Lorentz Casimir Lyceum – Conrector Onderwijs

Logo Lorentzcasimir
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeEindhoven play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 27 maart 2020

Het Lorentz Casimir Lyceum is op zoek naar een communicatief sterke, doortastende Conrector Onderwijs.

Op het Lorentz Casimir Lyceum volgen ca. 1.300 leerlingen onderwijs op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. De onderbouw en bovenbouw zitten grotendeels ieder in een eigen gebouw. Zo voelt de school voor iedereen kleinschalig en vertrouwd aan. Bijzonder aan de school is de ligging: midden in het beschermd groen, in een parkachtige omgeving. Het Lorentz Casimir Lyceum is op 1 augustus 1996 voortgekomen uit een fusie tussen het Lorentz Lyceum en de Rommert Casimir havo.

De functie

De schoolleiding bestaat naast de rector-bestuurder uit drie conrectoren. Iedere conrector is (mede) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en vaststellen van het centrale beleid en heeft tevens een bijzonder aandachtsgebied (onderwijs, begeleiding of interne organisatie). De conrector die het Lorentz Casimir Lyceum thans zoekt, heeft als specifieke portefeuille onderwijs. De conrector heeft naast een collectieve verantwoordelijkheid tevens enkele specifieke persoonsgebonden taken. De conrector heeft tot slot tevens een lesgevende taak van 8 á 9 uur per week. De conrector legt verantwoording af aan de rector-bestuurder.

 • Functieniveau: cao-VO schaal 13
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: bij voorkeur per start schooljaar 2020-2021

De opdracht

De opdracht van de conrector onderwijs bestaat uit:

 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de school en samen met het team de onderwijskundige vertaling maken in de aanloop naar een nieuw gebouw.
 • Het geïnspireerd leidinggeven aan en verder professionaliseren van de toebedeelde personeelsleden.
 • Het in verbinding met de vaksectievoorzitters en collega’s zorgdragen dat het (onderwijs)beleid tot stand komt, wordt uitgevoerd en geborgd (met o.a. aandacht voor doorlopende leerlijnen, toepassing van ICT in de lessen en internationalisering) in het licht van de centrale onderwijsvisie.
 • Het bewaken en borgen van de (onderwijs)resultaten/opbrengsten en het interveniëren bij geconstateerd achterblijven hiervan.
 • Aansluiten op de bestaande identiteit van het Lorentz Casimir Lyceum en met behoud van de krachten en kwaliteiten van de school constructief kritisch samen verder bouwen aan een professionele cultuur in een bij de school passend tempo.
 • Het met een bij de school aansluitende (onderwijs)visie bijdragen aan het zich onderscheidend positioneren van het Lorentz Casimir Lyceum in een sterk concurrerende regio.
 • Het vanuit een constructieve samenwerking en door inzet van efficiënte en transparante communicatie bijdragen aan het wij-gevoel in de school, de verbinding en het benutten van de aanwezige kwaliteit en expertise.

Persoonlijkheidsprofiel

De conrector onderwijs:

 • heeft een heldere bij de school aansluitende (onderwijs)visie;
 • is communicatief zeer sterk;
 • is doortastend;
 • heeft natuurlijk gezag;
 • overziet de grote lijnen en is realistisch creatief/innovatief;
 • is verbindend en handelt in een bij de school passend tempo;
 • heeft tact en stevigheid;
 • komt succesvol tot de gewenste resultaten.

Selectie-eisen

De conrector onderwijs:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • heeft aantoonbare leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie;
 • heeft een eerstegraads lesbevoegdheid.

Selectiewens

De conrector onderwijs heeft affiniteit met de cultuur van de school en de specifieke doelgroep ouders en leerlingen.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 1 mei te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 30 april. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Conrector-Onderwijs-Lorentz-Casimir-Lyceum.pdf
Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.