Stichting OVO Gorinchem – Rector Camphusianum

Logo Camphusianum
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeGorinchem play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 20 maart 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 6 april 2020

De  Stichting OVO in Gorinchem zoekt een Rector voor het Camphusianum.

Gymnasium Camphusianum heeft ca. 700 leerlingen, afkomstig uit Gorinchem en de wijde omgeving. Het is een zelfstandig gymnasium en begaafdheidsprofielschool waar leerlingen een brede vorming krijgen aangeboden, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. De school wil herkenbaar zijn als openbare school en garant staan voor passend onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen van alle gezindten en herkomst.

Leerlingen en medewerkers voelen zich prettig in de kleinschalige gemeenschap die de school vormt. Het is een gezellige plek, waar leerlingen het gevoel hebben dat zij zichzelf mogen zijn en er niet wordt gepest. Het gymnasium is actief betrokken bij de directe omgeving en werkt samen met diverse organisaties en instellingen in Gorinchem en de regio.

De schoolleiding bestaat sinds ca. 2 jaar uit een rector en drie teamleiders.

De functie

 • Functieniveau: schaal 14
 • Betrekkingsomvang: 1.0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband met het vooruitzicht op een vast dienstverband, uiterlijk per 1 augustus 2020

Context

 • De school heeft leuke leerlingen! Het is een hele diverse groep, waarbij het niet uitmaakt of je in klas 1 of klas 6 zit. Leerlingen en docenten kennen elkaar.
 • Er is sprake van een sterke 1e graads cultuur: docenten zijn hoogopgeleid, beschikken over veel vakkennis en hebben een sterke eigen mening. Zij geven hun eigen lessen vorm, waarbij er ruimte is voor actualiteit, creativiteit en eigen interesse.
 • Medewerkers krijgen veel ruimte en zijn gewend aan korte lijnen. Zij voelen zich verantwoordelijk, maar het systematisch afleggen van verantwoording is nog geen gemeengoed op school.
 • Medewerkers willen graag overtuigd worden van het nut en de noodzaak van regels en veranderingen.
 • Gymnasium Camphusianum is in de afgelopen jaren gegroeid en kent sinds enige tijd een redelijk stabiel leerlingenaantal van 700. Verdere groei is gewenst.

De opdracht

 • Het eigene en unieke van het gymnasiaal onderwijs uitdragen, versterken en kansen om maatwerk voor leerlingen te realiseren nog meer benutten (verbreding, verdieping en BPS). De school hiermee een herkenbaar profiel geven en daarmee beter in de markt zetten.
 • Als boegbeeld van de school zorgdragen voor het onderhouden van de interne en externe contacten. Zeker de goede relatie met leerlingen moet in stand gehouden worden. Een bijdrage leveren aan de doorlopende leerlijn po-vo van OVO.
 • De onderwijsresultaten vragen om een gerichte aansturing. De beschikbare data kan zowel de schoolleiding als de docenten meer voeden en ondersteunen bij het maken van keuzes om opbrengsten te verbeteren. Docenten worden zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de onderwijskwaliteit.
 • Diverse processen en ingezette veranderingen vragen nog om aanscherping en begeleiding. Denk aan de gesprekkencyclus, interne communicatie en meer gestroomlijnde werkprocessen.
 • De teamleiders moeten nog meer in positie komen, waarbij een heldere verdeling van taken en bevoegdheden uitgangspunt vormt. Dit leidt vervolgens tot een stevige teamstructuur, meer onderlinge samenwerking en een aanspreekcultuur.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Een inspirerende en enthousiasmerende leidinggevende met visie op gymnasiumonderwijs, gericht op samenwerking zowel binnen als buiten de school.
 • Een stevige organisator die processen in goede banen kan leiden, orde aanbrengt, verantwoordelijkheid pakt en durft te delegeren en loslaten.
 • Een krachtige en standvastige persoonlijkheid, die knopen doorhakt, en besluiten duidelijk en tijdig toelicht.
 • Iemand die midden in de school staat, met een luisterend oor voor leerlingen en medewerkers en een verbindend onderdeel van de gemeenschap wordt.

Selectie-eisen

 • Leidinggevende ervaring in een onderwijsorganisatie voor havo, vwo en/of gymnasium.
 • Ervaring met begeleiden veranderprocessen, bijvoorbeeld teamontwikkeling.
 • Ervaring met netwerken.
 • Ervaring met financiën / formatie.
 • Kennis van gymnasiaal onderwijs.
 • Een afgeronde academische opleiding.

Selectiewensen

 • Een gymnasium achtergrond.
 • Lesgevende ervaring.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 6 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 14 april a.s. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-rector-Camphusianum.pdf

Aanvullend informatiepakket

190708-Strategisch-beleidsplan-OVO-Op-Koers-DEF.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.