Twee afdelingsleiders Mavo Muurhuizen – Meridiaan College Amersfoort

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmersfoort play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 26 juni 2020 play_arrowSolliciteren t/m: 23 augustus 2020

Mavo Muurhuizen is op zoek naar twee afdelingsleiders met oog voor mensen en hun talenten.

Mavo Muurhuizen is een school voor mavo (theoretische leerweg en de gemengde leerweg voor zorg en welzijn) en havo 4/5 in Amersfoort.

Op haar website beschrijft Mavo Muurhuizen zich als een overzichtelijke en veilige school waar leerlingen zich snel thuis voelen.

Naast dit profiel kunt u uitgebreide informatie over Mavo Muurhuizen vinden op de websites: https://mavomuurhuizen.nl/ en www.meridiaan-college.nl.

Het jaarverslag over 2018 vindt u hier:

www.meridiaan-college.nl/index/jaarverslag-2018.

Naast het reguliere onderwijsaanbod besteedt Mavo Muurhuizen veel zorg en aandacht aan de optimale ontplooiing van de individuele leerling. De school is terecht trots op haar warme en veilige pedagogische klimaat, hetgeen onder meer tot uiting komt in:

 • De ‘i-uren’ waar leerlingen die er behoefte aan hebben en docenten die het nodig vinden, elkaar vinden voor extra ondersteuning of uitdaging.
 • Lessen van 60 minuten die ruimte bieden voor een afwisseling van werkvormen.
 • Werken met boeken en laptops.
 • In de vaklessen is aandacht voor de ‘21e eeuwse vaardigheden’.

Naast theoretische vakken kan een leerling ook kiezen om examen te doen in muziek, ‘sport’ en beeldende vorming. Mavo Muurhuizen gaat op zoek naar talenten en helpt leerlingen vaardigheden ontwikkelen waarmee zij goed voorbereid zijn voor het mbo of havo.

Aanvullend: ‘Op Mavo Muurhuizen staat de leerling centraal. Wij willen een toegevoegde waarde hebben in de ontwikkeling van de leerling. De leerlingen en docenten op onze school zijn actief, betrokken en gemotiveerd. Wij dagen leerlingen uit om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen, wij houden rekening met de verschillen in leerlingen en gaan uit van relatie, competentie en autonomie.’

Functieprofiel – twee afdelingsleiders

De functies

 • Functieniveau: schaal 13
 • Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte
 • Aanstelling: tijdelijk dienstverband, per zo spoedig mogelijk

Context van Mavo Muurhuizen

 • Een school met een goede reputatie en een gezonde instroom van leerlingen.
 • Een heel veilige en prettige leeromgeving, waar leerlingen weinig afstand tot de docenten ervaren en zich gezien voelen.
 • Mavo Muurhuizen is in Amersfoort een ‘sterk merk’.
 • Medewerkers ervaren over het algemeen een prettige en collegiale sfeer. Men is trots op de inzet van leerlingen en medewerkers.
 • Flexibele docenten doen veel moeite in hun zorg voor en ondersteuning van leerlingen: ‘de leerling is aan zet, en de docent geeft de aanzet’. Zij hebben een groot hart voor leerlingen en een geloof dat voor veel ouders de gestructureerde aandacht voor leerlingen zwaarder weegt dan onderwijs dat per se heel innovatief is.
 • Behoorlijk goede, bovengemiddelde eindexamenresultaten: een hoog slagingspercentage en hoge gemiddelde eindexamencijfers. Niet voor niets vermeldt de website met gepaste trots de slogan ‘slagen doe je op Muurhuizen!’.
 • Door groei in de afgelopen jaren spreken sommigen in de school nu liever van een ‘overzichtelijke’ dan van een ‘kleinschalige school’. Deze groei geeft intern wel aanleiding tot vragen over hoe de school om dient te gaan met deze schaalvergroting.
 • Als onderdeel van het Meridiaan College maakt Mavo Muurhuizen deel uit van een gezonde onderwijsorganisatie.

De opdracht

Er liggen ook duidelijke ontwikkelopdrachten voor de school en de afdelingsleiders:

 • De directeur en afdelingsleiders moeten meer dan in het verleden zorgdragen voor een heldere visie, duidelijke kaders en doelen die grenzen markeren voor gedeeld leiderschap en professioneel gedrag van medewerkers en teams.
 • Een duidelijke visie, kaders en doelen als bindende factor voor teams die binnen die kaders vormgeven aan hun opdracht.
 • De balans tussen sturing en zelfsturing herstellen zodat initiatieven doelgericht zijn en niet leiden tot een divergeren van activiteiten.
 • Oog hebben voor het goede van de huidige cultuur binnen Mavo Muurhuizen en het behoud hiervan borgen.
 • Het professioneel gedrag van teams en medewerkers verder ontwikkelen.
 • Een gemeenschappelijke taal met elkaar formuleren.
 • Een bijdrage leveren aan het opstellen van een meerjarenbeleidsplan in relatie tot het meerjarenbeleid van het Meridiaan College.

Een afdelingsleider is binnen haar/zijn afdeling verantwoordelijk voor:

 • Het onderwijsbeleid.
 • De onderwijsuitvoering.
 • De onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg.
 • Uitvoering van het personeelsbeleid.
 • De kwaliteit van de leerlingbegeleiding en leerlingenzorg.
 • Eén of meer specifieke portefeuilles.
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Mavo Muurhuizen beleid.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Stijl van leidinggeven: verbindend en inspirerend met oog voor mensen en hun talenten. Schakelen tussen strategische visie en werkvloer.
 • Stijl van sturen: kaders stellen, duidelijkheid geven over opdrachten & verwachtingen, aanspreken op functioneren. Besluitvaardig, doortastend en nee kunnen zeggen.
 • Stijl van werken: verbanden zien tussen ontwikkelingen en plannen en actief verbanden leggen. Mensen mee laten denken met oog voor ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Gericht op samenwerking.
 • Stijl van communiceren: duidelijk formuleren, goed doorvragen en tegenspraak durven geven.

Selectie-eisen

 • Ervaring met leidinggeven in een onderwijsorganisatie.
 • Ervaring met het aansturen van veranderingsprocessen.
 • Kennis van doelgroep mavo.

Selectiewensen

 • Afgeronde opleiding tot schoolleider of bereid om deze te volgen.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 23 augustus te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 2 september. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Profiel-twee-afdelingsleiders-Mavo-Muurhuizen.pdf
Miriam Valk-Koenders

Contactpersoon

Adviseur Miriam Valk – Koenders begeleidt deze procedure. Miriam Valk – Koenders is bereikbaar via: miriam.koenders@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 74 84 48.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.