Veluwse Onderwijsgroep – Rector KSG Apeldoorn

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeApeldoorn play_arrow1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 27 maart 2020

De Veluwse Onderwijsgroep in Apeldoorn is op zoek naar een empathische Rector met natuurlijk gezag.

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn is een openbare school voor mavo, havo, up2havo (een route waarin leerlingen in 6 jaar een havodiploma halen), tweetalig havo, vwo en tweetalig vwo met 1.178 leerlingen. Op de Koninklijke Scholengemeenschap zijn tweetaligheid en internationalisering speerpunten van het onderwijsbeleid. Daarnaast krijgt ook sport aandacht. De school is gevestigd in een aantal fysiek gescheiden gebouwen met één prachtig monumentaal pand met een karakteristieke uitstraling. De sfeer op school is open, respectvol, veilig (weinig incidenten) en persoonlijk. De Koninklijke Scholengemeenschap is een overzichtelijke school die haar leerlingen en medewerkers in beeld heeft. Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en eigen mentoren.

De functie

De vacature betreft de functie van rector die eindverantwoordelijk is voor de hele school. De dagelijkse leiding bestaat naast de rector tevens uit 4 afdelingsleiders. Deze afdelingsleiders zijn samen met hun team verantwoordelijk voor de leerlingen en het onderwijs in de betreffende afdeling en hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken. De rector maakt onderdeel uit van het directieoverleg VO binnen de Veluwse Onderwijsgroep en legt verantwoording af aan de algemeen directeur voortgezet onderwijs.

 • Functieniveau: cao-VO schaal 14
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: uiterlijk per 1 oktober 2020

De opdracht

De opdracht van de rector luidt:

 • Als teamspeler in het directieoverleg van de Veluwse Onderwijsgroep een bijdrage leveren aan het realiseren van de beleidsagenda VO, welke voortkomt uit het strategisch perspectief van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit betekent onder andere dat de rector enerzijds in staat moet zijn om te denken in het (brede) belang van het onderwijs in Apeldoorn en anderzijds in staat moet zijn voor de Koninklijke Scholengemeenschap te staan.
 • In samenspraak met het directieoverleg versterken en krachtiger uitdragen van een herkenbaar en onderscheidend profiel van de school (Wereld College) wat resulteert in een duurzame levensvatbaarheid van de school en een aantrekkelijk en dekkend onderwijsaanbod in Apeldoorn en omgeving als geheel.
 • Het MT meer leidinggevend in positie brengen en het team van de school verder ontwikkelen naar een organisatie met een professionele cultuur.
 • Zorgdragen dat de basis van het onderwijs op orde komt en/of blijft en bij de school passende onderwijsinnovaties initiëren en faciliteren.
 • Verbeteren van de interne en externe communicatie.
 • Bouwen aan en borgen van een structureel financieel gezonde huishouding.

Persoonlijkheidsprofiel

De rector:

 • Is een verbindend en empathisch leider met natuurlijk gezag.
 • Heeft een heldere (onderwijskundige) visie en inspireert.
 • Heeft strategisch inzicht, geduld en tact.
 • Werkt goed samen.
 • Is communicatief sterk.
 • (onder) Handelt daadkrachtig, is koersvast en komt tot resultaat.
 • Is zichtbaar en benaderbaar binnen en buiten de school.

Selectie-eisen

De rector:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime integrale leidinggevende ervaring aan hoogopgeleide professionals opgedaan in een onderwijsorganisatie.

Selectiewensen


De rector:

 • Heeft aantoonbare affiniteit met tweetalig onderwijs en internationalisering.
 • Wil zich langdurig verbinden aan de Veluwse Onderwijsgroep.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 24 april te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 12 mei. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

School-en-functieprofiel-Rector-KSG-Apeldoorn-Veluwse-Onderwijsgroep-1.pdf
Bart Visser

Contactpersoon

Adviseur Bart Visser begeleidt deze procedure. Bart Visser is bereikbaar via: bart.visser@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 20 59 92 80.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.