Lid Raad van Toezicht – Stichting Pallas vrijescholen Midden- en Zuid-Nederland

logo-pallas-website
play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeUden play_arrowGeplaatst op: 15 mei 2019

Stichting Pallas vrijescholen in Midden- en Zuid-Nederland in Uden is op zoek naar een lid Raad van Toezicht.

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden- en Zuid-Nederland. Stichting Pallas verzorgt met ongeveer 320 mensen onderwijs voor 3.300 leerlingen.

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Het staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de gemeenschap. De vrijeschool wil dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Bestuurskwaliteiten lid Raad van Toezicht

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • Heeft bij voorkeur concrete ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht.
 • Is in staat om complexe vraagstukken te overzien en te analyseren.
 • Is in staat het College van Bestuur te adviseren bij en te bevragen over het uitoefenen van haar taken en heeft daarbij oog voor het onderscheid tussen de specifieke verantwoordelijkheden van het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht.
 • Is in staat de leidende principes binnen de stichting te bewaken en het College van Bestuur te bevragen op de realisatie daarvan.
 • Is in staat door onder andere een groot inlevingsvermogen afstand en onafhankelijkheid te bewaren ten opzichte van de organisatie, overzicht op grote lijnen te houden en dit te vertalen naar beleidseffecten.
 • Is bekend met bestuurlijke netwerken en heeft daar ook toegang toe.
 • Is in staat het beleid van het College van Bestuur te toetsen aan maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Is in staat in teamverband samen te werken binnen de Raad van Toezicht.

Persoonlijke kenmerken lid Raad van Toezicht

 • Onderschrijft de (statutaire) doelstellingen van de stichting en werkt mee aan de realisatie ervan.
 • Respecteert het antroposofisch mensbeeld.
 • Is bekend met de sociale, economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Heeft affiniteit met de sector onderwijs en met de Vrije School in het bijzonder.
 • Heeft voldoende tijd beschikbaar om de toezichthoudende functie van de Raad van Toezicht te kunnen waarborgen.

Bij het werven en selecteren van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht wil de raad het accent leggen op de volgende aspecten:

 • (ruime) bestuurlijke ervaring;
 • HR achtergrond/ervaring/kennis, bij voorkeur een eigentijdse visie op HRM binnen het primair onderwijs;
 • ervaring als lid remuneratiecommissie van een Raad van Toezicht is een pré;
 • affiniteit met de antroposofie/vrijeschoolonderwijs;
 • gelet op huidige samenstelling van de raad: voorkeur voor een man.
Download voor meer informatie over de organisatie, de Raad van Toezicht, de functie en de procedure het volledige profiel.

Tijdsbeslag

Er vinden jaarlijks ongeveer vier tot zes reguliere vergaderingen plaats waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van het jaarplan en de voortgang van het daaronder liggende meerjarenbeleidsplan en één vergadering ter bespreking van de jaarbegroting in relatie tot het meerjaren financieel beleidsplan. Daarnaast wordt zitting genomen in één van de commissies (in dit geval de remuneratiecommissie) met inbegrip van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Honorering

De Stichting Pallas voorziet in een honorering of onkostenvergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht. De hoogte van deze vergoeding wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en tweejaarlijks geëvalueerd en past in alle gevallen binnen de daarvoor geldende landelijke code.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 10 juni a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 18 juni 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:



Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.