Voorzitter College van Bestuur – Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placePapendrecht/ Hardinxveld-Giessendam play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowB2, conform cao-Bestuurders VO play_arrowGeplaatst op: 8 maart 2019 play_arrowSolliciteren t/m: 1 april 2019

Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam zoekt een voorzitter College van Bestuur.

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam is een brede scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs. De organisatie telt 1.542 leerlingen (2018) die van 124 fte (2018) medewerkers onderwijs en ondersteuning krijgen. De school biedt VMBO, Havo, Atheneum en Gymnasium.

De functie

 • Functieniveau: B2 conform cao-Bestuurders VO, functiecontract voor 5 jaar
 • Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte
 • Aanstelling: functiecontract cf artikel 2.3 cao-bestuurders VO, per 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk

De opdracht

Waarom Willem?
Het bestaansrecht van de school en het onderscheidende in de regio is het openbare karakter en de uitgesproken onderwijsvisie. Blijvend onderscheid blijven maken, is ook voor de nieuwe bestuurder van levensbelang.

Profilering
Kwaliteit, huisvesting en leerling-tevredenheid zijn speerpunten voor de komende jaren.

Hoe: Toekomstbestendige Willem

 • Sturing op doorontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs.
 • Op weg naar verdere professionalisering. Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de gewenste cultuur en de alledaagse werkelijkheid.
 • Organisatie-ontwikkeling.
 • Het geven van kaders voor professionele ruimte door goed te luisteren én knopen door te hakken.
 • Het haalbaar en betaalbaar houden van het onderwijs en de organisatie in de toekomst.
 • Profilering en verankering in de regio: De omgeving van Papendrecht en Hardinxveld Giessendam kenmerkt zich door ondernemerschap. De bestuurder gaat de verbinding leggen met deze ondernemende omgeving en geeft de school daarin een positie. Als de ondernemers en de gemeenschap de school dragen komt dat de school zichtbaar ten goede.

Wat: Huisvesting als noodzakelijk middel voor De Willem
Op afzienbare termijn zal politieke aandacht worden gevraagd voor de toekomstige huisvesting van het Willem de Zwijger College in Papendrecht. Visie vertalen in bouwplannen is één uitdaging. De politiek winnen voor een goed idee is een andere.

Persoonlijk profiel

De bestuurder:

 • Beschikt over aantoonbaar onderwijskundig leiderschap.
 • Heeft overzicht.
 • Heeft kennis van toekomstbestendig onderwijs en -organiseren in het VO.
 • Is in staat om de strategische doelen vorm te geven en dit naar de organisatie concreet te vertalen.
 • Is verbindend, inspirerend en zichtbaar aanwezig, binnen en buiten de school.
 • Kan luisteren en ruimte bieden aan anderen, is toegankelijk.
 • Is besluitvaardig.
 • Is rolvast als bestuurder.
 • Communiceert open en transparant; spreekt aan op gedrag.
 • Kan het gezicht van de school zijn.
 • Heeft gevoel voor markt, context en politiek-bestuurlijke processen.

Selectie-eisen

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring in het positioneren van een organisatie.
 • Ervaring in het aansturen van veranderingsprocessen.
 • Ervaring met de rol als boegbeeld van een organisatie.
 • Heeft ervaring in leidinggeven aan complexe organisatie in het publieke domein.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met onderwijsontwikkeling.

Selectiewensen

 • De bestuurder is integer, past waarden toe in de praktijk.
 • Heeft onderwijservaring/weet hoe een school werkt.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 1 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 10 april 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen, nemen we in behandeling.

Kees Blokland

Contactpersoon

Adviseur Kees Blokland begeleidt de sollicitatieprocedure. Kees Blokland is bereikbaar via: kees.blokland@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 10 95 29 21.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

De geselecteerde kandidaten doen een online assessment in de vorm van de LeiderschapSelector.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

Kandidaten die naar de volgende ronde gaan doen bij BeteoR een aanvullend assessment met onder meer simulatie-oefeningen en gesprekken.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.