Rector Leeuwarder Lyceum

Organisatie

Geplaatst op:

Solliciteren t/m:

Profiel

Rector Leeuwarder Lyceum

Het Leeuwarder Lyceum is onderdeel van OVO Fryslân-Noord; een grote organisatie voor openbaar onderwijs met 12 scholen, een servicebureau en 5.200 leerlingen.  
Het Leeuwarder Lyceum biedt havo en vwo onderwijs aan ruim 800 leerlingen. 
De school is een erkend Technasium (sinds 2009) en onderscheidt zich daarnaast op het gebied van cultuur. In de onderbouw volgen alle leerlingen Onderzoek en Ontwerpen en kunnen ze proeven aan de vakken Filosofie, Beeldende Vorming en Muziek. Dit zijn ook examenvakken. Het Leeuwarder Lyceum biedt vanaf de onderbouw het vak Fries en daar kunnen leerlingen ook eindexamen in doen.  
De schoolleiding van het Leeuwarder Lyceum bestaat uit een rector, een conrector en drie teamleiders.  
 
De opdracht  
 • De onderwijsverandering die op het Leeuwarder Lyceum is ingezet, is nog niet klaar. Je zorgt ervoor dat de ingezette koers verder wordt vervolgd. Jouw inbreng bestaat uit aanstekelijke energie, inspiratie en vasthoudendheid. Je streeft naar lessen die nog actiever & gedifferentieerder zijn. Je wilt dat leerlingen door de docenten uitgedaagd worden om zelf regie te pakken over hun leerproces. 
 • Er is door het MT een rendementscyclus ingericht, zodat er meer en beter zicht is op de effecten van het onderwijs. Je zorgt ervoor dat deze cyclus goed geborgd wordt. 
 • Je realiseert een professionele cultuur, waarin er een grote bereidheid is om samen te leren & ontwikkelen, elkaar te voorzien van feedback, maar ook (onderling) aan te spreken. 
 • Je zorgt voor adequate, efficiënte en tijdige communicatie met alle betrokkenen bij de school om hen te informeren over plannen en besluiten. 
 • Je zorgt ervoor dat het Leeuwarder Lyceum zich sterk profileert en staat voor kwalitatief goed onderwijs. Je bent gericht op kansen om samenwerking te stimuleren en levert een actieve bijdrage aan het directeurenoverleg van OVO Fryslân-Noord. 
Persoonlijkheidsprofiel 
 • Je hebt de ambitie om leerlingen kwalitatief, uitdagend onderwijs te bieden. Je kunt mensen op inhoud overtuigen. Je staat stevig bij tegenwind.  
 • Je brengt kaders & structuur aan en durft door te pakken. Je zorgt voor heldere besluitvorming. 
 • Je geeft medewerkers ruimte en vertrouwen om zich als professional te blijven ontwikkelen. Waar nodig spreek je medewerkers aan, stimuleert ontwikkeling en stelt grenzen. 
 • Je creëert overzicht voor jezelf en anderen. Je zorgt voor duidelijke afspraken en houdt daar ook aan vast. Je bent niet van de open eindjes of achterdeurtjes. 
 • Je kunt medewerkers coachen en begeleiden in een ingezette verandering. 
 • Je zet in op teambuilding binnen secties, op de leerpleinen en voor het complete team. 
 • Je combineert empathie en zakelijkheid. 
 • Je zorgt dat je zichtbaar bent voor leerlingen en medewerkers. Je blijft dus niet op jouw kantoor zitten, maar loopt door de school. Ook buiten de school laat jij van je horen, dat geldt voor OVO Fryslân-Noord, maar ook op andere relevante plekken in Leeuwarden en omgeving. 
Selectie-eisen 
 • Ervaring als integraal verantwoordelijk leidinggevende in het onderwijs, bij voorkeur in het VO. 
 • Ervaring met het aansturen en begeleiden van veranderprocessen. 
 • Ervaring met het stimuleren van een professionele cultuur. 
 • Kennis en vaardigheid op het gebied van schoolgebonden financiële zaken (begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking). 
Selectiewensen 
 • Je hebt de intentie om je gedurende langere tijd te verbinden aan de school. 
Dit is een korte samenvatting van de vacature.
Gaat u solliciteren? U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.

Belangrijke data

10-12-2021

Adviseur: Miriam Valk-Koenders

Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren?
Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het sollicitatieproces?

Heb je gesolliciteerd? Dan kun je gebeld worden voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met de adviseur van Beteor. Houd de data die hiervoor in het organisatie- en functieprofiel opgenomen zijn dus onder voorbehoud vrij in je agenda. Wil je graag een kennismakingsgesprek met de adviseur voordat je besluit te solliciteren? Neem dan even contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Op basis van het functieprofiel, de kennismakingsgesprekken in de searchfase én de ingestuurde cv’s/brieven selecteert de adviseur die de procedure begeleidt een aantal kandidaten. Zit jij in deze selectie? Dan presenteert de adviseur je aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever selecteert nu kandidaten voor de voorselectiegesprekken. Na de voorselectiegesprekken kun je worden geselecteerd voor een gesprek met de ingestelde benoemings(advies)commissie (BAC).

Als je geselecteerd bent voor een gesprek met de BAC, ontvang je een uitnodiging om een online assessment te maken; de LeiderschapSelector.

In deze eerste gespreksronde ga je in gesprek met de door de opdrachtgever ingestelde benoemings(advies)commissie. Je krijgt tijdens dit gesprek de gelegenheid jezelf te presenteren en ook kun je zelf vragen stellen.

Ga je door in de procedure? Een aanvullend assessment met onder andere simulatie-oefeningen en gesprekken kan onderdeel zijn van de procedure.
In deze laatste ronde geeft de BAC een advies over de benoembaarheid van de kandidaten. Afhankelijk van de procedure-inrichting kan dit ook na de eerste gespreksronde plaatsvinden.