Twee leden Raad van Toezicht – Stichting H3O Dordrecht

play_arrowPrimair onderwijs (PO), Voortgezet onderwijs (VO) placeDordrecht play_arrowGeplaatst op: 26 maart 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 19 april 2021

Stichting H3O Dordrecht is op zoek naar twee leden Raad van Toezicht met een brede maatschappelijke ervaring en belangstelling.

De stichting HᴣO is opgericht op 1 januari 2006. HᴣO heeft een bestuursmodel met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. HᴣO kent drie sectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. HᴣO draagt de verantwoordelijkheid voor zestien locaties voor peuteropvang, twaalf voor buitenschoolse opvang, drie kinderdagverblijven, tien Integrale KindCentra (IKC’s), een school voor speciaal basisonderwijs en een brede scholengemeenschap van vmbo tot en met gymnasium.

Aan de stichting is een steunstichting verbonden: Stichting Steun Christelijk Onderwijs Dordrecht (SCOD). Sinds 2 januari 2017 is HᴣO enig bestuurslid van de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht in de persoon van de voorzitter College van Bestuur. De Raad van Toezicht van HᴣO is tevens benoemd tot Raad van Toezicht van deze stichting.

Functieprofiel

Samenstelling

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht is samengesteld uit leden die samen de vereiste deskundigheid, bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk hebben om haar toezichthoudende taak adequaat te vervullen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn voor de stichting relevante invalshoeken vertegenwoordigd. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht kunnen bestuurlijke ervaring, deskundigheden en relevante netwerken, bij voorkeur binnen de regio, in één of meer personen samenvallen. De kracht van de Raad van Toezicht is teamgeest, een open respectvolle houding met ruimte voor verschillende invalshoeken, professionaliteit, rolvastheid, kritisch vermogen en wederzijds vertrouwen tussen Raad en Bestuur. Kernbegrippen van waaruit de Raad handelt zijn vertrouwen, rolzuiverheid, integriteit, verbondenheid en een goede balans tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid.

In verband met het aflopen van de maximale zittingstermijn van twee leden, zoekt de Raad van Toezicht twee nieuwe leden.

Algemene profielkenmerken

Ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Kent en onderschrijft de missie, visie, christelijke identiteit en waarden van HᴣO.
 • Heeft brede maatschappelijke ervaring en belangstelling.
 • Heeft strategisch (-bestuurlijk) inzicht in grote organisaties en is geschikt om hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
 • Heeft inzicht in het functioneren van de stichting als opvang en onderwijsorganisatie.
 • Heeft inzicht in het werkveld van de stichting en in het krachtenveld waarin deze opereert.
 • Heeft kennis van het onderwijs en inzicht in de belevingswereld van jongeren.
 • Kan beoordelen hoe het onderwijs aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Heeft aantoonbare betrokkenheid met de stad Dordrecht en het Drechtsteden gebied.
 • Heeft inzicht in financiën.
 • Opereert in een of meer netwerken die voor de stichting relevant zijn.
 • Handelt professioneel en ethisch verantwoord.
 • Is gericht op dialoog, zowel intern als extern, en op verbinding met stakeholders.
 • Is onpartijdig, onafhankelijk en heeft een constructief kritische houding.
 • Is een teamspeler gericht op samenwerking.
 • Is rolvast en deelt de toekomstvisie van HᴣO op de toezichthoudende rol (Good Governance).

Specifieke deskundigheid

Naast de algemene profielkenmerken hecht de Raad van Toezicht belang aan de aanwezigheid van specifieke deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit, strategieontwikkeling, onderwijshuisvesting, financiën & risicomanagement, bedrijfskunde, juridische aangelegenheden, HRM, organisatieontwikkeling, ondernemerschap en politiek-bestuurlijke verhoudingen (overheden).

Vacatures lid van de Raad van Toezicht

Per 1 september aanstaande treden twee leden van de Raad van Toezicht af.

De vacatures worden bij voorkeur per komend schooljaar ingevuld met twee nieuwe leden.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat nadrukkelijk aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van de Raad van Toezicht.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar:

 • Een lid met specifieke juridische achtergrond en ervaring. Hij/zij is het “juridische” geweten van de Raad van Toezicht en vervult tevens de rol van secretaris.
 • Een lid met specifieke financieel/economische achtergrond en ervaring. Hij/zij maakt tevens onderdeel uit van de audit commissie.

Procedure en overige informatie

Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de zittende toezichthouders, na advies van het College van Bestuur.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 19 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 21 april 2021. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Lid-Raad-van-Toezicht-Stichting-H3O-1.pdf

Aanvullend informatiepakket

2020-Reglement-Raad-van-Toezicht-H3O.pdfstichting_h3o_strategisch_beleidsplan_2019-2023.679eafbe07b6.pdf
Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt deze procedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.