Voorzitter College van Bestuur – Meerwegen scholengroep

play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placeAmersfoort play_arrow1.0 fte play_arrowGeplaatst op: 29 april 2021 play_arrowSolliciteren t/m: 6 juni 2021

Meerwegen scholengroep is op zoek naar een inspirerend en dienend Voorzitter College van Bestuur.

De Meerwegen scholengroep

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE).Op haar website beschrijft Meerwegen haar missie als volgt: “Wij willen iets betekenen voor een betere, duurzame en inclusieve wereld. Een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit vertrouwen met elkaar omgaan, omzien naar elkaar, elkaar willen ontmoeten en elkaars talenten willen benutten. Hiervoor putten wij uit de christelijke bron. Onze scholen geven vanuit deze bron ieder invulling aan hun eigen identiteit.” Dat leidt tot de volgende visie: “Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap waarbinnen die ene leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent en overal te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit de persoon die hij of zij is, in relatie met de wereld en de mensen om zich heen.”

Meerwegen is gegrond in haar christelijke identiteit. Daarover zegt Meerwegen scholengroep onder meer het volgende: “Christelijke identiteit is niet iets wat vastligt, maar iets wat op school met elkaar wordt vormgegeven. Dat gebeurt in ontmoetingen, vieringen en in onderling gedrag. Op onze scholen ervaren leerlingen en medewerkers dat ze deel uitmaken van een leer-, leef- en werkgemeenschap, waarin relatie en onderling vertrouwen belangrijk zijn. Wij zien dit als dé basis voor ontwikkeling.”

Meerwegen scholengroep streeft naar uitdagend onderwijs voor elke leerling. Met trots spreken de medewerkers die wij hebben gesproken over de visie zoals die is vastgelegd in Het Manifest van Meerwegen onder de noemer “Voor die ene leerling”.

Op het niveau van de scholengroep vindt samenwerking plaats in diverse verbanden en projecten. Meer gedetailleerde informatie daarover is te vinden in het jaarverslag. De Meerwegen scholengroep vervult een actieve rol in de regio in verschillende projecten en samenwerkingen. Zo wordt in de Meerwegen scholengroep Opleidingsschool nauw samengewerkt met Hogeschool Utrecht, Windesheim en Universiteit Utrecht. Meerwegen scholengroep werkt in Amersfoort samen met andere besturen om onder meer gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken en gezamenlijk op te trekken in het lokale ontwikkel- en innovatiefonds. In het kader van de gemeentelijke doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen is het College van Bestuur lid van het bestuur van de daartoe opgerichte huisvestingscoöperatie.

Meerwegen scholengroep biedt onderwijs aan ongeveer 6.500 leerlingen waarbij de leerlingenaantallen fluctueren. De onderwijsgroep is financieel gezond.

Het eenhoofdig College van Bestuur (CvB) van de stichting PCVOE is met de Raad van Toezicht (RvT) als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de scholengroep. Het CvB is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het CvB het centraal management overleg (CMO). In het CMO worden beleidsvoorstellen besproken en vindt afstemming plaats. Het CvB is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle zaken die de scholengroep betreffen.

In het stafbureau zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. De afdelingen secretariaat, personeel & organisatie, financiële zaken, inkoop, ICT en salarisadministratie zorgen samen voor ondersteuning van en advisering aan het CvB, de scholen en de RvT van de Meerwegen scholengroep.

Functieprofiel

De functie

 • Cao-VO Bestuurders.
 • 1,0 fte.
 • Datum indiensttreding: 1 september 2021.

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Stevige ervaring met leiden van een complexe organisatie met hoogopgeleide professionals in de publieke sector (liefst het onderwijs).
 • De christelijke identiteit kunnen uitdragen.
 • Financieel goed onderlegd zijn.
 • Aantoonbare affiniteit met onderwijs hebben.

Selectiewensen

 • Kent het onderwijs van binnenuit.

Persoonlijkheidsprofiel

De voorzitter College van Bestuur:

 • Is een gedreven, verbindend, inspirerend en dienend leider die vanuit verworven gezag en vertrouwen werkt. Beschikt over de nodige flexibiliteit in stijl van leidinggeven en is een mensgericht en collegiaal bestuurder.
 • Weet zich te verbinden aan de gekozen besturingsfilosofie en snapt het fijne onderscheid tussen ‘de geest en de letter van de wet’. Organiseert binnen deze constellatie ook zijn eigen tegenspraak en ‘kritische vrienden’. Zoekt actief de (spannende) dialoog met RvT en CMO.
 • Heeft gevoel voor verhoudingen, zorgt voor en respecteert de gezonde checks and balances met RvT en GMR.
 • Weet leiding te geven aan leidinggevenden en een goede balans te vinden tussen lokale autonomie van de scholen en gezamenlijke (strategische) belangen. Weet autonome professionals aan de eigen visie te verbinden en wil en kan daarin ook keuzes maken.
 • Is een stevige en authentieke persoonlijkheid. Verbindt zich in denken en doen aan de (christelijke) waarden en normen van de Meerwegen scholengroep. ‘Bestuurt er niet op, maar bevraagt. Legt geen waarden op, maar draagt ze in het handelen uit’.
 • Is zowel interpersoonlijk als organisatorisch sensitief en empathisch. Heeft een politieke antenne, gevoel voor verhoudingen, rollen en verantwoordelijkheden. Denkt bij uitstek strategisch, heeft een goed gevoel voor veranderingsprocessen en het omgaan met uiteenlopende belangen.
 • Is sterk relatiegericht; bruggenbouwer en netwerker. Is zichtbaar en benaderbaar in de scholen en in de regio. Maakt persoonlijk en professioneel verbinding met de regio.
 • Heeft een duidelijke eigen toekomstvisie op onderwijs en kijkt over de grenzen van het onderwijs heen. Is koersvast, streeft naar ‘win/win’, maar hakt ook knopen door.
 • Is gericht op samenwerking en versterking van het geheel van een organisatie. Gaat professioneel om met dubbele loyaliteiten. Is in staat om belangen op stichtingsniveau, schoolniveau en regionaal niveau goed af te wegen.
 • Hanteert een effectieve balans tussen het geven van ruimte, delegeren en het vermogen om te sturen en aan te spreken.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 6 juni a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. De deadline voor de searchperiode half juni. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-voorzitter-College-van-Bestuur-Meerwegen-scholengroep.pdf
Jaap Engbers

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt deze procedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.