Voorzitter College van Bestuur – Samenwerkingsstichting Kans & Kleur

play_arrowPrimair onderwijs (PO) placeWijchen play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowGeplaatst op: 16 september 2021

Samenwerkingsstichting Kans & Kleur is op zoek naar een koersvaste, verbindende Voorzitter College van Bestuur.

Kans & Kleur is een organisatie die staat voor wat haar naam doet vermoeden. Op alle 14 scholen in de gemeente Wijchen wordt kansrijk primair onderwijs aangeboden. Het is een kleurrijk palet aan scholen voor katholiek, openbaar, bijzonder-neutraal en interconfessioneel onderwijs. De scholen staan in de plaatsen Alverna, Batenburg, Balgoij, Bergharen, Hernen, Niftrik en Wijchen. De missie van Kans & Kleur: Samen bieden scholen elk kind in Wijchen een eigen kans en iedere school krijgt binnen de stichting de ruimte een eigen kleur aan te nemen. De kernwaarden van Kans & Kleur zijn: kleurrijk, bevlogen, zorgzaam, ambitieus, verbonden en open.

Kans & Kleur heeft een structuur met een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van hun school/scholen. Zij maken deel uit van het directieberaad en zij leveren een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling van de stichting via de daartoe ingestelde beleidscommissies. Er wordt bij Kans & Kleur gewerkt met vakkundige ondersteuning door de collega’s van het bestuurskantoor en dienstverlening voor psa en financiën  door een extern shared service center. Door de leerkrachten, de teams op de scholen, wordt kwalitatief goed onderwijs geboden met grote betrokkenheid naar de leerlingen.

De organisatie heeft tot augustus 2020 langere tijd een stabiele en succesvolle ontwikkeling doorlopen. In die periode tot aan 2020 was de toenmalige bestuurder van grote betekenis voor de organisatie en het netwerk. De bestuurder was ervaren, had senioriteit en draagvlak zowel in- als ook extern. Kans & Kleur was financieel gezond en leek financieel in control. Op basis van die situatie is destijds geworven voor een bestuurder met vooral een onderwijskundig profiel.

De huidige vacature is ontstaan door het vertrek van de bestuurder. Het streven is om de nieuwe bestuurder uiterlijk per 1 februari 2022 te kunnen aanstellen.

Functieprofiel

De functie

 • Functieniveau: conform cao-bestuurders
 • Betrekkingsomvang: 0,8-1,0 fte
 • Aanstelling: per 1 februari 2022

De opdracht

 • Op basis van goed herstelde onderlinge verhoudingen leidinggeven aan de onderwijskundige strategische koers voor Kans & Kleur. De huidige kernwaarden dienen daarbij als uitgangspunt.
 • Aandacht hebben voor sturing op de kwaliteit binnen Kans & Kleur inclusief borging van de kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog.
 • Verankeren en levend houden van het strategisch beleid “Wij leren samen, wij werken samen” in de besturingssystematiek en de beleidscyclus.
 • Ontwikkelen van een breed gedragen werkwijze in de samenwerking. Goede oordeelsvorming en besluitvorming organiseren tussen directeuren, bestuurskantoor, medezeggenschap en bestuurder.
 • Zorgdragen voor herstel van orde en rust in de organisatie. Onder andere door intern te investeren op herstel van relatie en onderling vertrouwen om vervolgens in gezamenlijkheid een positieve doorontwikkeling in professionele samenwerking aan te gaan, waaronder als sparringpartner bijdragen aan focus op beoogde doelen.
 • Specifieke aandacht voor het goede gesprek over kaders voor financiële sturing en voor processen van monitoring op voortgang in kwaliteit, planning en control. Dit betekent ook breder ontwikkelen van inzicht in- en kennis over- KP&C.
 • In samenwerking met de RvT invulling geven aan de gewenste rolneming.
 • Opzetten van – en leidinggeven aan – een traject voor leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling.
 • Aandacht voor relatie naar ouders, externe samenwerkingspartners en beeldvorming.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Verbindend en betrouwbaar
 • Situationeel adequaat handelend
 • Consistent handelend ; koersvast zijn
 • Rolbewust handelend
 • Regievoerder en krachtig leiderschap
 • Communicatief vaardig
 • Sparringpartner kunnen zijn; de professionele dialoog kunnen voeren
 • Gezonde zelfreflectie
 • Gerichtheid op ontwikkeling en groei van het team
 • Analytisch en oplossingsgericht
 • Expertise ten aanzien van uitgebalanceerde oordeelsvorming in samenhang met zorgvuldige besluitvorming
 • Leer- en ontwikkelgerichtheid

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Relevante bestuurlijke ervaring met integrale verantwoordelijkheid in het publieke domein

Selectiewensen

 • Affiniteit met de regio-specifieke context en cultuur
 • Financieel goed toegerust
 • Achtergrond/ervaring in het onderwijs

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 10 oktober a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 15 oktober. U kunt uw brief richten aan de adviseur van Beteor. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Download het volledige profiel

Organisatie-en-functieprofiel-Voorzitter-College-van-Bestuur-Kans-en-Kleur.pdf

Aanvullend informatiepakket

Toezichtplan-2019.pdfProfessioneel-statuut_vastgesteld.pdfprofessionaliseringsbeleid-kans-en-kleur.pdfBesturingsstructuur-inclusief-Organigram.pdfAOIB_Samengesteld_2019.pdfProcedure_voor_beleidsontwikkeling_en_besluitvorming.pdfStatuten_Kans-Kleur_2018.pdf

Contactpersoon

Adviseur Tine van Wijk begeleidt deze procedure. Tine van Wijk is bereikbaar via: tine.van.wijk@beteor.nl of telefonisch op: +31681498764.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.