectief vermogen en zelfkennis.
 • Feedback gevend en graag ontvangend.
 • Gunt anderen het podium.
 • Helicopterview.
 • Toegankelijk en gemakkelijk aanspreekbaar.
 • Empathisch.
 • Coachend.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in het leiding geven aan een complexe organisatie met hoogopgeleide professionals in het publieke domein, bij voorkeur het onderwijs.
 • Visie op de betekenis van onderwijs en de vormgeving en inrichting daarvan in de hedendaagse en toekomstige samenleving.

Selectiewensen

 • Ervaring in het (voortgezet) onderwijs.
 • Eindverantwoordelijke ervaring als schoolleider of bestuurder.
 • Aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering.
 • ICT-kennis.
 • In aanvulling op de huidige bemensing van bestuur en directie, gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 15 september a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 22 september. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Lid-College-van-Bestuur-Stichting-Fioretti-Teylingen-concept-1.pdf
Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.