Effectief evalueren met een professionele aanpak

Een professionele werkwijze van een Raad van Toezicht én een transparante samenwerking met het bestuur: deze zaken zijn steeds belangrijker bij effectief evalueren. Binnen deze ontwikkeling past ook de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Beteor biedt maatwerk en professionele begeleiding.

Zelfevaluatie van Raad van Toezicht: waar start je?

Het doel van zelfevaluatie is met elkaar reflecteren over de stijl van toezichthouden en het functioneren van de raad. Ernie Baelde en Bart Visser gaan graag met je in gesprek.

Zelfevaluatie van de effectiviteit van de Raad van Toezicht vraagt een goede voorbereiding. Het verkrijgen van zinvolle feedback voor de eigen ontwikkeling van de Raad van Toezicht start met het stellen van de juiste vragen. Een goede agenda en een helder proces biedt houvast:

Geïnteresseerd?