‘Good governance’ en bestuurlijke effectiviteit

De aandacht voor ‘good governance’ is groter dan ooit. De verwachtingen zijn hoog gespannen, niet alleen bij de bestuurder(s), maar bij de hele bestuurlijke keten. Bestuurders worden steeds vaker aangesproken op hun eindverantwoordelijkheid.

  • Hoe zorgt de organisatie voor kwalitatief goed onderwijs of goede dienstverlening en de continuïteit daarvan?
  • Vanuit welke visie en ambities doen bestuur en leiding dat?
  • Welke ontwikkelingen zijn in de organisatie in gang gezet?
Beteor Mark Haans

Op zoek naar ‘good governance’ voor jouw organisatie?

Mark Haans is expert op het gebied van goed bestuur en effectief intern toezicht. Hij denkt graag mee wat onze ervaring voor jou kan betekenen.

Waarom kies je voor Beteor?

Inrichten topstructuur

Om het bestuur en RvT toekomstig bestendig te maken, moeten organisatie, mensen, werkprocessen en samenwerkingen effectief functioneren. Beteor helpt jou met inrichten.

Evalueren eigen effectiviteit van bestuur of RvT

Niks menselijks is de bestuurder of de toezichthouder vreemd en daarmee is ook de effectiviteit in de bestuurs- of toezichtkamer mensenwerk. De evaluaties richten de schijnwerpers op de afgesproken kaders.

Bereikdiagnose

Toets de effectiviteit van strategie en beleid aan de hand van de prestaties van jouw medewerkers. In hoeverre laten zij zich inspireren en leiden?

Executive coaching

Besturen kan heel eenzaam zijn, een ervaren sparringpartner op niveau des te waardevol.

Collegiale bestuurlijke visitatie

Een ideale manier voor een bestuurder om in een veilige setting feedback en tips te krijgen van collega’s uit andere organisaties.

Fusies en samenwerking

Nog steeds is 80% van de fusies en strategische samenwerkingen niet succesvol. Succes hangt af van de mate waarin de stakeholders betrokken worden. Dit vergt een zorgvuldig proces met aandacht voor zowel de menskant als de juridische kant.

Krijg meer inzicht met Beteor

Met Beteor krijg je meer zicht op jouw effectiviteit om de dieptewerking van bestuur en leiding in beeld te brengen. Hoe?

De bestuurlijke effectiviteit van jouw organisatie evalueren?

Neem contact met ons op

Laat je gegevens achter en we bellen je zo snel mogelijk terug.