Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs

play_arrowSpeciaal onderwijs (SO), Voortgezet onderwijs (VO) placeNijmegen play_arrowGeplaatst op: 30 november 2018

Stichting Scholengemeenschap voor Vrijeschoolonderwijs in Nijmegen is op zoek naar een voorzitter Raad van Toezicht.

De Stichting Scholengemeenschap voor vrijeschoolonderwijs omvat drie vestigingen voor voortgezet onderwijs (het Karel de Grote College te Nijmegen, de Stichtse Vrije School te Zeist (met een afdeling leerwegondersteunend onderwijs: de Tobiasstroom) en het Novalis College te Eindhoven) en een school voor speciaal basisonderwijs (de Tobiasschool te Zeist). De drie scholen voor Voortgezet Onderwijs bieden meerdere onderwijssoorten aan: vmbo theoretische leerweg, havo en vwo. Totaal bezoeken ongeveer 2150 leerlingen de scholen.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende instellingen. Daarnaast fungeert zij als klankbord voor het College van Bestuur.

Profielschets leden Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht:

 • staan onafhankelijk ten opzichte van personen en deelbelangen;
 • zijn bereid tot goed overleg en samenwerking;
 • hebben voldoende tijd beschikbaar om te kunnen waarborgen dat de Raad in staat is tot het uitoefenen van toezicht;
 • onderschrijven de statutaire doelstelling van de stichting;
 • voelen zich verbonden met vrije schoolonderwijs en antroposofische menskunde;
 • onderschrijven de code Goed Onderwijsbestuur VO;
 • bezitten samen voldoende deskundigheid op bestuurlijk, maatschappelijk, financieel, HRM, onderwijskundig gebied, op vastgoedterrein, organisatieontwikkeling en ICT/digitalisering;
 • beschikken over visie, strategisch inzicht en communicatieve kwaliteiten;
 • beschikken over competenties op het gebied van visieontwikkeling;
 • beschikken over een eigen, in dit kader relevant, netwerk;
 • zijn bereid en in staat om een klankbordfunctie te vervullen voor het College van Bestuur.

Voor de voorzitter Raad van Toezicht geldt specifiek:

 • heeft het vermogen om met een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • is bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en structurerend;
 • heeft inzicht in verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur;
 • functioneert ten minste op HBO+ niveau;
 • heeft in het bijzonder aantoonbare kennis en ervaring op het terrein van onderwijs, organisatieontwikkeling en mogelijk ook het bedrijfsleven;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en is intern en extern gezaghebbend;
 • is beschikbaar voor (tussentijds) overleg.

Tijdsbeslag

Er vinden jaarlijks ongeveer vier reguliere vergaderingen plaats, er is een studiebijeenkomst en een zelfevaluatiebijeenkomst van de Raad van Toezicht. Daarnaast worden door de voorzitter drie voortgangsgesprekken per jaar met de Bestuurder gehouden.

Solliciteren?

We roepen je op om je uitgebreide cv met korte motivatiebrief, zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 10 januari a.s. te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 15 januari 2019. Je kunt jouw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Ernie Baelde

Contactpersoon

Adviseur Ernie Baelde begeleidt de sollicitatieprocedure. Ernie Baelde is bereikbaar via: ernie.baelde@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 12 58 71 90.

Het sollicitatieproces:Heb je gesolliciteerd? Dan kun je in deze fase opgeroepen worden voor een verkennend gesprek bij BeteoR. Een andere mogelijkheid in deze fase is het voeren van een verkennend gesprek alvorens je besluit te solliciteren. Dit gesprek kan dan zowel op jouw initiatief, als op initiatief van BeteoR tot stand zijn gekomen.

Op basis van het profiel, de gevoerde gesprekken in de searchfase en de cv’s/brieven selecteert de adviseur van BeteoR kandidaten en presenteert die bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert kandidaten voor een voorselectiegesprek. Vervolgens worden op basis hiervan kandidaten geselecteerd voor een gesprek met een ingestelde benoemings(advies)commissie.

Kandidaten worden ondervraagd door een door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Kandidaten krijgen middels verschillende vraagtechnieken en werkvormen de gelegenheid zichzelf te presenteren en kunnen zelf natuurlijk ook vragen stellen.

In de laatste ronde geeft de adviescommissie een advies op de benoembaarheid van een kandidaat. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.