Rector – bestuurder Koningin Wilhelmina College – Culemborg

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeCulemborg play_arrow1.0 fte play_arrowGeplaatst op: 12 maart 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 11 april 2021

KWC is op zoek naar een strategische en verbindende leider die alle afdelingen meeneemt in de onderwijskundige ontwikkeling van de school.

Het KWC te Culemborg is een open christelijke Scholengemeenschap met Agora-onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De school heeft een hoofd- en nevenvestiging en er zijn plannen voor (ver)nieuwbouw. Op het KWC zitten totaal dit schooljaar 1.667 leerlingen en werken 215 medewerkers.

Organisatie

De leiding van de school berust bij de directie. Het bestuur bij de rector-bestuurder. De rector-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. De rector-bestuurder legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Binnen de twee gebouwen van de school is de dagelijkse leiding in handen van de 6 conrectoren en 1 directeur bedrijfsvoering.

De missie

Jonge mensen stimuleren bij het ontdekken en versterken van hun eigenheid, hen verrijken met kennis en hen zo opleiden tot mensen die een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: cao-VO schaal 16
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk aanstelling van 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband
 • Startdatum: per 1 oktober 2021

De opdracht van de rector-bestuurder

 • Het KWC staat in de regio bekend als een aantrekkelijke onderwijsinstelling met een gevarieerd aanbod en een structureel gezonde instroom van leerlingen. De opdracht is de school in een krimpende markt stevig te blijven profileren en haar positie te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.
 • Het stimuleren en verbinden van de onderwijsontwikkeling die in alle afdelingen plaats vindt en het verder succesvol integreren van het Agora-onderwijs en het reeds bestaande onderwijsaanbod van het KWC tot een logisch samenhangend geheel.
 • Een brede samenwerking in de regio bewerkstelligen en waar passend intensiveren met collega-onderwijsinstellingen en andere partijen (zoals de gemeente en het SWV Rivierenland).
 • Goed werkgeverschap realiseren met een heldere strategische visie op personeelsbeleid gericht op duurzame ontwikkeling. Doorbouwen aan een evenwichtig samengesteld en als effectief team functionerend managementteam.
 • Energiek en effectief ondernemerschap tonen met betrekking tot het huisvestingsdossier van de school.

Persoonlijkheidsprofiel

De rector-bestuurder:

 • Heeft een duidelijke strategische en onderwijskundige visie.
 • Is ondernemend en toont lef.
 • Werkt graag en goed samen.
 • Overziet onderzoekend het grotere geheel en kan uitzoomen.
 • Zet coachende kwaliteiten in.
 • Komt koersvast tot besluiten.
 • Is communicatief vaardig en verbindend.
 • Houdt balans tussen de menselijke maat en de zakelijke kant.
 • Is een zichtbare en betrokken netwerker binnen en buiten de school.

Selectie-eisen

De rector-bestuurder:

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime integrale leidinggevende ervaring met veranderingsprocessen in een onderwijsorganisatie (bij voorkeur VO).
 • Kan de open christelijke identiteit van het KWC op een voor hem of haar authentieke wijze en passend bij de school gestalte geven.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 11 april 2021 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 20 april. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen, nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-bestuurder-KWC-Culemborg-1.pdf

Aanvullend informatiepakket

Managementstatuut-KWC-2017-def-1.pdfStrategisch-Beleidsplan-2020-2024-1.pdf
Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.