Lid Raad van Toezicht met Juridische expertise

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Lid Raad van Toezicht met juridisch profiel - Achterhoek VO

Achterhoek VO is een stichting voor voortgezet onderwijs met 17 scholen en 27 locaties in de Achterhoek.
Ruim 13.000 leerlingen gaan bij ons naar school. Met bijna 1700 medewerkers bieden we
praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium aan. Onze scholen onderscheiden zich van
elkaar, ieder met een eigen sfeer, profiel en levensbeschouwing, elk met een eigen kleur. Onze scholen
zijn algemeen toegankelijk en kennen geen toelatingsbeleid. De kernactiviteit is het geven van onderwijs.
Onze scholen streven in de eerste plaats naar een veilige leef- en leeromgeving voor onze leerlingen,
waarin zij zich als persoon kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd goed worden voorbereid op de wereld
van morgen. We trachten rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en we zetten ons optimaal
in voor een goede leerlingbegeleiding. Alle scholen werken aan nieuwe ontwikkelingen binnen het
onderwijs. Zij realiseren zich dat onze leerlingen opgroeien in een samenleving die voortdurend
verandert. Op de achtergrond wil Achterhoek VO een stabiele en aantrekkelijke werkgever zijn die
investeert in de kwaliteit van professionals en ons motto ‘Ruimte om te leren’ waarmaakt. 


Het bevoegd gezag berust bij het bestuur van de stichting. De raad van toezicht functioneert als intern
toezichthouder. De gemeenten Berkelland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen hebben, vanwege hun
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het openbaar onderwijs, een toezichthoudende rol op
hoofdlijnen. Een intergemeentelijke toezichtcommissie, bestaande uit de onderwijswethouders, komt
hiervoor twee maal per jaar bijeen met het bestuur. Achterhoek VO sluit zich aan bij de Code Goed
Onderwijsbestuur.


De raad toezicht van de stichting houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuur en zijn
beleid, in het bijzonder op de realisatie van de doelstelling van de stichting. De raad is naast intern
toezichthouder de werkgever van het bestuur en staat het bestuur als klankbord met raad terzijde.


Algemene vereisten en competenties
Elk lid van de raad dient over de volgende kwaliteiten te beschikken:
 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting;
 • Algemeen toezichthoudende kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te stellen ervaring vanuit huidige of eerdere werkzaamheden;
 • Een hoge mate van rolbewustzijn en rolvastheid in het contact met het bestuur en interne en externe belanghebbenden bij de stichting;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur als klankbord met raad terzijde te staan;
 • Het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te beoordelen;
 • Het vermogen om in teamverband en als eenheid te opereren;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in hetgeen nodig is om effectiviteit, doelmatigheid en continuïteit te realiseren bij een organisatie als Achterhoek VO; 
 • Het vermogen informatie te verwerven, vragen te stellen en informatie zodanig te verwerken dat een oordeel kan worden gevormd;
 • Het vermogen zich een oordeel te vormen over het functioneren van het bestuur, de individuele bestuurders en de besturing en doelbereiking van de stichting;
 • Beschikbaarheid;
 • Het gevoel voor en omgang met stakeholders;
 • Het gevoel voor politieke verhoudingen. 

Momenteel is er een vacature voor een lid raad van toezicht met juridische expertise.
Kijkend naar de actuele ontwikkelingen en de aanwezige deskundigheden in de raad wordt van een
kandidaat het volgende gevraagd:
 • Juridische kennis en ervaring;
 • Ervaring met samenvoegings- of samenwerkingsvraagstukken en fusie van organisatie;
 • Ruime ervaring met besturing van een complexe organisatie/onderneming en actuele ervaring van veranderprocessen en reorganisaties;
 • Ervaring met toezichthouden;
 • Beschikt over een voor de organisatie relevant maatschappelijk en/of bestuurlijk netwerk in de regio.

De raad streeft naar diversiteit in de raad. Bij de keuze voor de kandidaten zal daarom met een spreiding
in onder andere sekse, leeftijd en denominatie rekening worden gehouden.


Meer informatie omtrent deze vacature vindt u in het volledige profiel.
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

25-01-2022

Adviseur: Ernie Baelde

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.