Archive

Een Fries-Groningse Drent, zo kan ik mijzelf qua afkomst in ieder geval wel typeren. Geboren en getogen op het Friese platteland, geschiedenis gaan studeren in Groningen en daar tien jaar gewoond en vanaf 1988 wonend in Beilen (hartje Drenthe). Gelukkig getrouwd met Sieta en trotse vader van twee prachtige dochters, vrouwen van midden en tweede helft twintig intussen.

Van 1983 tot in 2009 werkte ik in het voortgezet onderwijs, eerst als leraar en vanaf 1988 als leidinggevende. Ik heb zo’n beetje alle functies in dat veld mogen uitoefenen: directeur, rector, voorzitter centrale directie, bestuurder. Prachtig om te doen! Tien jaar lang heb ik dat werk ook nog eens kunnen combineren met het leiden van landelijke projecten en bestuurlijk werk voor het Ministerie van OCW en met name voor de VO-raad en rechtsvoorgangers. Alhoewel ik daar niet bewust mee bezig was, heeft mij dat een geweldig netwerk opgeleverd waar ik tot op de dag van vandaag plezier aan beleef.

Rond mijn vijftigste levensjaar was de tijd rijp voor een nieuwe fase in mijn loopbaan en ben ik in 2009 verleid over te stappen naar een bedrijf met een fijne inborst, maatschappelijk gedreven, geweldige mensen en prachtig werk: Beteor. Ik heb de afdelingen Werving en Selectie en Interim in afgelopen jaren op- en uitgebouwd en houd mij daarnaast bezig met leiderschapsprogramma’s (o.a. de Etappe Engelberg), goed bestuur en het leiden van Beteor als totale organisatie.

“Mijn gedrevenheid drijft mij.”

Ik wil graag het verschil maken met de organisatie waar ik voor werk. In de top spelen. Dat is altijd zo geweest en zal zo blijven. Wat betekent dat, in de top spelen? Voor mij is dat werken in en voor een organisatie waar je trots op mag zijn. Waar hoogwaardige kwaliteit wordt geboden, waar het om meer gaat dan het verdienen van de boterham. Een organisatie waar klanten graag terugkomen, omdat ze gehoord en gezien zijn, waar mensen werken die net dat ene stapje extra voor je zetten.

Beteor heeft veel ambitie. De kunst is te focussen op datgene waar behoefte aan is en waar onze kwaliteit en passie ligt. Leiderschap, organisatie- en teamontwikkeling, werving en selectie, interim, assessment, onderzoek en loopbaanbegeleiding, horen daar zeker bij.

Beteor werkt voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Veel van mijn collega’s werken vandaag voor een multinational en morgen voor een scholengemeenschap in Amsterdam of Friesland. Ook dat maakt ons bijzonder en sterk. Nodig ze ’s uit die collega’s van mij! Zelf kom ik ook graag langs trouwens.

Alles wat aandacht krijgt groeit. Mijn leven als mens, ondernemer en adviseur is gericht op het realiseren van groei, plezier en bevlogenheid. Ik ben Henk van der Tas, 59 jaar oud, getrouwd, heb een dochter en drie kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn zeilen, lezen, wandelen en toerfietsen. Mijn bourgondische levensstijl maakt dat ik me thuis voel in Nuenen, Frankrijk en Italië.  Als organisatiepsycholoog ben ik inmiddels meer dan 30 jaar actief als adviseur en meer dan 25 jaar als ondernemer.

“Het potentieel van mensen is waar bij mij alles mee begint!”

Of ik nu in het bedrijfsleven, het onderwijs of in de zorg werk, het potentieel en de intrinsieke drive van mensen vormen mijn startpunt. Anderen zeggen vaak van mij dat ik positief en optimistisch ben. Ik heb in ieder geval een sterk geloof in wat mensen kunnen. Vragen die ik graag stel:  Wat kun je goed, wat doe je graag, waar wil je naar toe? Als mens, als team, als leider en als organisatie.

