CVO Noord-Fryslân – Rector Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeLeeuwarden play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 20 mei 2020

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé zoekt een rector met heldere visie en lef in Leeuwarden.

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is een zelfstandig categoriaal gymnasium met ongeveer 530 leerlingen. De school biedt uitdagend onderwijs in een kleinschalige, veilige leeromgeving. De school viert volgend jaar zijn eeuwfeest. Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is één van de scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Fryslân. Alle scholen binnen deze Vereniging samen verzorgen onderwijs voor de niveaus praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Met ongeveer 4.200 leerlingen in de regio Leeuwarden e.o. biedt CVO hierin een solide basis. Elke school binnen CVO heeft zijn eigen sterke en karakteristieke punten. Wat alle scholen samenbindt, is het feit dat we oog hebben voor de talenten van elke leerling.

Functieprofiel

De functie

De vacature betreft de functie van rector. Deze is integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken op het gymnasium. De school maakt onderdeel uit van het CVO-Noord-Fryslân en de rector legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De bestuurder bestuurt de instelling, vormt het bevoegd gezag van CVO-NF en is daarmee eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering daarvan op alle beleidsterreinen.

 • Functieniveau: cao-VO schaal 14
 • Betrekkingsomvang: 0,8-1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 januari 2021

De opdracht

De opdracht van de rector luidt:

 • Als teamspeler binnen CVO-NF een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische beleidsagenda. Dit betekent onder andere dat de rector enerzijds in staat moet zijn om te denken in het (brede) belang van het onderwijs in Leeuwarden en omgeving en anderzijds in staat moet zijn voor het gymnasium te staan en de school herkenbaar te profileren.
 • Het in lijn met de strategische koers (doen) realiseren van meer onderwijskundig maatwerk binnen het (reguliere) curriculum en recht doen aan verschillen tussen leerlingen in de klas.
 • Als boegbeeld van de school handen en voeten geven aan een professionele (aanspreek)cultuur en effectieve communicatie waarbij er een goede balans is tussen ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid en sturen op gewenst gedrag.
 • Het op een bij de school aansluitende wijze blijvend gestalte geven aan de christelijke identiteit.

Persoonlijkheidsprofiel

De rector:

 • Toont persoonlijk leiderschap en lef.
 • Heeft een heldere visie op (gymnasiaal) onderwijs.
 • Is een vertrouwenwekkend boegbeeld.
 • Werkt goed en graag samen.
 • Bereikt doelgericht en koersvast de beoogde resultaten.
 • Is communicatief sterk.
 • Houdt de goede balans in empathie en zakelijkheid
 • Is zichtbaar en benaderbaar.
 • Is creatief/innovatief en denkt in kansen.

Selectie-eisen

De rector:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie.
 • Kan de identiteit van de school op een authentieke wijze gestalte geven.

Selectiewensen

De rector:

 • Heeft lesgevende ervaring, bij voorkeur in het eerstegraadsgebied.
 • Heeft affiniteit met het gymnasiale karakter van de school.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 15 juni 2020 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 24 juni 2020. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alléén sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-Beyers-Naudé.pdf

Aanvullend informatiepakket

Onderwijs-voor-de-wereld-van-morgen-strategisch-beleidsplan-CVO-NF-definitieve-versie-mei-2019.pdfSchoolplan-2020-2024-definitief.pdf
Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.