Sectordirecteur Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Brandenberg – SVO|PL

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeLandgraaf play_arrow0,8 tot 1,0 fte play_arrowCAO-VO schaal 13 play_arrowGeplaatst op: 26 oktober 2018 play_arrowSolliciteren voor: 19 november 2018

SVO|PL zoekt een sectordirecteur Beroepscollege Parkstad Limburg voor locatie Brandenberg in Landgraaf.

Het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) is per 1 augustus 2012 gevormd door een samenwerking van alle vmbo-locaties en de praktijkscholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL). Er wordt gewerkt volgens een eigen missie en visie met de focus op een zevental ankerpunten.
De vijf locaties van BcPL zijn: locatie Holz in Kerkrade, locatie Brandenberg in Landgraaf en de locaties Herle, Techniekcollege Parkstad Limburg en de Openbare en Katholieke Scholen voor Praktijkonderwijs (PPL) in Heerlen.

De functie

  • Functie: sectordirecteur Brandenberg
  • Inschaling: cao-VO schaal 13
  • Betrekkingsomvang: 0.8 tot 1.0 fte
  • Aanstelling: z.s.m.

Situatie en opdracht

In de afgelopen periode is er veel gebeurd op de locatie Brandenberg: een terugloop van instroom (70 leerlingen minder in 2018), diverse wisselingen in het locatie-MT, stijging van het langdurig verzuim en een kritische beoordeling van de onderwijsinspectie.

De nieuwe sectordirecteur zal aan de slag moeten met een diversiteit aan onderwerpen. Op het terrein van onderwijs is het van belang om de onderwijskwaliteit, het toetsbeleid en de jaarplanning (incl. roosters) op orde te brengen. Dit zijn voorwaarden om vervolgens met het team te gaan werken aan onderwijsvernieuwing, waarbij de nieuwe sectordirecteur onderwijskundig leiderschap toont.
Op het terrein van personeel is het noodzakelijk om de gesprekkencyclus daadwerkelijk uit te (laten) voeren, tijdige en correcte verzuimbegeleiding te realiseren en professionalisering te stimuleren. Teamleden hebben behoefte aan een leidinggevende die aandacht heeft voor mensen, talenten ziet en hen duidelijk informeert over wat er speelt. De teamleiders moeten beter in positie worden gebracht en daarbij gesteund en gecoacht. De nieuwe sectordirecteur heeft als taak om te zorgen voor een locatie-MT dat op één lijn zit en ook binnen het Beroepscollege haar positie inneemt.

Op het terrein van organisatie is het van belang dat de nieuwe sectordirecteur structuur biedt en heldere keuzes maakt. De volgende stap is samen met het team werken aan een cultuuromslag naar elkaar aanspreken, een meer professionele houding en het versterken van de taakvolwassenheid.
De sectordirecteur is niet alleen het boegbeeld van de locatie Brandenberg (zowel binnen BcPL als in de omgeving), maar heeft ook een taak om de belangen van het Beroepscollege te vertegenwoordigen en behartigen.

Persoonlijkheidsprofiel

De sectordirecteur communiceert helder, durft grenzen te stellen, kan besluiten nemen en deze onderbouwen. De sectordirecteur staat voor kwaliteit van onderwijs en geeft duidelijk sturing aan het team en de teamleiders.
Het is een energiek, inspirerend en gezaghebbend persoon, die zichtbaar is voor het team en de leerlingen. De sectordirecteur is koersvast, transparant en fair.

Selectie-eisen

• Leidinggevende ervaring.
• Ervaring met teamontwikkeling.
• Ervaring met het aansturen van veranderprocessen.
• Kennis van onderwijsprocessen en -procedures (bij voorkeur vmbo).
• Kennis van de doelgroep van het vmbo.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk en uiterlijk 18 november a.s. te uploaden via de solliciteer button op onze website. De deadline voor de searchperiode is 27 november 2018. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt de sollicitatieprocedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.