Rector Het Nieuwe Eemland – Meridiaan College

Meridiaan College logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmersfoort play_arrow1,0 fte play_arrowSchaal 15 cao-VO play_arrowGeplaatst op: 25 oktober 2019

Meridiaan College is op zoek naar een rector voor Het Nieuwe Eemland in Amersfoort.

Het Nieuwe Eemland maakt deel uit van het Meridiaan College dat het bevoegd gezag is van de volgende scholen voor vmbo, havo, vwo en gymnasium in Amersfoort:

 • Het Nieuwe Eemland (mavo, havo, vwo en gymnasium).
 • Het Element (vmbo met basisberoeps-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg).
 • Mavo Muurhuizen (mavo en havo 4/5).
 • ’t Hooghe Landt (mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium).Vacature - Het Nieuwe Eemland in Amersfoort - Utrecht zoekt een rector

Het Nieuwe Eemland

Het Nieuwe Eemland is een school voor mavo, havo, vwo, gymnasium in een historisch en markant gebouw op een fraaie locatie in Amersfoort.

Op haar website beschrijft Het Nieuwe Eemland zich als een gemeenschap met een grote betrokkenheid tussen leerlingen en docenten en andere medewerkers. Deze betrokkenheid wordt ook door ouders en verzorgers zo gevoeld.

Functieniveau en aanstelling

 • Schaal 15 cao-VO.
 • 1,0 fte.
 • In principe eerste jaar in tijdelijk dienst en uitzicht op een vaste aanstelling daarna.

Opdracht

Er wordt gezocht naar een rector die in samenwerking en binnen de kaders van het strategisch beleidsplan de medewerkers in staat stelt om te innoveren en die dit proces begeleidt. De specifieke opdracht voor de rector bestaat in nabije jaren uit:

 • Gedeeld leiderschap geleidelijk implementeren en daarvoor het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur als basis gebruiken. Hierbij werkt de rector samen met het MT en het personeel aan een gedragen onderwijsontwikkeling met verantwoordelijkheid, vertrouwen en initiatief laag in de organisatie.
 • Met de nieuwe organisatiestructuur als basis aandacht hebben voor portefeuilles zoals ICT en HR.
 • Vanuit een te ontwikkelen visie de school verder brengen richting meer aansprekend, eigentijds en innovatief onderwijs en daarbij focus aanbrengen en keuzes durven maken.
 • Door goede en betrouwbare communicatie de samenwerking met MR borgen.
 • Werken aan het verder uitbouwen van een professionele cultuur. Een cultuur waarin geven en ontvangen van feedback gemeengoed is.
 • Het Nieuwe Eemland duidelijk positioneren en vermarkten.
 • Gezamenlijk met de andere scholen van het Meridiaan College op elkaar afstemmen van imago en profiel. Versterken van de synergie binnen het Meridiaan College door gerichte keuzes te maken en elkaar daarmee te positioneren.
 • Als lid van de Meridiaan Leiding mee strategisch sturing geven aan de koers van het Meridiaan College en daarbij in enkel voorkomend geval professioneel om kunnen gaan met dubbele loyaliteiten.
 • Financieel en beheersmatig de school koersvast managen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Profiel van de rector

 • Onderwijskundig leider, met visie op aansprekend, eigentijds en vernieuwend onderwijs.
 • Verbinder en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties: in de school, binnen het Meridiaan College en in de regio (andere onderwijsinstellingen (po, mbo, hbo, wo), politiek).
 • Ervaren verandermanager, die vanuit een visie op onderwijs en veranderkunde in staat is om het veranderpotentieel in de school aan te boren en mensen aan de veranderingen te binden.
 • Daadkrachtig, beschikt over stuur- en implementatiekracht.
 • Is zichtbaar, benaderbaar, communiceert transparant en gaat de dialoog aan.
 • In staat om het leiderschap te delen, vanuit een heldere visie op en communicatie over taken, verantwoordelijkheden en professionele autonomie.
 • Is binnen en buiten de school een boegbeeld.
 • Is bereid om zich voor langere tijd (minimaal vijf jaar) aan Het Nieuwe Eemland te verbinden.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft als eindverantwoordelijk leidinggevende ruime ervaring in het leiden van een complexe onderwijsorganisatie met hoog opgeleide professionals.

Selectiewensen

 • Heeft ervaring in het VO.
 • Heeft een of meer opleidingen op het vlak van onderwijskundig leiderschap afgerond, of is bereid deze te volgen.
 • Woonachtig in de regio of relatief korte reisafstand van Amersfoort.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 18 november a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 25 november 2019. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-Het-Nieuwe-Eemland-Meridiaan-College.pdf
Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.