Rector – Niftarlake College

logo pcou willibrord
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeMaarssen play_arrow1,0 fte play_arrowCAO-VO schaal 15 play_arrowGeplaatst op: 22 november 2018

PCOU Willibrord is op zoek naar een toegankelijke en opbrengstgerichte rector voor het Niftarlake College in Maarssen.

logo niftarlake college

De Willibrord Stichting in Utrecht heeft tien scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein en Vianen. Deze scholen omvatten het hele spectrum van het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het Niftarlake College is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum) en telt ongeveer 1.700 leerlingen.

De functie

 • Functieniveau: conform cao-VO schaal 15
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: 1 mei 2019 (of zoveel eerder als mogelijk)

De opdracht

De opdracht van de rector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het doorontwikkelen van rust en (onderling) vertrouwen, waardoor een constructieve, veilige en professionele werkcultuur ontstaat. Het (verder) bouwen aan een slagvaardig managementteam met aandacht voor de inzet van kwaliteiten van de mensen en een bij het Niftarlake College passend ambitieniveau en tempo van vernieuwingen. Dit alles dient te worden ondersteund met voldoende ruimte voor participatie, een helder invoeringsplan, duidelijke communicatie en structurele evaluatiemomenten.
 • Balans en verbinding bevorderen tussen de lerende teams. Het behouden, waar nodig verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit en -resultaten.
 • Het zorgdragen voor een structureel gezonde financiële huishouding.
 • Het Niftarlake College richting alle stakeholders krachtig en effectief vertegenwoordigen, het versterken van de positionering van de school in de regio en het actief bijdragen aan beleidsontwikkeling op stichtingsniveau.

Persoonlijk profiel

De rector:

 • is een inspirerend verbinder met natuurlijk gezag;
 • is toegankelijk én zichtbaar (ook voor leerlingen);
 • heeft oog en oor voor mensen;
 • is vanuit een visie koersvast en besluitvaardig;
 • is communicatief sterk en transparant;
 • is analytisch en opbrengstgericht;
 • reflecteert op zichzelf.

Selectie-eisen

 De rector:

 • heeft academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime ervaring met het integraal (*) leidinggeven aan professionals in een onderwijsorganisatie;
 • heeft aantoonbaar en met succes complexe onderwijsveranderingsprocessen aangestuurd.

(*) op het gebied van onderwijs(kwaliteit), financieel en bedrijfsvoering, personeel en identiteit.

Selectiewensen

De rector:

 • onderschrijft de identiteit en waarden en normen van het Niftarlake College;
 • wil zich voor langere tijd (minimaal 5 jaar) verbinden aan de school.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 12 december 2018 te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 17 december 2018. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt de sollicitatieprocedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.