Klachtenprocedure

 1.  Klachten over de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na uitvoering c.q. na definitieve eindrapportage schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

  2. De schriftelijke klacht bevat:
  a  datum en ondertekening;
  b  naam, adres, contactpersoon en bereikbaarheidsgegevens van de klager;
  c  een uiteenzetting het verwijt;
  d  een omschrijving van de handelwijze van Beteor Opleidingen;
  e  datum waarop de handelingen van Beteor Opleidingen plaatsvonden waarop de klacht betrekking heeft;
  f  het materiële belang van de klager bij het geschil.
  Een klacht die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt niet behandeld.

  3. Een klacht over gedragingen of uitingen van Beteor Opleidingen die langer dan een jaar geleden plaatsvonden, hoeft niet in behandeling te worden genomen.

  4. Binnen 7 werkdagen krijgt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van ontvangst. De afhandeling van de klacht wordt binnen 45 werkdagen na ontvangst van de klacht voltooid. Mocht er langere tijd nodig zijn -om bijvoorbeeld iets nader te onderzoeken- dan wordt opdrachtgever hierover tijdig geïnformeerd door gebruiker met opgave van redenen en met een indicatie van de nieuwe afhandeltermijn.

  5. Is de klager ontevreden over de afhandeling van de klacht, dan wordt een onafhankelijk advies uitgebracht door:
  mr. B. Wever van Wever Consulting
  0570 – 600 101
  06 – 11 510 797
  bartwever@bartwever.nl
  Menstraat 11
  7411 EX Deventer
  Het oordeel van mr. B. Wever is bindend voor Beteor Opleidingen.

  6. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Gebruiker draagt zorg voor registratie van bij haar ingediende klachten. De klacht wordt bewaard tot één jaar na afhandeling.

  Beteor Opleidingen is geregistreerd bij de KvK onder nummer 63135159
  Beteor Opleidingen I Piuslaan 70a, 5614 CM Eindhoven I 040-24 64 900

Op zoek naar

Werving en selectie

Heb je een vacature voor een leidinggevende, staffunctionaris, bestuurder of toezichthouder? Schakel Beteor in en wij vinden de juiste kandidaat.

Online W&S procedure inrichten?

Het besturen van grote, publieke organisaties vraagt om een sterk, dynamisch en divers team. Met executive search van Beteor vindt u de juiste team-, bestuursleden of RvT.

Selectie-instrumenten

Met de selectie-instrumenten van Beteor professionaliseer je het selectieproces van jouw organisatie. Een goede onderlegger voor intakes.

Voor kandidaten

Interesse in een openstaande vacature? Wil je eerst weten hoe een procedure via Beteor in grote lijnen er voor jou uitziet? Check onze procedure.

Waarom kies je voor Beteor? Wij:

Waar heeft u behoefte aan?

Beteor is een gerenommeerd adviesbureau voor het onderwijs, de industrie en de zorg. We maken het verschil voor jouw organisatie en creëren toegevoegde waarde voor de samenleving.

In welke werkvelden zijn wij actief?