Teamleider havo/vwo bovenbouw – Hondsrug College Emmen

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeEmmen play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 27 november 2020

Hondsrug College Emmen is op zoek naar een creatief progressiegericht teamleider havo/vwo bovenbouw met doorgroeipotentieel.

Het Hondsrug College is een protestants christelijke scholengemeenschap voor lwoo (leerwegondersteunend onderwijs), vakcolleges, mavo, havo, atheneum, vwo+, gymnasium, technasium, ondernemend leren en intermezzo. De school is gevestigd in Emmen en heeft een regionale functie.

Bevoegd gezag

De school maakt onderdeel uit van de Stichting Hondsrug College. Het tweehoofdig college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De stichting heeft als grondslag voor haar handelen de Bijbel als Gods woord.

Regionale functie

Binnen het gebied Zuidoost-Drenthe is het Hondsrug College de enige scholengemeenschap voor protestants christelijk onderwijs. Van de circa 2.000 leerlingen die de school bezoeken, wonen er ongeveer 1.600 in de gemeente Emmen, terwijl bijna 400 leerlingen afkomstig zijn uit aangrenzende gemeenten. De school heeft rond de 200 medewerkers. Van deze medewerkers zijn 140 docent.

Functieprofiel teamleider havo-vwo bovenbouw

Wat zoekt het Hondsrug College en het team

De school zoekt een ervaren leidinggevende voor het team. Een teamleider die begrijpt hoe je leiding geeft aan eigenwijze professionals die behoefte hebben aan autonomie. Een leidinggevende die daarbij snapt dat ‘de toon de muziek maakt’, die samenwerking bevordert en die een motiverende werkomgeving weet te scheppen. Die daarbij overigens wel duidelijk is, besluiten durft te nemen en waar nodig anderen aanspreekt op gedrag of kwaliteit. Iemand die een eigen koers kan varen en die een pittige discussie niet uit de weg gaat. Tenslotte zoekt de school iemand die nieuwsgierig is, vooruit kijkt en die het team steeds uitdaagt om eigentijds en kwalitatief sterk onderwijs te blijven ontwikkelen.

Daarbij zijn op het Hondsrug College de kunst van het relativeren en een beetje humor belangrijke sleutels tot succes.

Nadrukkelijk is er ruimte voor een teamleider die de ambitie heeft om door te groeien naar een directiefunctie.

De functie

 • Functieniveau: inschaling conform cao-VO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: 1 jaar tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband, per begin 2021

Context

 • Het bovenbouwteam bestaat uit plm. 40 leraren en is tamelijk evenwichtig van samenstelling voor wat betreft leeftijd en man/vrouw verhouding.
 • In het team is een belangrijke rol weggelegd voor mentoren en portefeuillehouders waarbij een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden nog onderwerp van gesprek is.
 • De onderlinge verhoudingen binnen het team zijn goed, teamleden helpen elkaar en ervaren een plezierige werksfeer.
 • Het team heeft behoefte aan nieuwe energie en versterking van de teamgeest, waarbij het gevoel heerst dat ook de verbinding met de andere teams en de samenwerking met de directie een opknapbeurt kan gebruiken.
 • De onderwijskwaliteit (o.a. zichtbaar in de examenresultaten) vraagt aandacht; het team zoekt een teamleider die dit agendeert en hierover het ’goede gesprek’ weet te voeren.

De opdracht

De opdracht van de teamleider bovenbouw havo/vwo luidt:

 • Het brengen van nieuw elan in het team en het creëren van een motiverende werkomgeving.
 • De samenwerking en afstemming met de andere teams en de directie versterken.
 • De onderwijskwaliteit onderwerp van gesprek maken en samen met het team verbeteren.
 • Actief bijdragen aan de samenwerking binnen de directie en aan de ontwikkeling van de hele school.

Persoonlijkheidsprofiel

De teamleider:

 • is een creatieve verbinder
 • werkt progressiegericht
 • heeft oog en aandacht voor mensen en combineert een gezonde zakelijkheid met empathie
 • kijkt vanuit het belang van de leerling en staat voor zijn mensen
 • is intellectueel sterk en verbaal vaardig
 • is een stevige gesprekspartner van het bestuur
 • is koersvast en betrouwbaar
 • heeft een hands on-mentaliteit
 • is benaderbaar, bereikbaar en heeft humor

Selectie-eisen

De teamleider

 • heeft een academisch werk- en denkniveau
 • heeft ervaring in het leidinggeven aan professionals
 • bezit sterke communicatieve en procesvaardigheden
 • heeft kennis van het (h/v) onderwijs

Solliciteren?

We roepen je op om jouw cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk en uiterlijk 23 december a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is begin januari. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

 

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-teamleider-bovenbouw-hv-hondsrugcollege.pdf
Sjoerd Molenaar

Contactpersoon

Adviseur Sjoerd Molenaar begeleidt deze procedure. Sjoerd Molenaar is bereikbaar via: sjoerd.molenaar@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 50 39 64.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.