Rector/bestuurder Ostrea Lyceum

Ostrea lyceum
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeGoes play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 7 februari 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 2 maart 2020

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zeeland is op zoek naar een Rector/bestuurder Ostrea Lyceum.

Het Ostrea Lyceum is een zelfstandige moderne open christelijke school die haar wortels heeft in de protestant-christelijke en katholieke tradities. De school werkt vanuit een positief mensbeeld en beschouwt ieder individu als een uniek en zich ontwikkelend wezen. De school ziet het tot haar taak leerlingen in aanraking te brengen met de Bijbel en de waarden die erin verwoord staan. Het Ostrea Lyceum verzorgt kwalitatief goed onderwijs en begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Het Ostrea Lyceum rekent het tot haar maatschappelijke opdracht kinderen zich te laten ontwikkelen om als waardevolle mensen deel te kunnen nemen aan onze samenleving en er een bijdrage aan te kunnen leveren. In dit groeiproces is de stimulans van betrokken, deskundige en gemotiveerde medewerkers cruciaal.

Opdracht

De nieuwe rector/bestuurder moet een echte verbinder zijn die in staat is om koersvast sturing te geven aan de ingezette en gewenste veranderingen en mensen daar op een inspirerende wijze in mee te nemen. Naast daadkracht en het vermogen om beweging en draagvlak te creëren worden ook gevoel voor humor en relativeringsvermogen gewaardeerd. Meer in het bijzonder zijn de volgende accenten van belang:

 • Samen met het MT en personeel de nieuwe organisatiestructuur en de nieuw vastgestelde visie en missie verder uitrollen en concreet vormgeven. Speciale aandachtsgebieden zijn onder meer de verdere uitbouw en borging van het kwaliteitsbeleid, modernisering van het taak- en hr-beleid, het dossier huisvesting en stimuleren van een professionele werkcultuur.
 • Binnen de al eerder genoemde kaders de school verder brengen richting meer onderscheidend, aansprekend, eigentijds en innovatief onderwijs.
 • De positionering van het Ostrea Lyceum actief ondernemend uitbouwen en borgen.
 • De samenwerking in een grotendeels vernieuwd MT in gezamenlijkheid vormgeven, stimuleren en borgen.
 • Blijvend zorgdragen voor goede, betrouwbare communicatie en samenwerking met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de MR en leerlingenraad, binnen en buiten de school.
 • Werken aan het verder uitbouwen van een professionele cultuur. Een cultuur waarin ‘plan, do, check and action’ en het geven en ontvangen van feedback gemeengoed is.
 • Actief vormgeven van de maatschappelijke opdracht tot het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig en levensvatbaar onderwijs in Goes en omliggende gemeenten.
 • Financieel en beheersmatig de school koersvast managen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Profiel van de rector/bestuurder

 • Een onderwijskundig leider, met visie op aansprekend, eigentijds en vernieuwend onderwijs.
 • Verbinder en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties: in de school en in de regio (andere onderwijsinstellingen, politiek).
 • Een ervaren verandermanager, in staat om vanuit visie op onderwijs en veranderkunde het veranderpotentieel in de school aan te boren en mensen aan de veranderingen te binden.
 • Voelt zich thuis in een complex bestuurlijk-strategisch krachtenveld.
 • Is daadkrachtig, beschikt over stuur- en implementatiekracht. Boekt resultaten.
 • Is constructief en strategisch onderhandelaar vanuit wederzijdse belangen en gedeelde visie.
 • Is zichtbaar en benaderbaar voor leerlingen en medewerkers, communiceert direct, transparant en gaat de dialoog aan.
 • Heeft gevoel voor humor en relativeringsvermogen zonder urgenties uit het oog te verliezen.
 • Is flexibel en in staat om zich de ingezette veranderingen en gemaakte keuzes eigen te maken en uit te bouwen.
 • Is binnen en buiten de school het boegbeeld.
 • Is bereid om zich voor langere tijd (minimaal vier jaar) aan het Ostrea Lyceum te verbinden.

Functieniveau en aanstelling

 • Aanstelling voor de omvang van 1,0 fte.
 • Aanstelling kan in overleg plaatsvinden in schaal 16 cao-VO. In principe het eerste jaar in tijdelijke dienst met uitzicht op een vaste aanstelling daarna, of door middel van een functiecontract voor vier jaar met mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar met in principe het eerste jaar in tijdelijke dienst.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft als eindverantwoordelijk leidinggevende ruime ervaring in het leiden van een complexe onderwijsorganisatie met hoog opgeleide professionals.
 • Moet zich kunnen vinden in de grondslagen van de school.

Selectiewensen

 • Heeft ervaring in het VO.
 • Heeft een of meer opleidingen op het vlak van onderwijskundig leiderschap afgerond, of is bereid deze te volgen.
 • Woonachtig in de regio of op relatief korte reisafstand van Goes.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 2 maart 2020 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 19 maart. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-Besuurder-Ostrea-Lyceum-Goes-.pdf
Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.