Voorzitter College van Bestuur – Willem de Zwijger College

Willem de Zwijger College
play_arrowVoortgezet onderwijs (VO) placePapendrecht/ Hardinxveld-Giessendam play_arrow0,8 - 1,0 fte play_arrowB2, conform cao-Bestuurders VO play_arrowGeplaatst op: 8 maart 2019

Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam zoekt een voorzitter College van Bestuur.

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam is een brede scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs. De organisatie telt 1.542 leerlingen (2018) die van 124 fte (2018) medewerkers onderwijs en ondersteuning krijgen. De school biedt VMBO, Havo, Atheneum en Gymnasium.

De functie

 • Functieniveau: B2 conform cao-Bestuurders VO, functiecontract voor 5 jaar
 • Betrekkingsomvang: 0,8 – 1,0 fte
 • Aanstelling: functiecontract cf artikel 2.3 cao-bestuurders VO, per 1 augustus 2019 of zoveel eerder als mogelijk

De opdracht

Waarom Willem?
Het bestaansrecht van de school en het onderscheidende in de regio is het openbare karakter en de uitgesproken onderwijsvisie. Blijvend onderscheid blijven maken, is ook voor de nieuwe bestuurder van levensbelang.

Profilering
Kwaliteit, huisvesting en leerling-tevredenheid zijn speerpunten voor de komende jaren.

Hoe: Toekomstbestendige Willem

 • Sturing op doorontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs.
 • Op weg naar verdere professionalisering. Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de gewenste cultuur en de alledaagse werkelijkheid.
 • Organisatie-ontwikkeling.
 • Het geven van kaders voor professionele ruimte door goed te luisteren én knopen door te hakken.
 • Het haalbaar en betaalbaar houden van het onderwijs en de organisatie in de toekomst.
 • Profilering en verankering in de regio: De omgeving van Papendrecht en Hardinxveld Giessendam kenmerkt zich door ondernemerschap. De bestuurder gaat de verbinding leggen met deze ondernemende omgeving en geeft de school daarin een positie. Als de ondernemers en de gemeenschap de school dragen komt dat de school zichtbaar ten goede.

Wat: Huisvesting als noodzakelijk middel voor De Willem
Op afzienbare termijn zal politieke aandacht worden gevraagd voor de toekomstige huisvesting van het Willem de Zwijger College in Papendrecht. Visie vertalen in bouwplannen is één uitdaging. De politiek winnen voor een goed idee is een andere.

Persoonlijk profiel

De bestuurder:

 • Beschikt over aantoonbaar onderwijskundig leiderschap.
 • Heeft overzicht.
 • Heeft kennis van toekomstbestendig onderwijs en -organiseren in het VO.
 • Is in staat om de strategische doelen vorm te geven en dit naar de organisatie concreet te vertalen.
 • Is verbindend, inspirerend en zichtbaar aanwezig, binnen en buiten de school.
 • Kan luisteren en ruimte bieden aan anderen, is toegankelijk.
 • Is besluitvaardig.
 • Is rolvast als bestuurder.
 • Communiceert open en transparant; spreekt aan op gedrag.
 • Kan het gezicht van de school zijn.
 • Heeft gevoel voor markt, context en politiek-bestuurlijke processen.

Selectie-eisen

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring in het positioneren van een organisatie.
 • Ervaring in het aansturen van veranderingsprocessen.
 • Ervaring met de rol als boegbeeld van een organisatie.
 • Heeft ervaring in leidinggeven aan complexe organisatie in het publieke domein.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met onderwijsontwikkeling.

Selectiewensen

 • De bestuurder is integer, past waarden toe in de praktijk.
 • Heeft onderwijservaring/weet hoe een school werkt.

Solliciteren?

We roepen je op om jouw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 1 april a.s. te uploaden via de solliciteerknop op onze website. Presentatie aan opdrachtgever is op 10 april 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen, nemen we in behandeling.

Kees Blokland

Contactpersoon

Adviseur Kees Blokland begeleidt deze procedure. Kees Blokland is bereikbaar via: kees.blokland@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 10 95 29 21.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van BeteoR. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda.

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.

In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.