De benoemingsadviescommissie

De benoemings-adviescommisie

Een belangrijk onderdeel van de volledige procedurebegeleiding in een werving- en selectietraject is het betrekken en begeleiden van de benoemingsadviescommissie (BAC).

Beteor kan een werving- en selectieprocedure uitvoeren tot en met de voorselectieronde, of de gehele procedure begeleiden tot en met de voordracht van benoembare kandidaten. Bij deze laatste en meest gangbare variant zal de adviseur de door de opdrachtgever te installeren benoemingsadviescommissie vanaf het begin informeren en betrekken bij de uitvoering.
Beteor Jaap Engbers

De voordelen van volledige procedurebegeleiding:

1. Zorgvuldigheid en zorg voor de kandidaat:
De adviseur kent de kandidaat vanaf de start en verzorgt de begeleiding voor hem of haar tot aan het eind van de procedure.
2. Een objectief en onbeladen advies:
De adviseur draagt niets van de organisatie met zich mee. Dit geeft een goede basis voor objectief en onbeladen advies op de spannende selectiemomenten met de commissie.
3. Het houdt de commissie ‘bij de les’:
De adviseur bewaakt het proces van selecteren en adviseren op basis van het opgestelde profiel en de gescoorde kwaliteiten van de kandidaat.

Onze visie met betrekking tot rolzuiverheid van de opdrachtgever en de BAC in een procedure:

  • De BAC heeft de opdracht, gebaseerd op het opgestelde profiel, een uitspraak te doen over de mate van benoembaarheid van een kandidaat in de vacante functie.
  • De opdrachtgever zit bij de BAC (en niet in de BAC), participeert in de gesprekken en ontvangt na afloop van de gesprekken het samen met de begeleider opgestelde advies van de BAC. De opdrachtgever woont het tot stand komen van de adviezen bij.
  • Na de eerste gespreksronde adviseert de BAC per kandidaat afzonderlijk of die kandidaat door kan gaan naar de volgende ronde in de procedure. De opdrachtgever ontvangt het totale advies en beslist vervolgens welke kandidaat / kandidaten door gaat / gaan.
  • Na de tweede gespreksronde geeft de BAC, per kandidaat afzonderlijk, aan of de kandidaat benoembaar kan worden geacht in de vacante functie. De opdrachtgever ontvangt het advies en maakt dezelfde dag, of later een keuze en koppelt die beargumenteerd terug aan de BAC.

Op zoek naar

Werving en selectie

Heb je een vacature voor een leidinggevende, staffunctionaris, bestuurder of toezichthouder? Schakel Beteor in en wij vinden de juiste kandidaat.

Online W&S procedure inrichten?

Het besturen van grote, publieke organisaties vraagt om een sterk, dynamisch en divers team. Met executive search van Beteor vindt u de juiste team-, bestuursleden of RvT.

Selectie-instrumenten

Met de selectie-instrumenten van Beteor professionaliseer je het selectieproces van jouw organisatie. Een goede onderlegger voor intakes.

Voor kandidaten

Interesse in een openstaande vacature? Wil je eerst weten hoe een procedure via Beteor in grote lijnen er voor jou uitziet? Check onze procedure.

Waarom kies je voor Beteor? Wij:

Waar heeft u behoefte aan?

Beteor is een gerenommeerd adviesbureau voor het onderwijs, de industrie en de zorg. We maken het verschil voor jouw organisatie en creëren toegevoegde waarde voor de samenleving.

In welke werkvelden zijn wij actief?

Neem contact met ons op

Laat je gegevens achter en we bellen je zo snel mogelijk terug.