In al mijn handelen wil ik laten zien dat het me erom  gaat om jou en je organisatie te laten groeien en succesvol te laten zijn. ‘De menselijke maat’ en ‘plezier hebben in en grip hebben op  je werk’ zijn belangrijke bouwstenen voor mijn adviezen en interventies. Ik baseer me op voortschrijdende inzichten uit de wetenschap: Ik weet wat mensen beweegt (gezien, gehoord en gewaardeerd willen worden) en breng mensen in beweging!

Ik beschouw het als mijn kernopdracht om samen met mijn klanten tot duurzame oplossingen voor hun vraagstukken te komen. Ik verdiep me in de context van jouw organisatie. Ik denk in mogelijkheden en denk en vraag door: Is er een achterliggende vraag? Zijn er kansen die je nog niet benut? Ik breng zo samen met jou aan het licht of en hoe jouw organisatie verder kan opbloeien. Gaandeweg ervaar je dat jij uiteindelijk zelf het blijvende verschil maakt.  Zo brengen ik het Beteor motto ‘Verder dan verbetering’ in de praktijk.

Mijn waarden

 • Integriteit
 • Professionaliteit
 • Onafhankelijk en tegelijk betrokken zijn
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Medemenselijkheid
 • Vertrouwen

Voor vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling en organisatieontwikkeling kun je me altijd wakker maken. Ik denk en help graag mee!

Mensen en organisaties zijn nooit af. Ze zijn altijd beweging. Mensen die zoeken naar manieren om beter te worden in wat ze doen of in de samenwerking met anderen dingen voor elkaar proberen te boksen. Dat fascineert mij mateloos. Hoe gaat dat dan en welke patronen zijn daarin te ontdekken?

Ik geloof ook sterk dat beweging, zowel fysiek als mentaal, een belangrijke levensvoorwaarde is voor geluk en groei. ‘Mens sana in corpore sano’ leerde ik op de sportacademie, en later in de psychologie bleek dat bewegen ook noodzakelijk  is voor een gezond brein.

Ik ben Sjoerd Molenaar, 54 jaar en wonend met mijn vriendin in het prachtige Exloo in Drenthe. Een dochter en een zoon hebben we grootgebracht die nu allebei de deur uit zijn en hun eigen weg zoeken in de wereld. Als organisatiepsycholoog probeer ik in mijn advisering samen met mijn klanten antwoorden te vinden op vragen als ‘wat beweegt jou en anderen nou eigenlijk?’ en ‘waar beweegt dat dan allemaal heen?’ Is dat effectief en worden mensen daar dan ook een beetje gelukkiger van?

Begonnen als adviseur bij Psychotechniek (later SHL) waar ik de fijne kneepjes van de psychometrie leerde en me vooral met assessment en development bezig hield. Nu als adviseur bij Beteor vormt dat nog steeds een deel van mijn werk, naast organisatieontwikkeling en leiderschapsprogramma’s. Bij voorkeur wandelend in een bos of op een berg.

In mijn advisering, trainingen, workshops en coaching werk ik graag progressiegericht. Kleine stapjes voorwaarts, werkend vanuit ‘wat er al wél  is’ met een sterk geloof in de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van mens en organisatie.

Maar als het even kan ben ik zelf in beweging: fietsen, tennissen en skiën, liefst met een gids buiten de gebaande paden.

“Ik beweeg graag een eindje met je mee!”

Vanuit enthousiasme en betrokkenheid zet ik mijn kennis en ervaring graag in om samen met organisaties een volgende stap te zetten.

Naast mijn ervaring in het onderwijs heb ik ook zeer ruime ervaring als HR manager in de (Hightech) industrie en het bedrijfsleven. Mensen en organisaties verder helpen in hun ontwikkeling is waar mijn passie ligt. Hierbij weet ik heel snel verbinding te maken en vertrouwen op te bouwen. Ik ga voor een duurzame oplossing en relatie met mijn klanten en werk in het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg.

