Rector/bestuurder – ds. Pierson College

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) place's-Hertogenbosch play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 10 januari 2020

Ds. Pierson College zoekt een Rector/bestuurder.

“De Pierson” is een protestants-christelijke school voor vmbo-t, havo en atheneum. Met ca. 175 medewerkers verzorgen wij kwalitatief hoogstaand onderwijs voor ruim 1.650 leerlingen in de leeftijd van ongeveer twaalf tot achttien jaar. Onze school heeft een open karakter en biedt jongeren een leeromgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke wereldburgers met een eigen mening en een positief kritische blik op de samenleving. Er is een veilig leer- en werkklimaat en goede ondersteuning voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Leerlingen en medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor en betrokken bij elkaar en de school als geheel. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werken we vanuit een vernieuwend onderwijsconcept met volop ruimte voor maatwerk en individuele talentontwikkeling.

De functie

De vacature betreft de functie van rector/bestuurder die in goed en nauw overleg met de Raad van Beheer (one-tier model) eindverantwoordelijk is voor de school. De dagelijkse leiding bestaat naast de rector/bestuurder tevens uit een directeur Onderwijs en Ontwikkeling. Zes afdelingsleiders zijn samen met hun team verantwoordelijk voor de leerlingen en het onderwijs in de betreffende afdeling en hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Het hoofd van de facilitaire dienst maakt eveneens deel uit van het managementteam. De rector/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Beheer.

 • Functieniveau: cao-vo schaal 15
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 augustus 2020

Het ds. Pierson College zoekt een rector/bestuurder die met bezieling voor onderwijs en een hart voor leerlingen en medewerkers zich verbindt aan deze school. Maar ook met aandacht voor de omgeving en een actieve speler op stedelijk, regionaal en sectoraal terrein. Een echte leider die inspirerend en enthousiast boegbeeld is en de juiste balans vindt in aandacht binnen en buiten de school. Iemand met een natuurlijk ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en goede antennes, iemand die gemakkelijk en tijdig schakelt tussen allerlei niveaus van complexiteit en om kan gaan met een grote diversiteit aan mensen. Een mens met “brede schouders” die (com)passie toont, maar ook weet te relativeren en waarmee je op z’n tijd ook kan lachen.

De opdracht

De opdracht van de rector/bestuurder luidt:

 • De school op de terreinen onderwijs(kwaliteit), personeel(sbeleid), bedrijfsvoering coherent, duurzaam aantrekkelijk in de regio Den Bosch positioneren en profileren.
 • Strategische kansen voor het ds. Pierson signaleren en vanuit de missie en visie van de school benutten door proactief optreden.
 • Inspirerend, coachend en voldoende nabij rector zijn aan de ene kant en ondernemend, creatief en doortastend bestuurder zijn aan de andere kant.
 • Balans houden in ambitie, resultaat, kwaliteit en werkdruk.

Persoonlijkheidsprofiel

De rector/bestuurder:

 • Is een authentiek mens en verbindend leider.
 • Werkt met bezieling en vanuit een heldere visie naar resultaat.
 • Is zelf goed in balans en brengt balans.
 • Heeft natuurlijk gezag zonder de mens uit het oog te verliezen of zichzelf voorop te stellen.
 • Heeft strategisch inzicht en werkt goed samen.
 • Is politiek en bestuurlijk sensitief en proactief.
 • Bezit een hoge schakelflexibiliteit.
 • Is zichtbaar en benaderbaar binnen en buiten de school.

Selectie-eisen

De rector/bestuurder:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft integrale leidinggevende ervaring, (bij voorkeur) opgedaan op eindverantwoordelijk niveau in een onderwijsorganisatie.
 • Kan de grondslag en open christelijke identiteit van het ds. Pierson College van harte onderschrijven en uitdragen.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 11 februari 2020 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 20 februari. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-Bestuurder-ds.-Pierson-College.pdf
Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.