Rector Comenius Lyceum & Comenius Mavo

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Rector Comenius Lyceum & Comenius Mavo

Het Comenius Lyceum (CLC) en de Comenius Mavo (CMC) in Capelle zijn twee vestigingen die veel samenwerken. Het zijn immers buren van elkaar! Het onderwijsaanbod voor de ca. 1300 leerlingen bestaat niet alleen uit mavo, havo en vwo, maar ook uit tto (voor havo & vwo), pre-havo en IBC. De scholen hebben ca. 130 medewerkers in totaal. 
 
De Comenius Mavo is gevestigd in een wat kleiner gebouw, maar kan volop gebruik maken van de faciliteiten van het Comenius Lyceum. Het onderwijs voor leerjaar 1 & 2 op de Mavo is op een innovatieve manier vormgegeven en heet 20/80 learning. Dit houdt in dat de leerlingen 4 dagen in de week reguliere lessen volgen en de vijfde dag is een vakoverstijgende projectdag. Er zijn voor de leerlingen goede doorstroommogelijkheden naar de pre-havo en misschien daarna zelfs naar de havo of zelfs vwo. 
De vestigingen kennen een flexrooster: reguliere lessen duren 80 minuten en na elk les blok is er een pauze van 20 minuten. Naast de reguliere lesblokken volgen de leerlingen nog 3 flexuren per week ten behoeve van extra begeleiding, verdieping, ontspanning (drama, extra gym, muziek), werken aan groepsopdrachten en het voorbereiden van toetsen. 
Sinds december 2019 mag het Comenius College zelfs de officiële status van senior tto school voeren. 
De leerlingen volgen de meeste lessen in het Engels en er wordt veel aandacht besteed aan wereldburgerschap. Leerlingen van de bovenbouw kunnen in de flexuren kiezen voor de modules International Business College en Maatschappijwetenschappen. 
 
De rector is verantwoordelijk voor CLC en CMC en stuurt twee conrectoren van het Lyceum en een teamleider van de Mavo aan. Samen vormen zij de schoolleiding. Voor de twee conrectoren geldt dat zij zowel verantwoordelijk zijn voor het reguliere onderwijs als het TTO deel in hun afdeling. 
 
Het CLC en CMC zijn onderdeel van het Comenius College: een christelijke scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod en scholen in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam.  
Het Comenius College maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en Omgeving. 

Context 
 • CMC en CLC bieden samen mavo, havo en vwo. Waarbij zowel op de havo als het vwo ook voor TTO gekozen kan worden. Zo’n breed aanbod vraagt van een schoolleiding om veel te schakelen tussen belangen en behoeftes van de diverse teams en medewerkers.  
 • De samenwerking binnen de schoolleiding is goed. Medewerkers zijn verdeeld over vier teams: mavo, havo, vwo en facilitair. Voor de onderwijsteams geldt dat medewerkers toebedeeld worden aan het team waar zij mentor zijn resp. de meeste lessen verzorgen. De leidinggevende van een team is verantwoordelijk voor leerlingen, onderwijs en personeel (inclusief gesprekkencyclus). Veel medewerkers verzorgen onderwijs in meerdere teams. Het blijkt best ingewikkeld te zijn om de overlegstructuur zodanig in te richten, zodat er ook door alle medewerkers van een team samen overlegd kan worden. 
 • Er is sprake van stevige concurrentie om de leerlingen in Capelle aan den IJssel. Beiden scholen van Comenius profileren zich vooral op het bieden van kansen aan leerlingen, maar ook met een zeer sterk TTO en een IB programma. De CMC heeft kansen om te groeien, waarbij er wellicht op termijn gekozen gaat worden om deze locatie zelfstandig te positioneren of een concrete verbinding met het Comenius Beroepsonderwijs aan te gaan.  
 • Twee jaar geleden hebben de teams gekozen voor werken met een flexrooster. Deze ingezette ontwikkeling wordt gedragen door de medewerkers, maar moet nog verder worden doorgezet. Leerlingen zijn tevreden over het flexrooster. 
 • Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente voor nieuwbouw. Daar moeten nog plannen voor ontwikkeld worden, die in de periode 2025-2027 gerealiseerd kunnen worden. 
 
De opdracht voor de nieuwe rector bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Op het gebied van onderwijs is er weliswaar een duidelijke keuze gemaakt voor een concept met een flexrooster en leerdoelen, maar er zijn er diverse aandachtpunten:  
  • de flexuren moeten meer vorm krijgen 
  • medewerkers hebben nog meer handvatten nodig om het individueel gerichte onderwijs en de bijbehorende begeleiding te kunnen verzorgen 
  • de nieuwe leerweg moet verder ontwikkeld worden. 
 • De kwaliteit van het onderwijs krijgt veel aandacht, maar moet nog steviger en meer duurzaam gaan beklijven. 
 • De profilering van vooral het Comenius Lyceum moet duidelijker en sprankelend worden. Het gaat daarbij niet alleen om TTO, maar juist ook om de reguliere stroom. 
 • De organisatie gaan helpen om op een eigentijdse manier invulling te geven aan de christelijke identiteit.  
 • Continu aandacht blijven besteden aan een goede samenwerking binnen de school. Medewerkers zijn zich goed bewust dat het belangrijk is, maar het is nog geen automatisme.  
 
Persoonlijkheidsprofiel 
 • Een authentieke, enthousiaste leidinggevende, met een groot hart voor onderwijs. Iemand die het podium pakt, makkelijk een netwerk binnen en buiten de organisatie opbouwt en kan relativeren. 
 • Stijl van leidinggeven: gericht op samenwerken, durven staan voor genomen besluiten en uitgaan van professionaliteit. 
 • Stijl van werken: inzetten op een proces om samen keuzes te maken, kritische vragen blijven stellen en resultaten willen behalen. 
 • Stijl van communiceren: duidelijk, boeiend en koersvast. 
 
Selectie-eisen 
 • Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs, bij voorkeur als locatie- of vestigingsdirecteur. 
 • Ervaring met havo & vwo. 
 • Ervaring met werving en pr. 
 • Academisch werk- en denkniveau. 
 • Een afgeronde opleiding als schoolleider of de bereidheid een dergelijke opleiding te gaan volgen. 
 
Selectiewensen 
 • Ervaring met het aansturen van leidinggevenden. 

Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Download het volledige profiel

Belangrijke data

29-11-2021

Adviseur: Miriam Valk-Koenders

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren?
Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.