Voorzitter College van Bestuur – Atlas College

logo Atlas College
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeHoorn play_arrow1,0 fte play_arrowCAO-Bestuurders VO B3 (uitloop naar B4 mogelijk) play_arrowGeplaatst op: 19 april 2019

Het Atlas College in Hoorn is op zoek naar een voorzitter College van Bestuur.

Het Atlas College telt ongeveer 4.500 leerlingen en ruim 500 medewerkers. Ze biedt, verdeeld over vijf scholen, vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs aan.

De functie

 • Functieniveau: cao-Bestuurders VO B3 (uitloop naar B4 mogelijk)
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: functiecontract voor vier jaar, per 1 januari 2020 en met uitzicht op verlenging met nog eens vier jaar.
 • Nevenfuncties en -inkomsten uitsluitend met toestemming van de RvT.

De opdracht

De specifieke opdracht voor de bestuurder bestaat in de komende nabije jaren uit:

 • Het leiding geven aan het opstellen en tot stand komen van Schoolplan 2020-2024.
 • Ervoor zorgen dat de organisatie toekomstbestendig blijft, gegeven de externe ontwikkelingen als krimp van het aantal leerlingen, toenemende digitalisering, stelselontwikkelingen, bekostigingsveranderingen, enz.
 • Het actief participeren in en ontwikkelen van netwerken op landelijk en regionaal niveau. Het leggen en onderhouden van contacten met de VO-raad en het ministerie van OC&W. Alles met als doel dat de organisatie een goed beeld heeft van en in haar ontwikkeling kan anticiperen op maatschappelijke, landelijk en regionale ontwikkelingen.
 • Het optimaliseren van de toegevoegde waarde van het Atlas College waarin de eigen identiteit van de scholen behouden blijft en op Atlas Collegeniveau keuzes gemaakt worden met betrekking tot een optimaal onderwijsaanbod voor alle leerlingen.
 • Het in samenwerking met de andere besturen in Hoorn en de regio’s realiseren van een optimaal onderwijsaanbod voor alle leerlingen.
 • Het zorgen voor het verder in de praktijk implementeren van de besturingsfilosofie en het optimaliseren van de medezeggenschap.
 • Het zorgdragen voor continuïteit in de uitgezette beleidslijnen met een scherp oog voor mogelijke verbeteringen en innovaties.
 • Het zorgdragen dat het samenspel tussen scholen en het ASC verder geoptimaliseerd wordt.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Verbinder die weet door te pakken.
 • Is een boegbeeld voor de organisatie.
 • Inspirerend leider die gedeeld leiderschap in zijn organisatie weet vorm te geven.
 • Geeft vertrouwen en ruimte.
 • Durft normen te stellen.
 • Stelt het belang van leerlingen voorop.
 • Is communicatief sterk, kan het verhaal vertellen.
 • Is koersvast en veranderkundig sterk.
 • Is zichtbaar en toegankelijk in school en voor de omgeving.
 • Weet het zijn van sparringpartner en werkgever natuurlijk te verbinden.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ruime ervaring in het leiden van een complexe organisatie met hoogopgeleide medewerkers in het publieke domein.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het openbaar onderwijs.

Selectiewensen

 • Heeft visie op maatschappelijke- en onderwijsontwikkelingen.
 • Is financieel/bedrijfsmatig goed onderlegd.
 • Heeft een uitgebreid netwerk in het onderwijs.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 22 mei a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 11 juni 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.