Schooldirecteur De Bodde (VO/VSO) – Stichting Biezonderwijs

Logo Biezonderwijs
play_arrowSpeciaal onderwijs (SO), Voortgezet onderwijs (VO) placeTilburg play_arrow1,0 fte play_arrowSchaal DD cao-PO play_arrowGeplaatst op: 6 september 2019

Stichting Biezonderwijs in Tilburg zoekt een schooldirecteur voor De Bodde (VO/VSO).

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. “Ieder kind heeft recht op passend onderwijs.”
De zeven scholen van Biezonderwijs bieden specialistisch onderwijs aan zo’n 1.850 leerlingen, passend bij hun mogelijkheden. Een gepassioneerd team van ca. 500 medewerkers verzorgt speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle.

De Bodde

De Bodde is een regioschool voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. De leerlingen van De Bodde hebben extra intensieve ondersteuning nodig op het gebied van leren en gedrag. Leerlingen krijgen veel mogelijkheden om zich optimaal en zo zelfstandig mogelijk te ontplooien. Het team van De Bodde is zeer betrokken bij de leerlingen en zoekt samen met ouders en/of verzorgers uit wat zij nodig hebben om te kunnen leren en zich te ontwikkelen.

De functie

 • Functieniveau: schaal DD cao-PO.
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 januari 2020 (of z.s.m. daarna)

Wat is jouw opdracht?

 • Je geeft leiding aan de afdelingen SO en VSO van De Bodde. Dit omvat o.a. onderwijskundig leiderschap, visie ontwikkelen en uitdragen, personeelsbeleid, financiën en formatieplanning.
 • Je creëert een opbrengstgerichte houding met betrekking tot leeropbrengsten en je hebt de drive om de leraren ‘beter’ te maken waarbij je de creativiteit, bevlogenheid en flexibiliteit van de medewerkers weet te behouden.
 • Je ontwikkelt samen met je collega’s de school, rekening houdend met de strategie, de beleidslijnen en de nog te ontwikkelen innovatie-agenda van Biezonderwijs.
 • Je vertegenwoordigt de scholen van Biezonderwijs op directieniveau in de samenwerkingsverbanden en zorgt op schoolniveau voor samenwerking met partners van de zorg en in contacten met de gemeente.
 • Je bent een verbindende gesprekspartner voor medewerkers, ouders en leerlingen en op samenwerking gericht naar collega-directeuren, medewerkers bestuursbureau en de bestuurder.
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de samenwerking binnen het team directeuren en daarmee aan de versterking van de Stichting Biezonderwijs.

Wie ben jij?

 • Je hebt passie voor de doelgroep.
 • Verbindend leiderschap is voor jou belangrijk, je bent de schakel tussen Biezonderwijs en het primaire proces, waarbij een cultuur van samenwerking gecreëerd wordt.
 • Je hebt een strategische blik op de ontwikkeling van het onderwijsaanbod voor De Bodde en Biezonderwijs als organisatie.
 • Je bent ervaren in het aansturen van teams uit verschillende disciplines in het regulier en/of speciaal onderwijs waarbij je een goede balans weet te vinden tussen enerzijds ruimte geven en erkennen van persoonlijke kwaliteiten en anderzijds de durf om op te treden en duidelijkheid te bieden.
 • Je bent iemand die goed het overzicht bewaakt en prioriteiten stelt.
 • Je bent loyaal en wilt je voor langere tijd aan de school verbinden.
 • Je bent initiatiefrijk, out of the box-denkend en veerkrachtig in veranderingen, gericht op goed onderwijs.
 • Je bent bekwaam in het leiden, implementeren en borgen van onderwijsinhoudelijke processen.
 • Je hebt ervaring in team-, cultuur- en organisatieontwikkeling binnen de school waarbij je in staat bent de rollen en taken helder te maken en waarbij je kunt delegeren en ondersteunen waar nodig.
 • Je bent in staat een klimaat te creëren en te behouden, waarin medewerkers gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen en waarin zij zich veilig, gemotiveerd en gewaardeerd voelen, en waar ouders zich welkom, gehoord en gezien voelen.
 • Je bent een doortastende en empathische gesprekspartner voor alle samenwerkingspartners en daarin zakelijk, gericht op kwaliteitszorg en kan opbrengstgericht handelen.

Selectie-eisen

 • Leidinggevende ervaring op directieniveau in een onderwijsorganisatie.
 • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep van Biezonderwijs.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 22 september 2019 te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan de opdrachtgever is op 7 oktober. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Sjoerd Molenaar

Contactpersoon

Adviseur Sjoerd Molenaar begeleidt deze procedure. Sjoerd Molenaar is bereikbaar via: sjoerd.molenaar@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 50 39 64.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.