Lid Raad van Toezicht – Scalda mbo/ve

Stichting Scalda logo
play_arrowMiddelbaar beroepsonderwijs (MBO) placeTerneuzen play_arrowGeplaatst op: 11 oktober 2019

Scalda mbo/ve in de regio Zeeland is op zoek naar een lid Raad van Toezicht.

Scalda, school voor MBO en Volwasseneneducatie, is gevestigd in Zeeland en ontstaan uit een fusie per 1 januari 2012 tussen ROC Westerschelde en ROC Zeeland.

Scalda biedt onderwijs aan ca. 9.000 MBO-studenten (waarvan ongeveer ruim 2400 een BBL-route volgen) en ruim 1.200 studenten volwasseneneducatie. Er werken zo’n 900 medewerkers en de begroting bedraagt ca. 87 miljoen euro (cijfers over 2018).

Scalda is op zoek naar een lid Raad van Toezicht met het profiel bedrijfsleven, bij voorkeur industrie of havens gezien de ontwikkelingen in de provincie op dit gebied.

Een uitgebreide profielschets kunt u hier downloaden.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • Sterke communicatieve eigenschappen;
 • Willen bijdragen aan de missie van Scalda vanuit affiniteit met het MBO-onderwijs;
 • Heeft een achtergrond in het bedrijfsleven, bij voorkeur industrie of havens;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (versie ”geen bezwaar”).

Selectiewensen

 • Achtergrond die de diversiteit van de Raad van Toezicht versterkt (o.a. man-vrouw);
 • Verbondenheid en voeling met de Zeeuwse regio;
 • Kennis van of affiniteit met middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Voorts vermelden de statuten/branchecode nog een aantal belangrijke criteria op grond waarvan men geen lid van de Raad van Toezicht kan zijn. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet personen zijn die:

 • Lid van het College van Bestuur zijn of dat in de afgelopen vijf jaar zijn geweest.
 • Personeelsleden of voormalige personeelsleden (korter dan vijf jaar uit dienst) van de stichting.
 • Hetzelfde geldt voor personen die regelmatig werk verrichten in of ten behoeve van de stichting en daarbij horende rechtspersonen.
 • Naar het oordeel van de Raad van Toezicht een te groot risico op belangenverstrengeling lopen, zodat de onafhankelijkheid van het toezicht niet gegarandeerd is.
 • Minderjarig zijn, student van Scalda zijn of korter dan vijf jaar als student zijn uitgeschreven.
 • Bestuurder zijn van een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector mbo of een andere onderwijsorganisatie in de provincie Zeeland.
 • Voorzitter of lid zijn van een onafhankelijke commissie of organisatie die vanuit de Rijksoverheid is ingesteld en die rechtstreeks een uitspraak doet of kan doen, dan wel een bindend advies uitbrengt of kan uitbrengen over individuele mbo-instellingen.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 28 oktober a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 7 november 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Lid-Raad-van-Toezicht-Scalda.pdf

Aanvullend informatiepakket

6a-Voorblad-en-deel-I-20151125.pdf6b-Deel-II-20151125.pdf6c-deel-III-20151209.pdfbranchecode_goed_bestuur_mbo-vanaf-1-1-2019.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.