Directeur brede school De Giraf

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Brede school De Giraf te Hillegom (Sophia Scholen) is op zoek naar een ervaren en toegankelijke directeur met hart voor onderwijsvernieuwing en het realiseren van een nieuwbouw.

De Giraf
De Giraf is een grote basisschool in Hillegom van zo’n 430 leerlingen, 17 groepen en veertig teamleden. De school kenmerkt zich door collegialiteit binnen het team, leerlingen uit de buurt en betrokkenheid van ouders. De gemeente heeft ingestemd met vervangende nieuwbouw voor het schoolgebouw, waarvoor team en de kinderopvangpartner een visie voor een brede school uitwerken.

Sophia Scholen
De Giraf is onderdeel van Sophia Scholen, met 28 scholen in de regio en vier in Hillegom de grootste aanbieder van primair onderwijs in de streek en de gemeente. De gemeenschap van schooldirecteuren vormt binnen de stichting een hecht team dat nauw samenwerkt met bureau en bestuur.

De opdracht
 • Je investeert in interne samenwerking.
 • Samen met het team werk je voortdurend aan het verbeteren van de professionele cultuur, je prioriteert dit en leeft dit voor.
 • Je hebt oog en hart voor onderwijsvernieuwing en stimuleert deze.
 • Je bent zichtbaar en toegankelijk voor kinderen, collega's en ouders/verzorgers.
 • Je creëert balans tussen waardering voor tradities en identiteit van de school en de ruimte voor vernieuwing.
 • Je zorgt voor en bewaakt de verbinding tussen de nieuwbouw en de onderwijsvisie .
 • Je participeert in het nieuwbouwtraject en de te maken keuzes.
 • Je bent een sparring partner voor het bestuur en de collega-directeuren.

Functieprofiel
Jij, als onze nieuwe directeur:
 • combineert betrokkenheid met besluitvaardigheid;
 • hebt ervaring met veranderingsprocessen;
 • combineert empathie en zakelijkheid;
 • hebt ervaring met grote projecten;
 • weet een (school)begroting te beheersen;
 • waardeert tradities en weet die te verbinden met vernieuwing.

Wat bieden de Giraf en Sophia Scholen?
 • Leidinggeven aan een fijne school en gedreven team.
 • Steun van een professioneel bureau en ambitieus schoolbestuur.
 • Rechtspositie conform cao-PO, toelage voor begeleiden nieuwbouw.

Persoonlijkheidsprofiel
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Je bent een verbinder door jouw betrokken en positieve, empathische houding.
 • Je bent een netwerker en kan goed communiceren en samenwerken.
 • Je bent in staat om het grotere geheel te overzien.
 • Je weet op een planmatige en creatieve manier de beschikbare middelen zo efficiënt en optimaal
 • mogelijk in te zetten.
 • Je bent een constructieve en actieve partner in het directie overleg.
 • Je levert bijdragen aan werkgroepen en aan overkoepelende doelstelling van Sophia Scholen.
 • Je herkent jezelf in de kernwaarden van Sophia Scholen: vertrouwen, verwondering, verbinding,
 • duurzaamheid en eigenaarschap.

Selectie-eisen
 • Je hebt het tweede jaar van de schoolleidersopleiding (vakbekwaam) afgerond of committeert je
 • om daarmee te beginnen.
 • Je hebt leidinggevende ervaring, idealiter (deels) in het onderwijs.
 • Je hebt idealiter een master (universiteit of HBO+) en in ieder geval een bachelor (HBO) diploma.
Solliciteer nu of neem contact met ons op, we spreken je graag!
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

13-12-2021

Adviseur: Imke van Heyster

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren?
Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.