“Samen werken aan een duurzame oplossing.”

Mijn expertise ligt op het gebied van verandermanagement, organisatieontwikkeling, search, werving en selectie, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Met de opdrachtgever zoek ik naar wat hen écht duurzaam verder helpt. Hierbij werk ik als vanzelf vanuit een open mind, open hart en open wil. Het zoeken naar hoe resultaten kunnen worden bereikt vanuit de passie, drive, kennis en ervaring die de mensen in de organisatie bezitten is waar mijn drijfveer ligt. Daar gebruik ik graag mijn creativiteit en oplossingsgerichtheid voor. Ik ben tevens gecertificeerd Insights Practitioner.

Mij interesseert wat mensen beweegt en hoe zij hun – werkende – leven actief vormgeven. Als arbeids- en organisatiepsycholoog heb ik me verdiept in oplossingsgerichte en cliëntgerichte coaching en counseling op een heel breed scala van vraagstukken op het vlak van werk en leven. Naast loopbaancoaching is een speciaal thema het leren omgaan met (overmatige) stress en burn-out. Als organisatie-adviseur coach ik individuen en teams, geef ik trainingen en workshops, doe ik psychologisch onderzoek en adviseer ik organisaties onder andere over de inzet en ontwikkeling van mensen.

Thuis hebben mijn echtgenote en ik onze twee volwassen kinderen inmiddels het huis uit zien gaan. We zijn honkvaste thuisblijvers en bankzitters maar ik probeer zelf toch in ieder geval mentaal in beweging te blijven door alles te lezen wat los en vast zit, te drummen in een rockband en fingerstyle blues gitaar onder de knie te krijgen. En in het verleden ben ik regelmatig van baan veranderd, om te ontdekken dat soms het gras elders echt wel groener is.

Ik nodig mensen uit om hun eigen ervaringen, opvattingen, gewoontes en aanpak kritisch tegen het licht te houden en daar soms ook smakelijk om te lachen. Samen met hen ontwikkel ik een perspectief op hoe het effectiever kan en welke alternatieven en keuzemogelijkheden er zijn. Mijn aanpak is praktisch, gericht op de toekomst en optimistisch.

Bij mijn trainingen heb ik het graag over ‘edutainment’. Met humor en relativering breng ik thema´s over het voetlicht, ook als die taai of lastig zijn. Mijn onderwerpen als trainer zijn vooral beïnvloedingsvaardigheden, persoonlijke effectieve communicatie, coaching, leiderschap en samenwerking.

“Eigenlijk hoop ik diep van binnen dat de mensen een beetje gelukkiger worden…”

Geluk op de werkvloer. Met mijn cliënten – individueel of in groepen – ga ik op zoek naar wat zij willen, wat hen motiveert en wat bij hen de energie voor ontwikkeling vrijmaakt. Ik bouw verder op wat zij zelf al weten dat goed voor hen is en op hun eigen – soms nog onvervulde of onbekende – potentieel. De eigen oplossingen die cliënten of teams bedenken staan voor mij centraal, en vaak geef ik niet meer dan een klein duwtje in de goede richting. Uiteindelijk nodig ik mensen uit om nieuwe manieren van denken en handelen uit te proberen om te ervaren wat dat oplevert.

Mijn coaching is niet radicaal. Voor mij zijn het de kleine stapjes in de goede richting die het beste ‘vastklikken’. Mijn adagium is ‘oefening baart levenskunst’ en ook bij trainingen streef ik ernaar dat leerervaringen ‘draagbaar’ zijn naar en in de dagelijkse praktijk.

