Rector – Dorenweerd College, Doorwerth

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeDoorwerth play_arrow0,7 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 28 januari 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 10 maart 2021

Dorenweerd College is op zoek naar een rector met ambitie.

Het Dorenweerd College is een school voor voortgezet onderwijs te Doorwerth (gemeente Renkum), die de opleidingen (tweetalig) vwo, havo en mavo  (vmbo-t)  aanbiedt.  De school verzorgt op dit moment onderwijs aan ca. 1.200 leerlingen. De personeelsformatie bedraagt ca. 100 fte. Bij het onderwijs wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigingen.

Het Dorenweerd College wil ervoor zorgen dat alle leerlingen het beste uit zichzelf halen en dat ze zich kunnen ontwikkelen in overeenstemming met hun capaciteiten, talenten en mogelijkheden. De school wil leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden. Leerlingen worden zo gemotiveerd en gestimuleerd en voelen zich daarom ook medeverantwoordelijk voor het onderwijsleerproces.

Docenten houden rekening met de verschillende leerstijlen. Het team wil dit alles realiseren door een goede pedagogische relatie en uitdagende didactiek.

De kerntaak van de school is uitdrukkelijk gericht op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Onderwijsresultaten, mentoraat, integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg zijn dan ook de belangrijkste speerpunten voor bestuur, management en team.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: 14 cao-VO
 • Betrekkingsomvang: 0,7 – 1,0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband per 1 augustus 2021, met vooruitzicht op vast contract

Context

 • Het Dorenweerd College is een kleinschalige organisatie met een plezierige, informele sfeer voor leerlingen en medewerkers. Iedereen kent elkaar, de lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor initiatieven.
 • Er wordt gewerkt aan nieuw onderwijskundig beleid voor de periode 2021-2025. De bijbehorende ambities zijn geformuleerd en liggen nu voor bij de drie afzonderlijke teams (mavo, havo, vwo). De concretisering van de ambities zal in samenspraak met de nieuwe rector gebeuren.
 • Het Dorenweerd College heeft de functies van bestuurder en rector gesplitst. Er wordt voorkeur gegeven aan een scheiding van bijbehorende rollen en bevoegdheden. De functie van bestuurder zal later worden ingevuld.
 • De school bevindt zich in een traject dat kan leiden tot samenwerking met een andere school of scholen. Dit traject vraagt echter zeker tot 2022-2023 om onderzoek, uitwerking en besluitvorming. Het Dorenweerd College heeft in elk geval altijd een rector nodig die leiding geeft aan de school. Vandaar dat niet op de uitkomst van het traject wordt gewacht.
 • Er is een interim-bestuurder aangesteld, die het traject van mogelijke samenwerking begeleidt en ook verantwoordelijk is voor de aanstelling van de nieuwe rector.

De opdracht

 • Het Dorenweerd College meer toekomstbestendig maken op gebied van onderwijs, positie in de maatschappij en de ontwikkeling van mens en organisatie.
 • Het onderwijs vernieuwen met oog voor trends en kansen. Medewerkers inspireren, ideeën op de werkvloer ophalen, samenbrengen en keuzes maken, zodat er een stevige visie op onderwijs komt te staan. Met aandacht voor hetgeen dat al goed gaat de medewerkers meenemen in deze verandering.
 • Als enthousiast boegbeeld de organisatie met verve vertegenwoordigen en helder neerzetten waarom leerlingen en ouders juist voor deze school zouden moeten kiezen.
 • Een voorbeeldfunctie vervullen wat betreft een lerende houding, omgaan met feedback en elkaar aanspreken op gemaakte keuzes. Werken vanuit vertrouwen, medewerkers stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en meer lijn brengen in de (PDCA) beleidscyclus.
 • Een verbindende factor zijn tussen bestuur en medewerkers en goed kunnen schakelen tussen de diverse belangen en verantwoordelijkheden.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Onderwijskundig leiderschap: een ondernemend leidinggevende met een ambitieuze toekomstvisie, die deze kan vertalen in strategie en operationeel beleid.
 • Boegbeeld: effectief communiceren, overtuigen en enthousiasmeren. Draagvlak creëren voor nieuw beleid en veranderingen in de organisatie. Gevoel hebben voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en beschikken over strategisch inzicht.
 • Sturen met lef: daadkrachtig durven optreden. Prioriteiten en grenzen kunnen stellen, problemen oplossen en zaken afronden. Medewerkers duidelijkheid bieden en stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Voorbeeldfunctie vervullen: medewerkers inspireren en aanspreken op hun functioneren. Kunnen confronteren, bemiddelen en feedback geven en vragen. Beloften en afspraken nakomen.
 • Verbindend leiderschap: aandacht hebben voor alle medewerkers en de leerlingen. Zichtbaar en benaderbaar. Energie brengen en inzetten op samenwerking.

Selectie-eisen

 • Leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie, bij voorkeur het VO.
 • Ervaring met het aansturen van verandertrajecten.
 • Ervaring met netwerken.
 • Ervaring met kwaliteitszorg.

Selectiewensen

 • Ervaring op gebied van samenwerking met andere scholen.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 10 maart a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 24 maart 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-rector-Dorenweerd-College.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.