Netwerk voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs (VO)

Bij wie kun jij terecht met je persoonlijke vragen en worstelingen als schoolleider? Schoolleiders missen vaak een onafhankelijke sparringpartner met wie ze hun twijfels en puzzels kunnen delen. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over leiderschap en verandering, maar ook dilemma’s die raken aan je eigen authenticiteit en integriteit.

Netwerk VO schoolleider

Sluit je aan bij een interessant netwerk

In het leernetwerk schoolleiders VO zijn andere schoolleiders jouw sparringpartner en ben jij sparringpartner voor andere schoolleiders.

Thema’s van het netwerk

Thema’s die bijvoorbeeld aan de orde komen tijdens dit leernetwerk zijn:
  • Welke ontwikkelingen staan er in jouw organisatie op stapel en waar wil jij heen met je school?
  • Met welke innovaties ben je bezig?
  • Waar gaat het eigenlijk om bij het inrichten en leiden van een organisatie waarin verschillende professionals samenwerken om het beste uit leerlingen te halen?
  • Wat is daarin goed leiderschap en hoe zorg je voor inspiratie?
  • Hoe ga je daarbij op een verantwoorde manier om met de wensen en belangen van diverse partijen?
  • Hoe blijf je zelf overeind bij morele vraagstukken?
Zeker in een tijd als deze, waarin het onderwijs onder een vergrootglas ligt, waarin iedereen daar verstand van lijkt te hebben, vraagt zo’n klus om goed leiderschap. Maar wat is goed leiderschap eigenlijk precies?

De inrichting van het netwerk

Samen met andere schoolleiders gaan we puzzelen en kauwen op intrigerende vraagstukken. We leren van en met elkaar, laten ons inspireren door frisse ideeën en verkennen nieuwe wegen zonder pasklare antwoorden te hebben.
Nieuwe inzichten gaan we uitproberen in de eigen praktijk. We reflecteren op het eigen handelen en delen nieuwe inzichten in het netwerk. Dat vraagt om een avontuurlijke instelling, een beetje lef en de kunst om te verwonderen.

De rol van de begeleider

Uitgangspunt is dat de deelnemers samen met de begeleider de inhoud van het netwerk vormgeven. Sjoerd Molenaar, de begeleider van het netwerk, neemt de organisatie, de voorbereiding en de benodigde gespreksleiding op zich. Indien gewenst werken we met externe sprekers, al dan niet afkomstig uit de onderwijssector.

Aansluiten bij het Netwerk schoolleiders VO?

Voor meer informatie over deelname aan de netwerkbijeenkomsten