Onderwijs na corona – leren van een pandemie

In de laatste maanden heeft Beteor veel dialogen mogen begeleiden met verschillende doelgroepen rondom scholen zoals docenten, ouders, leerlingen en zelfs ex-leerlingen. In deze dialogen blikken we terug op de afgelopen ‘corona’ periode en stellen we vragen over waar de betreffende scholen de komende periode aan zouden moeten werken.
Ouders, leerlingen en docenten zien scherp dat naast negatieve effecten, deze periode ook een enorme versnelling heeft gebracht in het realiseren van gewenste vernieuwingen in het onderwijs. Daarnaast heeft deze periode velen de ogen geopend dat inspirerende oplossingen en nieuwe lesvormen niet alleen mogelijk zijn maar ook zeer gewaardeerd worden! De meest genoemde onderwerpen betreffen meer flexibiliteit in het lesrooster, meer maatwerk voor leerlingen, minder en anders toetsen en de hartgrondige wens om alle creativiteit en daarmee variatie in de lessen die ontstaan is, vast te houden. Bijna overal waar wij deze arenadiscussies mochten begeleiden werd gesignaleerd dat de jeugd van tegenwoordig al zo veel verder is dan de scholen waar ze les krijgen. In één geval signaleerde een leerling droogjes dat het wellicht verstandig was een cursus te organiseren voor docenten over hoe om te gaan met de – een jaar eerder geplaatste – digiborden in de klaslokalen.

Dialoog in de arena

Beteor voert deze dialogen in de vorm van een ‘arenadiscussie’. De kern van deze werkvorm is dat de doelgroep (bijvoorbeeld leerlingen) letterlijk centraal zit in de ‘arena’ met docenten en schoolleiding in een kring eromheen. Degenen in de zogenaamde ‘buitenring’ mogen luisteren maar niet hun eigen mening geven. Daarmee krijgen we meningen en wensen van doelgroepen op tafel en hebben we de kans deze ook goed uit te diepen. Zo kan fundamentele kritiek vergezeld gaan met een verdieping van de vraag “hoe moet het dan wel”. Een arenadiscussie heeft dus niet alleen een rijke opbrengst maar draagt ook bij aan de acceptatie van vernieuwingen door docenten en schoolleiding. Je kunt je voorstellen dat die opmerking van een leerling over de cursus ‘Digiborden’ impact heeft op diegenen die om de arena heen zitten en op dat moment even niks mogen zeggen. Gelukkig is er in zo’n arenadiscussie ook aandacht voor de complimenten die men docenten en scholen geeft. Omdat het een gebalanceerde dialoog is levert een arenadiscussie heldere meningen en wensen op en is de acceptatie vaak zo groot dat er op eigen initiatief de volgende dag soms al stappen gezet worden.

Beteor Mens & Organisatie

Meer weten over de inzet van constructieve dialogen in het scherp krijgen van prioriteiten voor de toekomst én het creëren van draagvlak voor verandering? Neem contact op met Mark Haans. Bellen mag ook: 06 53 49 33 47.

Hoe creëer je samen verandering?

Organisaties staan of vallen bij de mensen die er werken. Beteor biedt oplossingen voor ontwikkelings- en samenwerkingsvraagstukken van jouw organisatie.

Deel dit bericht op