Rector Christelijk Lyceum Zeist

Lopende vacatures

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Het Christelijk Lyceum Zeist zoekt een resultaatgerichte en betrokken rector.

Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) is een open pluriforme school voor voortgezet onderwijs voor Zeist en omgeving. Een statig schoolgebouw aan de Lindenlaan met een lange en mooie traditie waarin met trots en plezier gewerkt is aan het onderwijsprogramma en de (leer)ontwikkeling van leerlingen voor Vmbo-tl, Havo, Atheneum en Gymnasium.
Een breed aanbod waarin iedere leerling telt. Een van de onderscheidende kenmerken van de school is het aanbod van tweetalig onderwijs in de Havo, Atheneum en Gymnasium afdelingen. Leerlingen worden opgeleid naar het niveau van ‘Near native speaker’. De groeiende leerlingenaantallen maken tevens dat sprake is van (ver)nieuwbouwplannen.

Context
 • Het CLZ heeft een sterk imago in de regio als degelijke en goede school. Dat heeft onder meer geleid tot een toename in het aantal leerlingen. Hiermee dreigt de school wel wat uit haar voegen te barsten.
 • Medewerkers zijn in hoge mate betrokken bij de school en bij de leerlingen. Er worden veel (extra-curriculaire) activiteiten georganiseerd. Binnen de school is veel potentieel aanwezig.
 • De schoolleiding van het CLZ bestaat momenteel, door verschillende oorzaken, uit een mix van vaste mensen en interimmers. Er is een sterke behoefte binnen de school aan meer continuïteit in leiding en tevens aan meer verbinding en samenwerking. 

De opdracht voor de rector
 • Zorgen voor rust en stabiliteit in de school. De verbinding en de samenwerking binnen de school versterken. Focus op langere termijn prioriteiten.
 • Verdere implementatie van de nieuwe organisatiestructuur in relatie tot de betekenis en het effect op het primaire proces, de medewerkers en de leerlingen.
 • Vormgeven aan de verdere professionalisering en organiseren van ‘het gesprek over het onderwijs’. Werkend vanuit het waarderend perspectief en gebruik makend van het aanwezige potentieel binnen de school.
 • Versterken van de interne organisatie; vormgeven aan de planning & control cyclus; zorgdragen voor de vastlegging van afspraken en procedures en de monitoring daarvan.  
 • Zorgdragen voor de realisatie van de verbouwing.

Profiel van de rector
Het CLZ zoekt een resultaatgerichte en betrokken rector; een communicator die kan ‘bouwen en verbinden’. Hij of zij heeft gevoel voor historie en weet traditie en toekomstgerichtheid met elkaar te verbinden.

 • Een schoolleider met onderwijskundige visie;
 • Peoplemanager; werkt vanuit vertrouwen, is zichtbaar en verbindend;
 • Is het gezicht van de school, vervult een voorbeeldfunctie en is cultuurdrager;
 • Koersvast en duidelijk; geeft op een heldere manier sturing aan mensen en processen
 • Communicatief sterk; is in staat relaties met alle belanghebbenden bij de school op te bouwen en te onderhouden;
 • Heeft een goede antenne voor ontwikkelingen in de omgeving en kan die vertalen naar de onderwijsvisie en -context van de school;
 • Helicopterview, maar waar nodig ook ‘hands-on’;
 • Heeft verbinding met de christelijke identiteit van het CLZ en is in staat daar op een herkenbare, eigentijdse en inclusieve wijze invulling aan te geven.
 • Draagt als lid van het GMT medeverantwoordelijkheid voor de CVO Groep als geheel en adviseert het bestuur over strategische onderwerpen die vervolgens op schoolniveau worden vertaald en geïmplementeerd.

Selectie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Relevante onderwijskundige kennis en ervaring.
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling.
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering.
 • Relevante leidinggevende ervaring.

 Selectie-wensen
 • Affiniteit met tweetalig onderwijs.
Dit is een korte samenvatting. Ga je solliciteren?

Je vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

Belangrijke data:

6 en 7 juni: kennismakinggesprekken met adviseur Beteor

23 juni: voorselectiegesprekken/speeddates

24-25 juni: online-assessment (LeiderschapSelector)

26 juni: terugkoppeling online-assessment (telefonisch)

29 juni: eerste sollicitatieronde

4 juli: tweede sollicitatieronde

Neem contact op met Sjoerd Molenaar

Wil je graag in contact komen met de adviseur voordat je besluit om te solliciteren? Bel of mail dan gerust.

Veelgestelde vragen

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.