Bestuurssecretaris

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Bestuurssecretaris - SKO Flevoland en Veluwe ''Ontwerpers van Onderwijs''

Wie is SKO | Ontwerpers van Onderwijs? 
SKO Ontwerpers van Onderwijs is een scholengroep die is in 1997 ontstaan uit een besturenfusie tussen een groot aantal katholieke schoolbesturen in Flevoland en op de Veluwe. Op de scholen van de SKO spelen en leren ca.6800 kinderen en zijn ca. 650 collega’s werkzaam. Onder de scholengroep vallen  
zevenentwintig (straks achtentwintig) scholen voor primair basisonderwijs. Ze liggen verspreid over Almere (elf scholen), Lelystad (vijf scholen), Dronten (drie scholen), Biddinghuizen, Swifterbant, Elburg, ’t Harde, Harderwijk (drie scholen), Nunspeet en Putten. Er zijn grotere en kleinere scholen, stadsscholen en dorpsscholen. Alle scholen staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en zo goed mogelijke leeropbrengsten voor ieder kind. Door de scholen wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan het onderwijs. Zo zijn er Jenaplanscholen, Daltonscholen, Leonardoscholen, scholen die klassikaal georiënteerd zijn, scholen die kiezen voor een ontwikkelingsgerichte aanpak en scholen die het onderwijs inrichten vanuit het adaptief onderwijsmodel. De jaarlijkse omzet bedraagt ca. € 42 miljoen. Werken in het onderwijs is werken vanuit je hart en dát is wat SKO dagelijks doet.  
 
Wij zijn iedere dag bezig met het ontwerpen van het onderwijs van morgen. Het bieden van goed onderwijs staat centraal, waarbij we kinderen uitdagen en hen het leren willen laten ervaren. Als Katholieke organisatie geven we op eigentijdse wijze invulling aan onze waarden. Alle SKO-scholen zijn uniek en hebben eigen onderwijsvisies, maar ons gezamenlijke hoger doel is om voor onze 6.800 leerlingen ruimte te creëren om geluk te ervaren. In de klas en daarbuiten. Een SKO- school staat dan ook midden in de wijk, als veilige en verbindende factor, en we zoeken veelvuldig de samenwerking met ouders op. Waar mogelijk werken wij samen met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties, voortgezet onderwijs, gemeenten en andere partijen. De collega’s samen vormen een lerende groep waarin kennis en ervaring wordt gedeeld. Zo zijn we allemaal altijd in ontwikkeling.  

Onderwijsbeleid en ontwikkelingen 
SKO bevindt zich in een dynamisch momentum. De organisatie werkt (nog niet zo lang) met een nieuwe wijze van besluitvorming en creëren van draagvlak waarbij principes vanuit de sociocratie worden ingezet.  Naast de uitdagingen (vanuit de onderwijskwaliteit) op de scholen zijn krimp en het lerarentekort op de (meeste) scholen steeds duidelijker voelbare problemen aan het worden. Het stafbureau van SKO bevindt zich in een door ontwikkelfase. De (reguliere) bemensing op het stafbureau is een aandachtspunt waar hard aan gewerkt wordt. Deze factoren maken het lastiger in wat rustiger vaarwater te komen en te bouwen en te borgen.  In de organisatie is er voldoende vertrouwen, energie en kwaliteit beschikbaar bij medewerkers om deze uitdagingen vol aan te gaan. SKO is financieel gezond en is een aantrekkelijke werkgever. Men zet in op gelukkige professionals die zich voor langere tijd aan SKO verbinden.  

De bestuurssecretaris die wij zoeken 
De bestuurssecretaris is primair verantwoordelijk voor het organisatorisch en bestuurlijk (juridisch) ondersteunen en adviseren van het CvB bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken, bij het aansturen en bewaken van de procesgang van (beleids)documenten en bij de interne- en externe communicatie (en dat in samenwerking met de adviseur communicatie). Dit met het doel om bij te dragen aan adequate besluitvorming en een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van SKO. Wij zoeken een vakkundig, stabiel en zelfstandig werkende professional die met plezier ondersteunt, adviseert, plant en organiseert. Iemand die het leuk vindt om in een dynamische, complexe organisatie te schakelen tussen de diverse organen en de kwaliteit van de procesgang rond het CvB bewaakt en borgt.  

Wat ga je concreet doen? 
Samen met de ondersteuning van een bestuursassistent, is de bestuurssecretaris verantwoordelijk voor het organisatorisch en bestuurlijk(-juridisch) ondersteunen en adviseren van het CvB bij de uitvoering van de bestuurlijke taken, bij het bewaken van processen en bij de interne en externe communicatie. De bestuurssecretaris heeft secretaristaken (waarbij vooral zaken gepland, georganiseerd en gemonitord worden, waarbij een ontzorgende en adviserende rol richting het CvB centraal staat), adviserende taken op het gebied van governance, organiserende taken met betrekking tot vergaderingen van de RvT en faciliterende taken voor Koersteam, GMR en directies 
Meer informatie over de hele scholengroep is te vinden op www.ontwerpersvanonderwijs.nl 

Wat is je uitdaging? 
De bestuurssecretaris is primair verantwoordelijk voor het organisatorisch en bestuurlijk(-juridisch) ondersteunen en adviseren van het CvB bij de uitvoering van hun bestuurlijke taken, bij het aansturen en bewaken van de procesgang van (beleids)documenten en bij de interne- en externe communicatie. Dit met het doel om bij te dragen aan adequate besluitvorming en een effectieve en efficiënte realisatie van de doelstellingen van de scholengroep. Als secretaris van het bestuur ontzorg, ondersteun en adviseer je het CvB in een dynamische en complexe uitdagende context. Je takenpakket is afwisselend en gevarieerd en je bent een sleutel in het soepel en zorgvuldig laten verlopen van cruciale processen voor SKO. De bestuurssecretaris functioneert bij afwezigheid van het CvB als vertegenwoordiger.    
 
Persoonlijkheidsprofiel 
De bestuurssecretaris: 
§ Is een rolvaste verbinder en bouwer 
§ Werkt zelfstandig, accuraat 
§ Is stressbestendig 
§ Handelt proactief, ontwikkelingsgericht 
§ Is analytisch sterk 
§ Werkt planmatig en gestructureerd 
§ Is communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk 
§ Werkt goed en plezierig samen zonder 9-5 mentaliteit 
 
Selectie-eisen 
De bestuurssecretaris: 
§ Heeft academisch werk- en denkniveau met een brede (theoretische) kennis en ervaring op bestuurlijk (en juridisch) terrein; 
§ Heeft ruime ervaring opgedaan in een bestuurlijk omgeving (waar governance een onderdeel vormde); 
§ Heeft kennis van de primaire onderwijssector en de wet- en regelgeving. 

Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

15-11-2021

Adviseur: Bart Visser

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren?
Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.