Twee leden Raad van Toezicht – Atlas College

logo Atlas College
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeHoorn play_arrowGeplaatst op: 19 april 2019

Het Atlas College in Hoorn is op zoek naar twee leden Raad van Toezicht.

Het Atlas College telt ongeveer 4.500 leerlingen en ruim 500 medewerkers. Ze biedt, verdeeld over vijf scholen, vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs aan.

Functieprofiel

De  vacature betreft twee leden van de Raad van Toezicht. De vacatures zijn ontstaan door statutair aftreden. De nieuwe leden brengen de volgende perspectieven/kennisgebieden in:

 • Onderwijs
 • Juridische zaken

Verwacht wordt deelname aan de RvT-commissies: Onderwijs en Kwaliteit en de Auditcommissie.

Eén toezichthouder wordt benoemd op voordracht van de personeelsgeleding in de MR en één toezichthouder op voordracht van de oudergeleding uit de MR. De RvT neemt op basis van een advies van de BAC een besluit tot voordracht voor benoeming. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met een mogelijke herbenoeming tot een maximum van acht jaar totaal. Benoeming gebeurt bij besluit van de Raad van de gemeente Hoorn. De feitelijke start van beide toezichthouders zal zijn per 1 november 2019.

De honoreringsregeling en de specifieke profielkenmerken zijn terug te vinden het Reglement Raad van Toezicht (zie informatiepakket).

Werkwijze

De Raad van Toezicht vergadert vier maal per jaar met het CvB. Daarnaast wordt tweemaal per jaar vergaderd met de MR en tweemaal met de locatiedirecteuren. De commissies komen drie keer per jaar bij elkaar, voor de remuneratiecommissie geldt een lagere frequentie.

De hoofdtaken van de Raad zijn:

 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsorganisatie.
 • De klankbordfunctie: het adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur.
 • De werkgeversrol t.o.v. het College van Bestuur en de benoeming van het College van Bestuur.
 • De verantwoordelijkheid voor zijn informatievoorziening.
 • Het afleggen van verantwoording over het gevoerde toezicht.

Naast de formele rollen opereert de Raad ook op informeel terrein. De stijl van werken is te typeren als Westfries: vanuit vertrouwen, gemoedelijk en tegelijkertijd ook zakelijk en met humor.

Profiel kenmerken

Voor alle leden van de RvT geldt:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Brede maatschappelijke kennis, aantoonbare bestuurlijke ervaring en bij voorkeur toezichthoudende ervaring.
 • Strategische, bestuurlijke en financiële inzichten m.b.t. het functioneren van een grote (complexe) organisatie.
 • Affiniteit met en kennis van (openbaar) onderwijs.

Meerwaarde:

 • Relevant en breed netwerk.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, zowel landelijk als regionaal.
 • Binding met de regio en woonachtig in het wervingsgebied van het Atlas College (geldt voor tenminste één van de beide nieuwe leden van de RvT).

Persoonlijkheidskenmerken

 • In staat samen te werken (bereid tot concessies of consensus).
 • In staat onafhankelijk op te treden.
 • In staat toezicht te houden, uitgaande van een mix tussen betrokkenheid en afstand nemen.
 • Kritisch klankbord voor en in staat effectief samen te werken met het College van Bestuur.
 • In staat toezicht te houden op hoofdlijnen, uitgaande van een langetermijnperspectief.

Specifieke profielkenmerken lid kennisgebied onderwijs

 • Bestuurlijke, leidinggevende of (bij voorkeur ook) toezichthoudende ervaring in een complexe onderwijsorganisatie.
 • Is in staat als sparringpartner binnen de Raad van Toezicht en in relatie met het College van Bestuur waarde toe te voegen in strategische onderwijskwesties en onderwijsontwikkeling.
 • Actuele kennis van kwaliteitssystemen in het onderwijs.
 • Zicht op actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijsontwikkeling.
 • Kennis van de regionale verhoudingen.

Specifieke profielkenmerken lid kennisgebied juridische zaken

 • Een academische juridische achtergrond.
 • Ervaring met de juridische expertrol in complexe maatschappelijke organisaties.
 • Is in staat als sparringpartner waarde toe te voegen binnen de Raad van Toezicht en in relatie tot het College van Bestuur in juridische kwesties en ten aanzien van het risicoprofiel van Atlas College.
 • Kennis van het onderwijsrecht.
 • Kennis op het terrein van arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden.

Kennisgebieden/perspectieven

De Raad van Toezicht als geheel dekt de volgende kennisgebieden zoveel mogelijk af:

In ieder geval:

 • Onderwijs
 • HRM en organisatieontwikkeling
 • Financiën
 • Juridische zaken
 • Informatiemanagement

Meerwaarde hebben de volgende kennisgebieden/perspectieven:

 • Ondernemerschap/regionaal bedrijfsleven
 • Regionale politiek/bestuurlijke kennis
 • Ouders/leerlingen
 • Vastgoed
 • Marketing en communicatie

Aanvullend van belang:

 • Niet benoembaar zijn personen die een familieband of een zakelijke band hebben met leden van de Raad van Toezicht, bestuurders en directeuren, niet benoembaar zijn personeelsleden of gewezen personeelsleden van de stichting, VO-bestuurders of bestuurders uit een aangrenzende onderwijssector binnen het werkgebied van het Atlas College.
 • De toezichthouders dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om deel te nemen aan de verschillende activiteiten van de RvT.
 • De toezichthouders dienen affiniteit te hebben met de wereld van 12-18 jarigen.

Solliciteren

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 3 juni a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 2 september 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Kees Blokland

Contactpersoon

Adviseur Kees Blokland begeleidt deze procedure. Kees Blokland is bereikbaar via: kees.blokland@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 10 95 29 21.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.