 

 

Misschien kenmerkt mij het meest de wens om mij in ruig landschap te begeven. De zee op of de bergen van Noorwegen in. Geen gebaande wegen, de vrijheid te gaan waar ik wil, te zijn met weer en wind. Het op mijzelf teruggeworpen zijn doet mij ook leven. Ik houd van situaties waarin er geen kant en klare oplossing ligt, waarin de routine niet meer werkt, waarin het met direct betrokkenen nadenken over de te nemen stappen noodzakelijk is.

Mij boeit het gegeven dat er voor alle mensen momenten zijn waarop zij boven zichzelf uit lijken te groeien, waarop zij “groots” zijn en iets kunnen laten zien van wat zij werkelijk vermogen. Het creëren van situaties waarin dat vaker voor kan komen is voor mij al 25 jaar een leidend principe als adviseur. Mijn ervaring is dat dit voor medewerkers aan de machines, voor verzorgenden en verpleegkundigen, voor leerkrachten, docenten en hun leidinggevenden de momenten zijn waarop zij werkelijk ervaren er toe te doen.

“Weten dat je ertoe doet is het belangrijkste weten..”

Als adviseur en trainer begeleid ik ontwikkelprocessen rond leiderschap, HRM, teamontwikkeling, organisatie ontwerp en begeleiding van innovatieprocessen. Moreel leiderschap, professionaliseren en zelfsturing zijn kernbegrippen in mijn aanpak.

Ik ben Maarten Verkerk. Bij uitstek een doener en een denker. Een bekwame fabricagemanager die baanbrekende sociale innovaties durft te implementeren. Een ervaren bestuurder die complexe zorgproblematiek weet te vertalen naar praktische oplossingen. Een hoogleraar die is gepromoveerd in technologie én in filosofie/ethiek. Een liefhebber van Marx, Nietzsche én de Bijbel. Ik ben getrouwd met Nienke, we hebben samen vier kinderen en enkele kleinkinderen. Ik houd van joggen en ben een amateur kok.

Innovatie is de rode draad in mijn leven. Ik heb veel ervaring met innovaties in de industrie en in de gezondheidszorg. Ik ben tegenwoordig actief op het gebied van innovaties in het onderwijs. Ook in innovatie zoek ik de verdieping. Uiteindelijk gaat het om zingeving: de betekenis van je eigen leven en dat van anderen.

“Idealen kun je prachtig vormgeven in innovaties.”

Ik heb onderzoek gedaan op het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Daarna heb ik fabrieken aangestuurd in binnen- en buitenland. Ik was Raad van Bestuur van Vijverdal, een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht, en Raad van Bestuur van VitaValley, een innovatienetwerk in de zorg. Ik heb meer dan tien jaar filosofie en ethiek gegeven op de Technische Universiteit Eindhoven en doceer deze vakken nog steeds aan de Universiteit Maastricht.

Mijn expertise ligt op de volgende gebieden:

 • Het oplossen van complexe problemen die om onorthodoxe oplossingen vragen.
 • Het opnieuw inrichten van productieorganisaties om doorbraken in klanttevredenheid, kwaliteit en duurzaamheid te realiseren (Japanse kwaliteitstechnieken, QRM, circulariteit).
 • Het realiseren van doorbraken in de kwaliteit van de zorg in zorginstellingen.
 • Het adviseren van organisaties met betrekking tot innovatiebeleid, het methodisch ontwikkelen van innovaties en het professioneel implementeren van innovaties.
 • Het verbinden van lastige maatschappelijke, organisatorische en technologische vragen met zingeving en ethiek.

Als manager office en project support wil ik dat alles tot in de puntjes geregeld is! Als projecten soepel lopen en duidelijk gecommuniceerd is naar collega’s, klanten en opdrachtgevers ga ik aan het einde van de dag tevreden naar huis.

De vele disciplines waarin Beteor actief is maakt mijn werk breed en veelzijdig, en geeft mij de mogelijkheid altijd te blijven leren.

“Ik hou er van om telkens weer een nieuwe uitdaging aan te gaan.”