Lid Raad van Toezicht – Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placePapendrecht/ Hardinxveld-Giessendam play_arrowGeplaatst op: 8 maart 2019 play_arrowSolliciteren t/m: 1 april 2019

Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam zoekt een lid Raad van Toezicht.

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam is een brede scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs. De organisatie telt 1.542 leerlingen (2018) die van 124 fte (2018) medewerkers onderwijs en ondersteuning krijgen. De school biedt VMBO, Havo, Atheneum en Gymnasium.

De vacature

De vacature lid Raad van Toezicht betreft een toezichthouder met kennis van het onderwijs. Zijn of haar kennis en inzichten staan ten dienste van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Rollen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult de volgende rollen:

 • Toezichthouder.
 • Werkgever.
 • Klankbord.
 • Netwerker.

Hoofdlijnen van het toezichtkader

Voor de werkwijze van de toezichthouder zijn de volgende kaders van belang:

 • Eenduidigheid.
 • Transparantie.
 • Legitimiteit.

Kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht

 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Snel overzicht en inzicht verwerven.
 • Besluitvaardigheid.
 • Proactieve houding en gedrag.
 • Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen.
 • Samenwerken in teamsverband.
 • Kritische zelfreflectie.
 • Communicatieve vaardigheden.

Overige aspecten

 • Onafhankelijkheid.
 • Evenwichtige samenstelling.
 • Leeftijd.
 • Beschikbaarheid.
 • Governance.
Download het Organisatie- en functieprofiel lid Raad van Toezicht – Willem de Zwijger College voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie, de hoofdtaken van de Raad van Toezicht en toelichting op de kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht.

Honorering en/of onkostenvergoeding

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is conform de vigerende norm van de VTOI en de afspraken die binnen de stichting zijn gemaakt. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) jaarrekeningen. De door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Nevenfuncties

De functie van voorzitter dan wel lid Raad van Toezicht van de stichting is slechts te combineren met maximaal vier andere functies als voorzitter dan wel lid van de Raad van Toezicht bij een onderwijsinstelling buiten de regio, dan wel raad van commissarissen bij een andere rechtspersoon.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 1 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 10 april 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Kees Blokland

Contactpersoon

Adviseur Kees Blokland begeleidt deze procedure. Kees Blokland is bereikbaar via: kees.blokland@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 10 95 29 21.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.