Locatiedirecteur OSG West-Friesland – Stichting Atlas College

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeHoorn play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 20 november 2020

Stichting Atlas College is op zoek naar een mensgericht en inspirerend locatiedirecteur OSG West-Friesland

De OSG West-Friesland is een school voor havo, mavo en vwo met in totaal circa 1.450 leerlingen, waarvan 270 brugklassers. Er zijn ongeveer 150 medewerkers werkzaam. De school wordt geleid door een managementteam van zes personen bestaande uit de directeur, één adjunct-directeur en vier afdelingsleiders.

De OSG omschrijft zich in 4 kernwaarden: Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend. Het is een school waar iedereen zichzelf mag zijn en waar iedereen ertoe doet. De leerlingen van de OSG waarderen de passie en betrokkenheid van de docenten, schoolleiding en het ondersteunend personeel.

Op de OSG wordt onderwijskundige ontwikkeling vanuit de teams met elkaar gedeeld en gestimuleerd via het platform (een afvaardiging van alle secties en ondersteunende collega’s). Deze manier van werken draagt bij aan een grote betrokkenheid en een intensieve samenwerking binnen de school.

De OSG bevindt zich in West-Friesland, een demografische krimpregio en heeft een samenwerkingswens in de regio om het onderwijs samen te versterken.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau/salariëring: schaal 14
 • Omvang: 1.0 fte
 • Ingangsdatum: per 1 april 2021
 • Contractvorm: bepaalde tijd voor de duur van een jaar (met uitzicht op onbepaalde tijd conform CAO-VO)

De directeur voert de gemandateerde bestuurstaken en bevoegdheden uit, geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken op de school en participeert in het overleg van de kerndirectie van het Atlas College met een aantoonbare toegevoegde waarde.

De opdracht

Op schoolniveau:

 • Het verder bouwen van een stevig onderwijskundig fundament ten behoeve van de OSG-onderwijsvisie ten behoeve van huidige en toekomstige ontwikkelingen (denk aan flexibilisering en maatwerk). Voorkeursstijl van werken: bottom up!
 • Het vertalen van de strategische doelen van het Atlas College naar locatieniveau door het maken van het tweejarenplan voor de OSG met zichtbare resultaten.
 • Het stimuleren van gedeeld eigenaarschap en het werken in teams. Daarbij de gezamenlijke professionele cultuur versterken om kwalitatief goed én toekomstgericht onderwijs te realiseren.
 • Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid met de vertaling naar een strategisch meerjarig formatieplan.
 • Het bestendigen van de huidige, stevige positie van de OSG West-Friesland.

Op Atlas niveau:

 • Samenwerken binnen het Atlas College gericht op kennisdeling, gemeenschappelijkheid, efficiëntie op het gebied van ondersteunende processen en het realiseren van de gezamenlijke opdracht: ‘goed en nabij onderwijs voor alle leerlingen in de regio’.
 • Medeverantwoordelijk zijn voor de PDCA-cyclus en deze verder implementeren op locatieniveau. Het versterken van de professionele cultuur.
 • Samenwerken in de regio met de andere onderwijsaanbieders waarbij je participeert in de planvorming van het gezamenlijke onderwijs in de regio en de implementatie daarvan;

Persoonlijkheidsprofiel

 • Mensgericht, inspirerend, verbindend en toegankelijk.
 • Strategisch inzicht, ondernemend en betrouwbaar.
 • Biedt ruimte aan passende initiatieven met aandacht voor focus en een gezamenlijk bepaalde koers richting horizon.
 • Transparant: afspraak is afspraak, je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.

Vanuit de leerlingraad is expliciet de wens uitgesproken dat de nieuwe locatiedirecteur benaderbaar is en ruimte biedt voor initiatieven. Zij zijn op zoek naar een stevige persoonlijkheid.

De ouderraad van de OSG heeft de wens uitgesproken dat de directeur toegankelijk is, luistert en doorvraagt, afspraken maakt, deze realiseert en dit terugkoppelt. De nieuwe directeur waardeert ouderbetrokkenheid.

Van de nieuwe directeur verwachten wij dat je de cultuur van de school ondersteunt, omarmt en stimuleert. Leerlingen, collega’s en ouders ervaren dat hun inbreng waardevol is en wordt gewaardeerd. De directeur staat voor de waarden die passen bij het zijn van een openbare school.

Selectie-eisen

 • academisch denk- en werkniveau
 • aantoonbare integrale leidinggevende ervaring in een soortgelijke complexe organisatie in het onderwijs
 • ervaring met het ontwikkelen van een strategisch personeelsplan, waaronder jaarlijks een formatieplan en professionaliseringsplan
 • aantoonbare kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 3 januari 2021 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan de opdrachtgever is in week 2 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-directeur-OSG-West-Friesland-datum-solliciteren-aangepast.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.