Rector ’t Hooghe Landt – Meridiaan College

Meridiaan College logo
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmersfoort play_arrow1,0 fte play_arrowSchaal 15 cao-VO play_arrowGeplaatst op: 10 mei 2019

Het Meridiaan College is op zoek naar een daadkrachtige rector voor ’t Hooghe Landt in Amersfoort.

’t Hooghe Landt maakt deel uit van het Meridiaan College dat het bevoegd gezag is van de volgende scholen voor vmbo, havo, vwo en gymnasium in Amersfoort:

 • Het Nieuwe Eemland (mavo, havo, vwo en gymnasium)
 • Het Element (vmbo met basisberoeps- kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg)
 • Mavo Muurhuizen (mavo en havo 4/5)
 • ’t Hooghe Landt (mavo, havo, vwo, gymnasiumstroom en technasium)

’t Hooghe Landt is een school voor mavo, havo, vwo, gymnasiumstroom en technasium in twee gebouwen op twee verschillende locaties in Amersfoort. De twee locaties functioneren als één school met gedeelde afspraken en aanpak en willen dit ook zo blijven doen.

De functie

 • Functieniveau: schaal 15 cao-VO.
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte.
 • Aanstelling: in principe eerste jaar in tijdelijk dienst en uitzicht op een vaste aanstelling daarna.

De opdracht

Meer in het algemeen wordt er gezocht naar een rector die in samenwerking binnen de kaders van het strategisch beleidsplan de medewerkers in staat stelt om te innoveren en dit proces begeleidt.

De specifieke opdracht voor de rector bestaat in nabije jaren uit:

 • Gedeeld leiderschap geleidelijk implementeren en daarvoor het ontwerp van de nieuwe organisatiestructuur als basis gebruiken. Hierbij werkt de rector samen met het MT en het personeel aan een gedragen onderwijsontwikkeling met verantwoordelijkheid, vertrouwen en initiatief laag in de organisatie.
 • Vanuit een deels ontwikkelde en nog verder uit te bouwen visie de school verder brengen op de ingeslagen weg richting nog meer aansprekend, eigentijds en innovatief onderwijs en daarbij focus aanbrengen en keuzes durven maken.
 • Door goede en betrouwbare communicatie de samenwerking met MR borgen.
 • De interne organisatie verder structureren en professionaliseren, met aandacht voor specifieke portefeuilles, zoals ICT en HR.
 • Werken aan verdere inrichting en implementatie van een lerende organisatie en een professionele cultuur. Een cultuur waarin geven en ontvangen van feedback gemeengoed is.
 • Gezamenlijk met de andere scholen van het Meridiaan College op elkaar afstemmen van imago en profiel. Versterken van de synergie binnen het Meridiaan College door gerichte keuzes te maken en elkaar daarmee te positioneren.
 • Als lid van de Meridiaan Leiding mee strategisch sturing geven aan de koers van het Meridiaan College en daarbij in enkel voorkomend geval professioneel om kunnen gaan met dubbele loyaliteiten.
 • Financieel en beheersmatig de school koersvast managen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Profiel van de rector

 • Onderwijskundig leider, met visie op aansprekend, eigentijds en vernieuwend onderwijs.
 • Verbinder en sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties: in de school, binnen het Meridiaan College en in de regio (andere onderwijsinstellingen (po, mbo, hbo, wo), politiek).
 • Ervaren verandermanager, die vanuit een visie op onderwijs en veranderkunde in staat is om het aanmerkelijke veranderpotentieel in de school aan te boren en mensen aan de veranderingen te binden.
 • Daadkrachtig, beschikt over stuur- en implementatiekracht.
 • Is zichtbaar, benaderbaar, communiceert transparant en gaat de dialoog aan.
 • In staat om het leiderschap te delen, vanuit een heldere visie op en communicatie over taken, verantwoordelijkheden en professionele autonomie.
 • Is binnen en buiten de school een boegbeeld.
 • Is bereid om zich voor langere tijd (minimaal vijf jaar) aan ’t Hooghe Landt te verbinden.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft als eindverantwoordelijk leidinggevende ruime ervaring in het leiden van een complexe onderwijsorganisatie met hoog opgeleide professionals.

Selectiewensen

 • Heeft ervaring in het VO.
 • Heeft een of meer opleidingen op het vlak van onderwijskundig leiderschap afgerond, of is bereid deze te volgen.
 • Woonachtig in de regio of relatief korte reisafstand van Amersfoort.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 27 mei 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 12 juni 2019. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.