Bestuurder

Ingevulde vacature

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Zichtbare en verbindende bestuurder - SVR

Stichting Vrijescholen Rijnstreek draagt de zorg voor het in stand houden van drie vrijescholen binnen het primair onderwijs. De onder de stichting ressorterende scholen zijn Vrijeschool Mareland in Leiden, Vrijeschool Ridderspoor in Alphen aan den Rijn en Vrijeschool Vuurvogel in Zoetermeer. Bij de scholen staan ongeveer 750 leerlingen ingeschreven. Er werken ruim 100 medewerkers bij de stichting.
De scholen werken vanuit het uitgangspunt: Onderwijzen is opvoeden. Onderwijs is meer dan alleen goed leren lezen, rekenen en spellen. Onderwijs staat in dienst van persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

Wie zoekt de SVR Rijnstreek?
Zij zoekt een zichtbare verbindende bestuurder die een tweeledige taak krijgt:
Enerzijds gaat de bestuurder de primaire bestuurlijke wettelijke taken vervullen. Vanuit aantoonbare bestuurlijke ervaring wordt de stichting bestuurd en de teamvorming tussen schoolleiders en andere specialisten (IB en ICT) gestimuleerd. De bestuurder is duidelijk en transparant in de communicatie en deelt besluiten en besluitvormingsprocessen met degenen die hierbij betrokken zijn. 
Anderzijds gaat de bestuurder op zoek naar een construct waarbinnen de toekomstbestendigheid van de scholen het best is geborgd. Hij/ krijgt de belangrijke opdracht om nader te onderzoeken wat de perspectieven zijn voor samenwerking of op termijn samengaan met een ander schoolbestuur voor primair en/of voortgezet onderwijs in de Randstad.

De opdracht 
Van de bestuurder wordt verwacht dat hij/zij:
 • uitvoering geeft aan wettelijke bestuurlijke taken.
 • ervaring heeft in het primair onderwijs en goed zicht op organisatieprocessen.
 • het interne vermogen van SVS Rijnstreek mobiliseert en de verandercapaciteit ziet, waardeert en inzet voor de doelen van SVS Rijnstreek.
 • oprecht verbinding kan maken, zowel binnen als buiten SVS Rijnstreek, met name in relatie tot gemeenten en samenwerkingsverbanden.
 • SVS Rijnstreek als eigentijdse werkgever onderscheidend maakt en dit uitdraagt naar buiten.
 • de samenwerking tussen bestuur en medewerkers op het servicebureau aandacht zal geven.
 • met de directeuren de vertaalslag maakt van grote thema’s naar te stellen doelen binnen SVS Rijnstreek.

Persoonlijkheidsprofiel
 • Werkzaam met een open mind, op basis van gelijkwaardigheid.
 • Levensvreugde en passie voor primair onderwijs.
 • Humorvol, relativerend en beschouwend.
 • (Organisatie)sensitief (wat en hoe).
 • Daadkrachtig en doortastend, waar nodig en gewenst.
 • Maatschappelijk geëngageerd op regionale en landelijke thema’s.
 • Geeft heldere feedback en toont zich eerlijk en integer. 
 • Heeft oog voor en interesse in de eigenheid van het vrijeschoolonderwijs.
 • Is proactief, gaat de dialoog aan met leerkrachten, ouders en GMR. 
 • Kan strategisch handelen bij bijvoorbeeld huisvestingsvraagstukken. 
 • Is een goede onderhandelaar.

Selectie-eisen
 • Onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de stichting.
 • Woonachtig in de Randstad.
 • Ervaring in het primair onderwijs en goed zicht op organisatieprocessen.

Selectiewensen
 • Ervaring als leidinggevende in het primair onderwijs.
 • Teamplayer met natuurlijk gezag.

Dit is een korte samenvatting. Gaat u solliciteren?

U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

Uiterste reageerdatum: 9 oktober

Kennismakingsgesprekken met adviseur: 5, 7 en 12 oktober

Neem contact op met Rob de Haan

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.