Good governance: Bereik bestuurlijke effectiviteit

De inrichting van het bestuur en de prestatie van een organisatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de dagdagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt aan statuten als “grondwet” van de organisatie.

Met verantwoordelijkheden en bevoegdheden die goed geregeld zijn in het toezichtkader, bestuursreglement en managementstatuut. Beteor biedt heldere inzichten als stevige basis voor gewenst bestuurlijk handelen en professioneel toezicht.
Beteor Tine van Wijk

Governance: vakkennis, ervaring en menselijke maat

Tine van Wijk wijst je de weg in de zoektocht naar ‘good governance’.

Waarom Beteor?

Beteor helpt met het inrichten van governance en het borgen van het bijbehorende gedrag, omdat ons menselijk handelen het meest bepalend is. Verder brengt Beteor:

Kennismaken met Beteor?