Opleidingsmanager Business College Amstelveen Economie en Juridische dienstverlening

play_arrowMiddelbaar beroepsonderwijs (MBO) placeAmstelveen play_arrow1,0 fte play_arrowschaal 12 conform cao-MBO onderwijs play_arrowGeplaatst op: 22 november 2019

ROC van Amsterdam is op zoek naar een Opleidingsmanager Business College Amstelveen Economie en Juridische dienstverlening.

Het ROC van Amsterdam (ROCvA) heeft ruim 27.000 mbo-studenten. Het mbo-aanbod bestaat uit bijna driehonderd verschillende opleidingen die worden gegeven op negen MBO Colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Haar voortgezet onderwijs telt circa drieduizend scholieren, van vmbo tot gymnasium. Een vrijwel even groot aantal deelnemers volgt volwassenonderwijs. In totaal heeft het ROCvA ongeveer vierduizend medewerkers.

De functie

 • Functieniveau: schaal 12 conform cao-MBO onderwijs.
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: eerst jaarcontract daarna contract voor onbepaalde tijd, per 1 april 2020 of zo veel eerder als mogelijk

Profiel

Gezocht wordt iemand die het mbo-onderwijs goed kent, met daarnaast meerjarige ervaring als leidinggevende. Iemand die weet wat er speelt in het onderwijs, die vanuit regie en overzicht het werk weet te organiseren en zich richt op het in stelling brengen of versterken van de aanwezige kwaliteiten van de teamleden. Een vakman/vrouw die de werkvloer kent en een betrokken houding heeft.

Belangrijk is dat iemand oog heeft voor de kwaliteit van het onderwijs, voor mogelijkheden tot vereenvoudiging van processen en dit samen met het team aanpakt. Iemand die makkelijk verbinding maakt en aandacht heeft voor zowel het persoonlijke als de teamontwikkeling. Die achter zijn/haar mensen staat en oog heeft voor verschillende geluiden en inzichten. De behoefte is aan een manager die zich meerjarig aan de teams verbindt. Belangrijke woorden hierbij zijn empathie, transparantie, laagdrempeligheid. Kortom: sterke communicatieve vaardigheden en een faciliterende stijl van leidinggeven.

Richting beroepenveld wordt een netwerker gezocht. Iemand die als gesprekspartner gezien wordt door de bedrijven in de professionele/zakelijke dienstverleningssector en hierin kansen doet ontstaan voor onze studenten.

De opdracht

 • De beroepen waar de opleidingen op gericht zijn, zijn in transitie. De positie van secretariële taken, marketing en communicatie, juridische dienstverlening en de financiële beroepen veranderen sterk onder andere door de invloed van digitalisering.
 • De opleidingen horen goed aan te sluiten bij deze ontwikkelingen en studenten op te leiden die voldoende wendbaar zijn in deze continu veranderende context.
 • De opleidingsmanager heeft tot taak dit samen met de teams, de andere opleidingsmanagers en directie verder vorm te geven.
 • Het verder bevorderen van de professionele cultuur binnen de twee teams, in de betekenis van een gezamenlijke kijk op samenwerking en het van elkaar leren. Hier hoort ook bij het werken aan een gedragen teamplan en werkverdeling, het stellen van prioriteiten en het gezamenlijk dragen van de verantwoordelijkheid voor realisatie daarvan.
 • Vanuit betrokkenheid en overzicht regie voeren op kwaliteitsborging en basisprocessen rondom bijvoorbeeld examinering en roostering. Zorgen voor een goede organisatie van het werk in gezamenlijkheid met het team en toezien op de voortgang ervan. Hierdoor ontstaat ruimte voor de teamleden om zich met ontwikkeling bezig te houden.
 • Doorontwikkeling van het onderwijs, aandachtspunten zijn:
  • de begeleiding van studenten, belangrijke ingrediënten zijn ambitie en hbo-doorstroom (van kennismakingsgesprek tot diploma of hbo);
  • communicatie naar en met studenten;
  • examinering in de praktijk;
  • versterking van de pedagogische en didactische vaardigheden van docenten.
 • Het verder ontwikkelen van de samenwerking met de opleidingsmanagers van de andere opleidingsteams op MBO College Amstelland.
 • Ontwikkeling visie op onderwijs. Vaak wordt gesteld dat de opleidingen van economie niet of onvoldoende macrodoelmatig zijn. Is er later nog wel werk voor deze studenten. De komende jaren moet er gewerkt worden aan een nieuw toekomstperspectief, visie voor de opleidingen, economie 2.0. Hierbij moet samen met het team gekeken worden naar zowel de inhoud van de opleidingen als de manier waarop het aangeboden wordt.

Persoonlijkheidsprofiel

 • verbinder
 • neemt regie
 • netwerker
 • transparant
 • laagdrempelig
 • empathisch
 • analytisch
 • innovatie

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in het leidinggeven aan een team.
 • Kennis van het mbo-onderwijs.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 5 december a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 12 december 2019. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Opleidingsmanager-Business-College-Amstelveen-Economie-en-Juridische-dienstverlening.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.