6 trends die jouw loopbaan beïnvloeden

play_arrow28 januari 2019 play_arrowBlog, Persoonlijke ontwikkeling

Hoe neem je verantwoordelijkheid voor je eigen inzetbaarheid als je vandaag niet weet wat de arbeidsmarkt morgen van je verwacht?

De arbeidsmarkt wordt steeds complexer en competitiever. Ontwikkelingen volgen elkaar, onder invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen, steeds sneller op. Gevolg is een veranderende visie op loopbanen. Een carrière verloopt vandaag de dag steeds minder stapsgewijs. Het is eerder een reeks van ervaringen waarbij je je telkens weer nieuwe kennis en vaardigheden eigen maakt en leert vanuit een ander perspectief naar zaken te kijken.

Binnen de dynamische en vaak onvoorspelbare wereld van werken, wordt er van je verwacht dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen inzetbaarheid. Maar hoe doe je dat als je vandaag niet weet wat de arbeidsmarkt morgen van je verwacht?

Trends die jouw loopbaan beïnvloeden

1. Globalisering van de arbeidsmarkt

De globalisering van de arbeidsmarkt neemt een steeds grotere vlucht. Meer en meer organisaties werken over grenzen heen. Ze laten bijvoorbeeld bepaalde rollen en taken in andere landen uitvoeren.

2. Kunstmatige intelligentie (AI), robotica en automatisering

De instroom van kunstmatige intelligentie (AI), robotica en automatisering op de werkplek is het afgelopen jaar enorm versneld. Met als gevolg een veranderende vraag naar kennis en vaardigheden binnen en buiten organisaties. Hierbij gaat het niet alleen over het opnieuw ontwerpen van banen of het verder automatiseren van routinematig werk, maar juist ook om een fundamentele herinrichting van het werk. De vraag naar complexe probleemoplossende, cognitieve, maar ook sociale vaardigheden groeit.

3. Flexibiliseren van werk

Het flexibiliseren van werk neemt toe. Dit is van invloed op de type contracten die we afsluiten, de werktijden, maar ook de locatie van werken. Loopbanen zijn steeds minder afhankelijk van fysieke en psychologische grenzen.

4. De grens tussen werk en privé vervaagt verder

Naarmate de grens tussen werk en privé verder vervaagt, ontstaat er vanuit de werknemer een toenemende behoefte aan programma’s gericht op fysieke, mentale, financiële en spirituele gezondheid. Bedrijven spelen hier overigens nog maar zeer matig op in.

5. Individuele kernwaarden en intrinsieke drijfveren

Ontwikkeling van de loopbaan wordt meer en meer bepaald door individuele kernwaarden en intrinsieke drijfveren. Bedrijven krijgen steeds meer aandacht voor programma’s die niet alleen gericht zijn op talentontwikkeling, maar waar ook aandacht is voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

6. Gezondheid en vitaliteit

Gezondheid en vitaliteit zijn actuele thema’s in de gehele maatschappij. Ook organisaties zien het belang er steeds meer van in. De aandacht verschuift van verzuim naar: hoe houd je medewerkers vitaal en fit genoeg om langer door te werken?

Wat betekenen deze trends voor jouw loopbaan?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic. Met name grote organisaties investeren in beleid dat ervoor zorgt dat mensen employable blijven. Tegelijkertijd verwachten werkgevers meer en meer van jou als medewerker dat je je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen inzetbaarheid. Ben hier dus bewust van en werk aan je duurzame inzetbaarheid met de tools die jouw organisatie biedt of zoek hulp van een externe coach.

Loopbaan-APK

In het verlengde van duurzame inzetbaarheid krijgen bedrijven de komende jaren steeds meer aandacht voor de zogeheten ‘loopbaan-APK’. De loopbaan-APK is een jaarlijkse update van jouw kansen en waarde op de arbeidsmarkt. Inclusief tips om deze waarde te vergroten. Je kunt ook zelf de regie in handen nemen en met behulp van een loopbaancoach je APK jaarlijks updaten.

Digitale toepassingen

Digitale toepassingen spelen een steeds belangrijkere rol bij loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Denk hierbij aan zoekmachines, maar ook aan e-coaching en social media. De kans dat je vindt wat je zoekt wordt almaar groter, omdat de software steeds vaker werkt met synoniemen, kansrijke alternatieven en machine learning.

24-uurs economie

Het is belangrijk om na te denken over hoe je om wilt gaan met de 24 uurs economie. De lijn tussen werk en privé vervaagt. Maak voor jezelf scherp wat jouw waarden en drijfveren zijn. Wat betekenen de vervagende lijn tussen werk en privé en jouw waarden en drijfveren voor de keuzes die jij maakt in het kader van jouw loopbaan?

Interne en externe netwerken

Ook de grenzen tussen de interne en externe arbeidsmarkt vervagen. Het is daardoor steeds belangrijker om interne en externe netwerken op te bouwen en natuurlijk te onderhouden.

Opleidingsmarkt

Wil je een opleiding volgen? Realiseer je dan dat het aanbod op de opleidingsmarkt niet altijd perse aansluit op wat jouw (potentiële) werkgever aan opleidingen verwacht. Maatwerkprogramma’s afgestemd op de ontwikkeling van jouw organisatie of binnen jouw branche hebben vaak meer impact.

Vitaliteit

Wat betekent vitaliteit voor jou? Sturing hierop is steeds meer een elementair onderdeel van employability en strategische personeelsplanning. Fit voor de arbeidsmarkt betekent immers ook steeds letterlijker ‘fit zijn’.