Kindcentrumleider Kleinerf

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Kindcentrumleider Kleinerf

Stichting GOO verzorgt opvang en primair onderwijs op 13 locaties. Binnen de stichting is er één locatie
voor speciaal basisonderwijs en opvang in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Tevens heeft de
stichting in deze gemeenten twee peuterwerk- en opvanglocaties bij andere scholenkoepels. In de
gemeente Laarbeek heeft Stichting GOO nog drie locaties met opvang/peuterwerk/buitenschoolse
opvang. Bij de kindcentra werken opvang en onderwijs integraal samen.

Binnen Kleinerf wordt door een klein team van medewerkers samengewerkt. Het leerlingaantal bedraagt
momenteel 137 leerlingen en is groeiende door de uitbreiding van het dorp De Mortel. Het kindcentrum
is gevestigd in een Multi Functionele Accommodatie.
Binnen kindcentrum Kleinerf maken wij een kind bewust van zijn of haar eigen ontwikkeling. Iedereen is
uniek. We leren kinderen hoe ze kúnnen denken, niet hoe ze móeten denken. Een kind leert bij ons om te
leren. Onze visie, missie en kernwaarden sluiten hierbij aan. 

De opdracht voor de kindcentrumleider:
▪ Bevordert en stimuleert het werken vanuit een professionele cultuur
▪ Voert ècht het gesprek over kind-ontwikkeling en onderwijs met de medewerkers
▪ Adviseert en informeert de clusterdirecteur met betrekking tot de diverse ontwikkelingen op het kindcentrum
▪ Stelt jaarplannen en uitvoeringsplannen op voor het kindcentrum
▪ Is in staat om een aantoonbare bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op locatie en op clusterniveau
▪ Zet zijn/haar kwaliteiten in ten behoeve van de ontwikkeling, facilitering en aansturing van medewerkers van opvang en onderwijs
▪ Initieert de samenwerking tussen opvang en onderwijs en is sterk gericht op de verbinding tussen opvang en onderwijs
▪ Maakt actie gebruik van de mogelijkheden die de samenwerking binnen de multi functionele accommodatie biedt
▪ Vertaalt strategie naar het realiseren van doelen
▪ Doorzetten van de lopende programma’s om meer eigenaarschap voor het leren bij de kinderen neer te leggen
▪ Vanuit een onderzoekende houding de ontwikkeling van medewerkers stimuleren
▪ Handelt binnen de door de clusterdirecteur geformuleerde beleidskaders en binnen wet- en regelgeving
▪ Zorgt voor een goede en juiste informatie-uitwisseling, zodat de pedagogisch medewerkers/leerkrachten, maar ook de ouders/verzorgers beschikken over de relevante informatie, gericht op de optimale opvang van het kind
▪ Zorgt voor een stabiele interne bedrijfsvoering zodat de dagelijkse gang van zaken verloopt volgens de richtlijnen

Persoonlijkheidsprofiel
De kindcentrumleider:
▪ Is een ervaren leidinggevende
▪ Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden met respect naar ouders, collega’s en andere partners
▪ Heeft een mensgerichte, open houding, is laagdrempelig en transparant in zijn/haar handelen
▪ Is proactief en zorgt voor verbinding met het dorp
▪ Is coachend en empathisch en maakt van nature verbinding
▪ Is klantgericht
▪ Is resultaatgericht, stimuleert en initieert onderwijsontwikkelingen en kan deze vertalen naar uitvoering in de dagelijkse praktijk

Selectie-eisen
▪ Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau
▪ Je hebt leidinggevende ervaring
▪ Actuele kennis van pedagogiek, didactiek, wet- en regelgeving en ontwikkelingen in het onderwijs
▪ Zakelijk inzicht
▪ Digitale vaardigheden

Kennis en/of affiniteit van peuterwerk en BSO is een pré.
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

03-12-2021

Adviseur: Ernie Baelde

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren?
Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.