Rector Gerrit Komrij College Winterswijk – Achterhoek VO

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeWinterswijk play_arrow0,8-1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 27 januari 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 5 maart 2021

Achterhoek VO is op zoek naar een daadkrachtige, transparante Rector Gerrit Komrij College Winterswijk.

Het Gerrit Komrij College is een brede scholengemeenschap voor vmbo bl/kl, mavo, havo en atheneum, gymnasium en een ISK met ongeveer 1300 leerlingen en 170 medewerkers. Om talenten zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen, werkt ieder onderwijstype nu in een eigen vleugel in een eigentijds gebouw. De medewerkers van het Gerrit Komrij College vormen een hecht team dat actief wil samenwerken, dat van en met elkaar wil leren. Docenten stimuleren het eigenaarschap van de leerling vanuit het coachend mentoraat.

Het Gerrit Komrij College is een school van en voor de leerling.

 • Het Gerrit Komrij College is een brede school voor voortgezet onderwijs van Winterswijk en omgeving, waar alle leerlingen tot hun recht komen en waarbij het onderwijs de verbinding zoekt met de (Winterswijkse) omgeving.
 • Het Gerrit Komrij College hanteert daarbij een onderwijsconcept, waardoor het voor leerlingen haalbaar wordt zich te profileren binnen hun eigen interessegebieden en kwaliteiten en zij zich terdege kunnen voorbereiden op hun eigen toekomst.
 • Het Gerrit Komrij College biedt onderwijs aan op een kleinschalige manier, in een veilige leeromgeving.
 • Op het Gerrit Komrij College zijn medewerkers zelf verantwoordelijk en gegroepeerd in teams, secties en themagroepen. Processen worden gezamenlijk vormgegeven en geborgd in de organisatie.

Kijk voor een eerste indruk van de school op www.gerritkomrijcollege.nl.

Het Gerrit Komrij College maakt samen met 16 andere scholen deel uit van Achterhoek VO. De rector van het Gerrit Komrij College legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting.

Uw uitdaging

U leidt op daadkrachtige inspirerende wijze de organisatie en maakt verbinding tot een vanzelfsprekendheid in de school. U schept een klimaat waarin vanuit vertrouwen gewerkt wordt aan transitie en waarin iedere medewerker ertoe doet, zich gehoord en gezien voelt. U realiseert een school waar medewerkers zich verbonden voelen met elkaar, er tegelijk oog is voor verschillen en het belang van de leerling voorop staat. U bouwt de interne organisatie verder uit naar een leergemeenschap met een professionele cultuur waarin taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en kaders helder zijn.

U geeft sturing aan het ingezette onderwijskundige veranderproces en bent daarin koersvast. U ontwikkelt een gedragen visie voor het Gerrit Komrij College, schept, alles gehoord en gezien hebbende, een helder toekomstperspectief dat op draagvlak kan rekenen. Goed onderwijs voor de leerling staat voorop.

U werkt vol elan aan de samenwerking in de Oost-Achterhoek en omarmt deze van harte. U ontwikkelt vanuit kansen in gezamenlijkheid onderwijsaanbod voor de toekomst en brengt samen met de rector van Schaersvoorde twee verschillende culturen bijeen met behoud van de identiteit van de beide scholen. U haalt de banden met Pronova, school voor praktijkonderwijs, aan.

U bent zichtbaar in de school en zoekt actief contact met leerlingen en medewerkers. U omarmt het contact en bent nieuwsgierig naar de (denkbeelden van) de ander. U bent het boegbeeld van de school. Het regionale grensoverstijgende netwerk onderhoudt u, breidt u uit waar nodig en u werkt actief samen met externe stakeholders. U bouwt aan een duurzame relatie met de Winterswijkse gemeenschap.

U geeft direct leiding aan het managementteam van het Gerrit Komrij College en bent lid van de directieraad van Achterhoek VO en levert daarin een bijdrage aan de totstandkoming van strategisch beleid. U beheert een majeur beleidsonderwerp.

Profiel

Uit uw curriculum vitae en motivatiebrief blijkt dat u beschikt over:

 • Verbindende kwaliteiten, om samen te werken vanuit vertrouwen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, waarin transparantie en duidelijkheid tot uiting komen;
 • Een sterke onderwijskundige visie die u vertaalt en uitdraagt naar de medewerkers;
 • Veranderkundige en analytische kennis en ervaring die gedragen beweging creëren;
 • Ruime ervaring als eindverantwoordelijk schoolleider van een complexe brede scholengemeenschap.

In gesprek met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Coachend leiderschap: U bent gericht op een dynamische interactie tussen de medewerkers en uzelf. U geeft en ontvangt graag feedback. U stimuleert het leerproces van medewerkers en bevordert de verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfstandigheid. U merkt op wanneer uw besluiten bij medewerkers ‘verkeerd vallen’ en besteedt daar aandacht aan. Tegelijkertijd steunt u medewerkers, toont u zich betrokken bij hun werk en weet het beste naar boven te halen.
 • Transparante communicatie: U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waarbij u een heldere boodschap afgeeft en actief luistert naar de ander. U zegt wat u doet en doet wat u zegt. U hebt oprechte interesse in de ander en beschikt over aantoonbaar zelfreflectief vermogen.
 • Professionaliteit: U stimuleert de verdere groei naar een professionele lerende schoolorganisatie, waarin schoolleiding en medewerkers werken vanuit onderwijskundig en persoonlijk leiderschap, elkaar aanspreken op inhoud en gedrag en van en met elkaar leren.
 • Strategisch vermogen: U bent in staat om onderwijskundige vernieuwingen in het voortgezet onderwijs, passend onderwijs en krimp te verwoorden tot een heldere visie. U ontwikkelt de onderwijskundige koers en motiveert medewerkers bij te dragen aan de ontwikkeling van de school.

Tenslotte vinden wij het belangrijk dat u beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Solliciteren?

Leest u in dit profiel een mooie uitdaging, die bij u past, dan roepen wij u op uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 5 maart 2021 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-Gerrit-Komrij-College.pdf

Aanvullend informatiepakket

schoolgids-2020_2021-GKC.pdfAlgemene-presentatie-Open-Huis-2020-concept.ppsx
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.